Cơ sở dữ liệu ván đấu của Chess-Results

Ghi chú: Không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Các trường dữ liệu có đánh dấu *) bắt buộc phải nhập vào.

  Họ *) Tên Số ID FIDE *) Số ID quốc gia *) Giải *) Mã số giải *) Từ ván tới ván Giải kết thúc trong khoảng từ: ( yyyymmdd or yyyymm or yyyy ) Màu quân Kết quả
Tải tệp PGN