אליפות הקיץ הפתוחה בקרית ים עד מד כושר 1700

最后更新21.08.2019 22:38:25, 创建者/最新上传: israel chess federation (licence 130)

参数选择 显示比赛详细资料, 比赛日历链接
列表赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, 日程表
7 轮后名次交叉表, 赛前名次交叉表
配对板1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮/9 , 没有配对
名次表在1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮
Excel及打印打印列表, 输出到Excel文件 (.xls), 输出到Excel文件 (.xlsx), 输出至PDF文件