База на податоци со партии од Chess Results

Забелешка: Големите и малите букви не прават разлика. Едно од полињата одбележени со *) мораат да бидат пополнети.

  Презиме *) Име Фиде-ИД *) Национален ИД *) Турнир *) Шифра во базата *) Коло од Коло до tournament end between ( yyyymmdd or yyyymm or yyyy ) Color Резултат and
ПребарувајПревземи како документ во PGN-формат