اختيار بطولة

ترتيب طبقا لـ

أتحاد: Slovenia (SLO)

Flag SLO
رقمبطولةآخر تحديث
1PROLJETNA SERIJA 30 TURNIRA = Hotel Kras Postojna 51 - online - chess.com = 09/30 15 Days 4 Hours
2PROLJETNA SERIJA 30 TURNIRA = GP Čuk Postojna 25 - online - chess.com = 08/30 16 Days 4 Hours
3Domen PLUS 2021 - 02 17 Days 3 Hours
4Hitropotezno prvenstvo Izola 2021 - 01 17 Days 3 Hours
5Ciklus Domen PLUS 2021 - 01 17 Days 4 Hours
6PROLJETNA SERIJA 30 TURNIRA = Domen Lucija 25 - online - chess.com = 07/30 17 Days 5 Hours
7Pomladni cvetovi 2021/ Lichess Neuradni rezultati 19 Days 23 Hours
8PROLJETNA SERIJA 30 TURNIRA = Rižotin Lucija 21 - online - chess.com = 5/30 20 Days 3 Hours
9PROLJETNA SERIJA 30 TURNIRA = Hotel Kras Postojna 50 - online - chess.com = 03/30 21 Days 20 Hours
10PROLJETNA SERIJA 30 TURNIRA = GP Čuk Postojna 24 - online - chess.com = 02/30 23 Days 4 Hours
11PROLJETNA SERIJA 30 TURNIRA = Domen Lucija 25 - online - chess.com = 01/30 24 Days 4 Hours
1215. MEMORIAL RADA GOSPODARICA = online - chess.com 31 Days 18 Hours
13Serija Slovensko morje - 04 47 Days 20 Hours
14ZIMSKA SERIJA 30 TURNIRA = Rižotin Lucija 21 - online - chess.com 62 Days 14 Hours
15ZIMSKA SERIJA 30 TURNIRA = Hotel Kras Postojna 44 - online - chess.com 64 Days 14 Hours
16ZIMSKA SERIJA 30 TURNIRA = GP Čuk Postojna 18 - online - chess.com 65 Days 16 Hours
17ZIMSKA SERIJA 30 TURNIRA = Domen Lucija 19 - online - chess.com 66 Days 15 Hours
18ZIMSKA SERIJA 30 TURNIRA = Rižotin Lucija 20 - online - chess.com 69 Days 2 Hours
19ZIMSKA SERIJA 30 TURNIRA = Hotel Kras Postojna 43 - online - chess.com 69 Days 2 Hours
20ZIMSKA SERIJA 30 TURNIRA = GP Čuk Postojna 17 - online - chess.com 69 Days 2 Hours
21ZIMSKA SERIJA 30 TURNIRA = Domen Lucija 18 - online - chess.com 69 Days 2 Hours
2210. MEMORIAL OSKARJA IN KARMEN OREL - online - chess.com 110 Days 14 Hours
23BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Rižotin Lucija 16 - online - chess.com 118 Days 17 Hours
24BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Hotel Kras Postojna 36 - online - chess.com 120 Days 15 Hours
25BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = GP Čuk Postojna 10 - online - chess.com 121 Days 16 Hours
26BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Domen Lucija 14 - online - chess.com 122 Days 15 Hours
27BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Rižotin Lucija 15 - online - chess.com 125 Days 17 Hours
28BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Hotel Kras Postojna 35 - online - chess.com 127 Days 15 Hours
29BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = GP Čuk Postojna 9 - online - chess.com 128 Days 16 Hours
30BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Domen Lucija 13 - online - chess.com 129 Days 15 Hours
31Tajfun challenge Ljubljana chess festival 2020 - women 132 Days
32Tajfun challenge Ljubljana chess festival 2020 - men 132 Days
33BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Rižotin Lucija 14 - online - chess.com 132 Days 17 Hours
34BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Hotel Kras Postojna 34 - online - chess.com 134 Days 15 Hours
35BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = GP Čuk Postojna 8 - online - chess.com 135 Days 16 Hours
36BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Domen Lucija 12 - online - chess.com 136 Days 15 Hours
37BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Hotel Kras Postojna 33 - online - chess.com 138 Days 15 Hours
38BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Rižotin Lucija 13 - online - chess.com 139 Days 17 Hours
39BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = GP Čuk Postojna 7 - online - chess.com 142 Days 16 Hours
40BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Domen Lucija 11 - online - chess.com 143 Days 15 Hours
41BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = GP Čuk - online - chess.com 145 Days 16 Hours
42BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Rižotin Lucija 12 - online - chess.com 146 Days 16 Hours
43BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Hotel Kras Postojna 32 - online - chess.com 148 Days 15 Hours
44BOŽIČNO-NOVOLETNA SPLETNA SERIJA = Domen Lucija 10 - online - chess.com 149 Days 19 Hours
45Hotel Kras Postojna - 31 - online - chess.com 155 Days 15 Hours
46Četrtkov cug v Domnu - 30 203 Days 16 Hours
47Četrtkov 15-minutni turnir v Domnu 2020 - 17 203 Days 17 Hours
48PRELOZENO - 2. clanska liga vzhod 2020 203 Days 21 Hours
49Post festum v Domnu - 26 206 Days 17 Hours
50Ponedeljkov cug v Domnu 2020 - 26 206 Days 18 Hours
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 19.02.2021 12:11
PixFuture exclusive partner, masthead