Aberto de Xadrez Classico FIDE do COEX

Cập nhật ngày: 11.09.2019 03:55:59, Người tạo/Tải lên sau cùng: federaçao bahiana de xadrez

Ẩn/ hiện thông tin Hiển thị thông tin của giải, Liên kết với lịch giải đấu
Các bảng biểuDanh sách ban đầu, DS đấu thủ xếp theo vần, Thống kê số liệu, Lịch thi đấu
Excel và in ấnIn danh sách, Xuất ra Excel (.xls), Xuất ra Excel (.xlsx), Xuất ra tệp PDF