Πίνακας Κατάταξης

Κατ.Ομάδα1a1b2a2b ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3 
1TEAM A *  * 3 / 4 / 3,5 / 2,5 / 33 / 3,5 / 3,50,000,00
TEAM B2 / 1 / 1,5 / 2,5 / 22 / 0,5 / 1,5 *  * 0,000,00

Σχόλιο:
Κριτήριο1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Κριτήριο2: The greater number of victories (variable)
Κριτήριο3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable