Note: To reduce the server load by daily scanning of all links by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:


مشاهدة تفاصيل البطولة
 

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09

اخر تحديث13.07.2018 05:40:55, منشئ/آخر رفع: vietnamchess

ترتيب البداية

رقماسم اللاعباتحادنادي/مدينة
1Đặng Phước Minh AnhDANDan
2Nguyễn Huỳnh Tú PhươngHCMHcm
3Nguyễn Hà AnHNOHno
4Phạm Quỳnh AnhQNIQni
5Phạm Thị Thùy AnhHPHHph
6Trần Thị Ngọc AnhHPHHph
7Vũ Thị Mai AnhHPHHph
8Nguyễn Hồng ÁnhHNOHno
9Nguyễn Ngọc Mai ChiDONDon
10Nguyễn Trần Thùy ChiKTTKtt
11Nguyễn Hải Ngọc HàBNIBni
12Nguyễn Thanh HàQDOQdo
13Trịnh Ngọc HàHPHHph
14Bùi Thị Kim KhánhQNIQni
15Trịnh Tường LamHNOHno
16Lê Bùi Đan LinhQDOQdo
17Lê Nguyễn Thảo LinhHPHHph
18Trần Hà Gia LinhQNIQni
19Nguyễn Bảo NgọcHPHHph
20Đoàn Nguyễn Ý NhiênNTHNth
21Tô Ngọc Lê NhungKTTKtt
22Đặng Trúc QuỳnhHNOHno
23Trần Thị Hà ThanhVCHVch
24Nguyễn Ngọc Khánh ThyTTHTth
25Phan Lê Uyên ThyTTHTth
26Nguyễn Minh HạnhHCM
27Nguyễn Thị Minh TâmHNO