Databáza turnajov na Chess Results

Poznámka: Nerozlišuje sa medzi malými a veľkými písmenami

TurnajRiaditeľ turnaja Organizátor Hlavný rozhodca Rozhodca
Miesto tournament end between ( yyyymmdd or yyyymm or yyyy ) and Typ turnaja Triedené podľa Country Only finished tournaments

Prehľad všetkých turnajov (triedených zostupne podľa dátumu ukončenia)