قيمة الأشتراك 100 جنيه حتي يوم الجمعة 25/1/2019
وبعد ذلك الميعاد قيمة الأشتراك 120جنية

Tanta university Festival

Dernière mise à jour18.01.2019 22:28:52, Creator/Last Upload: mohamed shoieb

LiensPage d'accueil officielle de l'Organisateur
Sélection de paramètres Afficher les détails du tournoi
ListesRang initial par ELO, Liste alphabétique des joueurs , Statistiques par fédération, parties, titres., Date et heure des rondes
Excel et imprimerImprimer la liste, Exporter vers Excel (.xls), Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF

Rang initial par ELO

No.NameID FideFEDELO
1FMYousry Salah10601120EGY2286
2FMAmin Ashraf10600418EGY2229
3Sayed Hany10605878EGY2159
4Desoky Ibrahim10602569EGY2112
5Abdou Mohamed Hamdy10603530EGY2097
6Anwar Ashraf Mohamed10601589EGY2087
7Sharaf Eldin Tamer10604979EGY2076
8Khalil Ahmed Salem10616624EGY2069
9Abou Tayil Mohamed10600388EGY2048
10Shoieb Mahmoud10609946EGY1986
11Mohamed Tamer10614451EGY1961
12Kamal Edmon10609814EGY1943
13Aksenov Konstantin Al.34400508RUS1907
14Hamed Nagy10611924EGY1906
15Elsenbary Elsayed10606874EGY1901
16Khater Ahmed Hamdy10619410EGY1825
17Abd Elsalam Mohamed10628029EGY1803
18Amer Mohamed M.10616438EGY1789
19Elfaham Mahmoud10617132EGY1788
20Hafez Magdy Mohamed10639861EGY1757
21Abdel Aziz Mohamed10638202EGY1733
22Abdelfattah Samir Elsayed10636960EGY1726
23CMTamer Ahmed10621199EGY1719
24Ryad Hamed10617574EGY1710
25Elghor Mohamed A.Hameed10620133EGY1707
26Elfeky Ibrahim10643338EGY1686
27Sarwat Beshoy10611681EGY1674
28Helal Ahmed10633146EGY1672
29Sarhan Abdel Azim10636820EGY1670
30Mahrous Ibrahem10647031EGY1667
31FMTamer Mohamed10621202EGY1654
32Farag Osama10644563EGY1572
33Mohammed Abdelrahman Magdy10652558EGY1561
34Elsayed Tarek M.10617191EGY1560
35Wafa Hamed10628452EGY1482
36Elkady Fady10647414EGY1459
37Boles Beshoy10663932EGY1378
38El Zayat Ayman10650741EGY1294
39CMMena Martin10651225EGY1292
40Khedr Elsaeed10637192EGY1269
41Reda Michael10616691EGY1267
42Wahba David George10657789EGY1256
43Abd Elghny AhmedEGY0
44Abo Kamil Mohamed Abbas10638768EGY0
45Alrazik MohabEGY0
46Elazhary Hassan EssamEGY0
47Elfakharany Shaimaa10638776EGY0
48El-Naggar Mohamed Emad EldenEGY0
49Ezzat Elmalah Mohamed10670319EGY0
50Farid Ahmed AshrafEGY0
51Gabr Ahmed MohamedEGY0
52George AdelEGY0
53Gobara AhmedEGY0
54Hamza IslamEGY0
55Hani MuhammedEGY0
56Hosny Badawy Mohamed10659811EGY0
57Imakhbazy Omar EssamEGY0
58Kamal Reda10608290EGY0
59Kouzo NabilEGY0
60Lashen MohamedEGY0
61Mahmoud Abd el rahmanEGY0
62Mohammed Alslamony Ahmed10668721EGY0
63Reyad MahmoudEGY0
64Sheha Ahmed10648658EGY0
65Sobh Mohammed S.10648739EGY0
66Tolba GamalEGY0
67Zaghloul SamehEGY0
68Zedan Mohamed A.EGY0