Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

HKPĐ Hà Nội 2012 - Môn cờ vua - Cờ nhanh - Bảng nữ 11 - KQBT có ở:http://hnchess.com/

Last update 20.02.2012 10:51:26, Creator/Last Upload: pham viet khoa hanoi vietnam

Starting rank

No.NameFED
1Trần Nguyễn Châu AnhCAG
2Hồ Minh ChâuHOK
3Phi Thị Bạch CúcTUL
4Vũ Kim DungLOB
5Ngô Ngọc DiệpHOK
6Nguyễn Nguyên HạnhTHX
7Cao Nguyên Hiếu HằngTHX
8Nguyễn Thị Lan HươngTHX
9Lê Thu HàDOD
10Trần Minh HằngDOD
11Đào Thị HằngCAG
12Ngô Thị Minh HạnhPHT
13Nguyễn Thúy HạnhBAD
14Vũ Mỹ LinhHBT
15Phạm Hương LyHBT
16Lê Đan LinhTAH
17Nguyễn Ngọc Phương MaiTHX
18Mai Ngọc MinhDOD
19Phan Hà MyHOM
20Hoàng Thu MinhCAG
21Mai Hà MyHOK
22Lê Ngọc Quỳnh MaiBAD
23Hoàng Phương NguyênLOB
24Nguyễn Minh NgọcHOM
25Đỗ Thị Kiều NgânCHM
26Nguyễn Thùy NhungTHT
27Nguyễn Hồng NhungTAH
28Phương Bảo NgọcTUL
29Phạm Hiều OanhLOB
30Nguyễn Thanh PhươngTAH
31Trần Diễm QuỳnhTUL
32Kiều Bích ThủyDOD
33Đoàn Thanh TrangTAH
34Nguyễn Thị TrangSOT
35Đặng Phương ThảoTUL
36Nguyễn Hương ThảoBAD
37Nguyễn Ngọc Vân ThảoBAD
38Nguyễn Hà VyLOB
39Cấn Minh HườngHAD
40Đoàn Hà ChiHOD
41Lưu Phương LinhCGI
42Nguyễn Thị Trà MyBVI