Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HUYỆN LỘC NINH NĂM 2012

Last update 03.02.2012 09:56:40, Creator/Last Upload: quocthy

Starting rank

No.NameFEDRtg
1Nguyễn Văn Tiến (Lộc Thiện)THI0
2Nguyễn Phúc Mạnh (Lộc Tấn)TAN0
3Nguyễn Ngọc Hài (Lộc Hòa)HOA0
4Dương Văn Hải (Lộc Hiệp)HIE0
5Ngô Hữu Dũng (Lộc Thái)THA0
6Nguyễn Minh Luân (Lộc Hòa)HOA0
7Hoàng Văn Chinh (Lộc Quang)QUA0
8Đặng Hoàng Duy (Lộc Thái)THA0
9Lê Anh Vũ (Lộc Tấn)TAN0
10Nguyễn Khắc Hùng (Lộc Hòa)HOA0
11Phạm Minh Út (Lộc Thuận)THU0
12Hoàng Ngọc Linh (Lộc Thiện)THI0
13Trần Sức (Lộc Thuận)THU0
14Trần Thanh Bình (Lộc Điền)ĐIE0
15Nguyễn Văn Ngọc (Lộc Tấn)TAN0
16Nguyễn Kim Túy (Lộc Hưng)HUN0
17Hoàng Văn Ngào (Lộc Quang)QUA0
18Vi Văn Thương (Lộc Ninh)NIN0
19Nguyễn Hoàng Phương (Ngân Hàng)NHA0
20Điểu Bá Lợi (Lộc Khánh)KHA0
21Nguyễn Văn Quyết (Lộc Hòa)HOA0
22Đỗ Thanh Liêm (Lộc Thành)THN0
23Vũ Ngọc Khang (Lộc Hiệp)HIE0
24Lê Diễm (Lộc Thành)THN0
25Nguyễn Anh Tiến (Lộc Tấn)TAN0
26Lê Văn Trung (Lộc Hòa)HOA0
27Lê Minh Trung (Lộc Hưng)HUN0
28Lê Đình Thảo (Lộc Điền)ĐIE0
29Đỗ Đức Chính (Lộc Thành)THN0
30Phạm Văn Thuận (Lộc Quang)QUA0
31Nguyễn Văn Khiêm (Lộc Thiện)THI0
32Phạm Văn Tùng (Lộc Hưng)HUN0
33Ngư Minh Tâm (Lộc Khánh)KHA0
34Nguyễn Văn Trang (Lộc Quang)QUA0
35Phạm Văn Trường (Lộc Thuận)THU0
36Nguyễn Đức Thảo (Lộc Hiệp)HIE0
37Nguyễn Văn Khôi (Lộc Điền)ĐIE0
38Lê Niếp (Lộc Quang)QUA0
39Phan Dinh (Lộc Hòa)HOA0
40Trần Văn Phương (Lộc Ninh)NIN0
41Trần Hồng Thêu (Lộc Thiện)THI0
42Trần Văn Toản (Lộc An)AN0
43Lê Văn Sỹ (Ngân Hàng)NHA0
44Điểu Cảnh (Lộc An)AN0
45Trang Thanh Thông (Lộc Thành)THN0
46Dương Bá Pháp (Lộc Thuận)THU0
47Hồ Đức An (Lộc Quang)QUA0
48Ngô Lộc Ninh (Lộc Thuận)THU0
49Nguyễn Hoài Linh (Lộc Ninh)NIN0
50Lê Chí Vẽ (Lộc Thạnh)HAN0
51Nguyễn Văn Chí (Lộc Hưng)HUN0
52Đoàn Văn Nam (Lộc Thiện)THI0
53Ngô Văn Tuyển (Lộc Quang)QUA0
54Lê Tiến Thành (Lộc Thiện)THI0
55Nguyễn Văn Điền (Lộc Điền)ĐIE0
56Phạm Văn Tuấn (Lộc Thái)THA0
57Phạm Bá Thuấn (Lộc An)AN0
58Lê Thanh Đại (Lộc Hiệp)HIE0
59Nguyễn Đức Thành (Lộc Thành)THN0
60Lý Cẩm (Lộc Thái)THA0
61Nguyễn Thanh Kim (Lộc Quang)QUA0
62Nguyễn Hoài Thanh (Lộc Khánh)KHA0
63Nguyễn Tiến Tú (Lộc Ninh)NIN0
64Võ Đình Khánh (Lộc An)AN0
65Nguyễn Văn Toàn (Lộc Thạnh)HAN0
66Nguyễn Đức Noãn (Lộc An)AN0
67Thiệu Thành Điệp (Lộc Thuận)THU0
68Nguyễn Thế Gia (Lộc Thạnh)HAN0