Lưu ý: Để giảm tải máy chủ phải quét hàng ngày của tất cả các liên kết (trên 100.000 trang web và nhiều hơn nữa mỗi ngày) từ công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo và Co, tất cả các liên kết cho các giải đấu đã quá 2 tuần (tính từ ngày kết thúc) sẽ được hiển thị sau khi bấm vào nút lệnh bên dưới:


Hiển thị thông tin của giải
 

XXV Festival Internazionale di Scacchi " Leonardo Di Bona " <=2000

Cập nhật ngày: 24.09.2019 11:14:11, Người tạo/Tải lên sau cùng: ilaria_olivo

Danh sách ban đầu

Số TênFideIDRtgCLB/Tỉnh
1
1NMarincolo Piercarlo824577ITA1970CS
2
CMDi Lascio Savino810550ITA1863BA
3
1NBuffoni Luca2834362ITA1830RM
4
2NGanci Elio2863400ITA1810PA
5
1NRametta Marcello829102ITA1713CS
6
1NCatapano Francesco851051ITA1700CS
7
2NFrontera Domenico859079ITA1698KR
8
1NFiorentino Vincenzo878227ITA1695CS
9
2NAlvaro Francesco846724ITA1671RC
10
2NProcopio GiuseppeITA1662CZ
11
2NGigliotti Vitaliano2809880ITA1660CZ
12
1NPaduano Gennaro861294ITA1653NA
13
2NRiso Giuseppe2896660ITA1597LE
14
2NPalmieri Francesco2813179ITA1582KR
15
3NConiglio Rosario2809236ITA1533KR
16
2NVacchiano Salvatore842591ITA1533CS
17
2NScarlato Gianfranco2809791ITA1532CE
18
2NScerra Ezio846805ITA1532KR
19
3NGalardo Emanuele2805419ITA1531KR
20
2NVirelli Salvatore859192ITA1515KR
21
2NMercuri Delia842508ITA1502RC
22
3NVommaro Stanislao28513835ITA1441CS
23
2NCamposano Antonio859044ITA1381KR
24
NCZangla Giuseppe28535774ITA1344ME
25
NCGanci Alberto2867724ITA1341PA