GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019 NHÓM 7 NỮ 11-12 TUỔI

最后更新10.11.2019 02:46:11, 创建者/最新上传: saigon

参数选择 显示比赛详细资料, 比赛日历链接
列表赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, 日程表
9 轮后最终名次交叉表, 赛前名次交叉表
配对板1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮, 8 轮, 9 轮/9 , 没有配对
名次表在1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮, 8 轮, 9 轮
Excel及打印打印列表, 输出到Excel文件 (.xls), 输出到Excel文件 (.xlsx), 输出至PDF文件

赛前排序表

序号姓名国际棋联ID协会等级分俱乐部/城市
1Chu Nguyễn Ngọc ChânDRA0Phòng GD&ĐT Đam Rông
2Đinh Xuân Vân AnhNDU0THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
3Đoàn Hồng NgọcNDU0THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
4Dương Võ Hoài PhươngTSO0 Tây Sơn - Đà Lạt
5Hoàng Phạm Như BìnhDTE0Phòng GD&ĐT Đạ Tẻh
6Hoàng Vũ Khánh NgânQTR0THCS Quang Trung - Đà Lạt
7Huỳnh Thị Mỹ HạnhDLI0Phòng GD&ĐT Di Linh
8Huỳnh Thị Thu ThủyPHL0THCS Phú Hội - Đức Trọng
9Lê Trần Bảo LinhPCT0THCS Phan Chu Trinh - ĐL
10Lương Huỳnh Kỳ AnhBLA0HUYỆN BẢO LÂM
11Nguyễn Bảo PhươngPSO0THCS Phú Sơn – Lâm Hà
12Nguyễn Hoàng Tâm ĐanXA20Xuân Anh 2 - Bảo Lộc
13Nguyễn Lê Anh ThưLSD0THCS Lam Sơn - Đà Lạt
14Nguyễn Phan Mai LinhLSD0THCS Lam Sơn - Đà Lạt
15Nguyễn Thị Cẩm ĐàoXA20Xuân Anh 2 - Bảo Lộc
16Nguyễn Đặng Thanh TúLHA0Phòng GD&ĐT Lâm Hà
17Nguyễn Đỗ Hạ VyNDC0THCS Nguyễn Đ Chiểu - ĐL
18Nguyễn Dương Phương NgaLHA0Phòng GD&ĐT Lâm Hà
19Nguyễn Hà LinhXA10Xuân Anh 1 - Bảo Lộc
20Nguyễn Kim Hồng PhúcQTR0THCS Quang Trung - Đà Lạt
21Nguyễn Mai PhươngDTE0Phòng GD&ĐT Đạ Tẻh
22Nguyễn Ngọc Ánh DươngDTE0Phòng GD&ĐT Đạ Tẻh
23Nguyễn Ngọc Bích TrânTSO0 Tây Sơn - Đà Lạt
24Nguyễn Ngọc Mai TrangTHL0THCS Tân Hội - Đức Trọng
25Nguyễn Ngọc Như MaiXA20Xuân Anh 2- Bảo Lộc
26Nguyễn Ngọc Thảo DuyênPCT0THCS Phan Chu Trinh - ĐL
27Nguyễn Phương NguyênNDU0THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
28Nguyễn Thị Phương ThảoDRA0Phòng GD&ĐT Đam Rông
29Nguyễn Trần Ánh TuyếtPCT0THCS Phan Chu Trinh - ĐL
30Nguyễn Võ Quỳnh AnhXA10Xuân Anh 1- Bảo Lộc
31Nguyễn Xuân PhươngTSO0 Tây Sơn - Đà Lạt
32Phạm Minh Huyền ThưPCB0THCS Phan Chu Trinh B Lộc
33Phạm Hạ LinhPHL0THCS Phú Hội - Đức Trọng
34Phạm Hoàng Thiên NhiTSO0 Tây Sơn - Đà Lạt
35Phạm Ngọc Tường VyQTR0THCS Quang Trung - Đà Lạt
36Phạm Nguyễn Hải AnQTR0THCS Quang Trung - Đà Lạt
37Thân Thị Bảo TrâmNDC0THCS Nguyễn Đ Chiểu - ĐL
38Tô Nguyễn Thảo NgọcBLA0HUYỆN BẢO LÂM
39Trần Kim NguyênNDU0THCS Nguyễn Du - Đà Lạt
40Triệu Yến NhiBLA0HUYỆN BẢO LÂM
41Trịnh Thị Mai TrangDLI0Phòng GD&ĐT Di Linh
42Võ Song Thiên HàBLA0HUYỆN BẢO LÂM