Πίνακας Κατάταξης

Κατ.Ομάδα1a1b2a2b3a3b4a4b ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3 
1Equipo Alfil *  * 2,520
2Equipo Caballo *  * 22,020
3Equipo Dama1 *  * 1,000
4Equipo Torre½ *  * 0,500

Σχόλιο:
Κριτήριο1: points (game-points)
Κριτήριο2: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Κριτήριο3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints