GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20

国名Vietnam ( VIE )
主審IO.Đặng Tất Thắng
Deputy Arbiter
アービター(審判)Trương Xuân Vũ, IA.Hoàng Thiên
Bedenkzeit90'
場所Đồ Sơn, Hải Phòng
Rating calculation -
から2018/07/07 まで 2018/07/13
レイティング平均1774
ペアリングソフトSwiss-Manager (c) Heinz HerzogSwiss-Manager 大会データ

最終更新日13.07.2018 11:46:35, Creator/Last Upload: vietnamchess

大会選択Co_nhanh: B06, B07, B09, B11, B13, B15, B17, B20
G06, G07, G09, G11, G13, G15, G17, G20
Co_chop: B06, B07, B09, B11, B13, B15, B17, B20
G06, G07, G09, G11, G13, G15, G17, G20
Co_tieu_chuan: B06, B07, B09, B11, B13, B15, B17, B20
G06, G07, G09, G11, G13, G15, G17, G20
CO_TRUYEN_THONG: B06, B07, B09, B11, B13, B15, B17, B20, G07, G06, G09, G11, G13, G15, G20
リンク主催者の公式ホームページ
パラメーター選択 大会詳細非表示
チーム一覧表BDH, BDU, BGI, BNC, BNI, BRV, BTR, CFR, CTH, CTT, DAN, DBI, DON, DTH, HAU, HCM, HDU, HNO, HPD, HPH, KGI, KHO, KTH, KTT, LAN, LDO, MCC, NAN, NBI, NTH, PYE, QBI, QDO, QNI, TGI, THO, TNG, TNI, TNT, TTH, VCH
リストレイティング順選手リスト, アルファベット順選手リスト, Alphabetical list all groups
9 ラウンド最終結果, ペアリング/結果
9 ラウンド最終一覧表, スタート順位一覧表, 国別・タイトル・勝敗種類統計, 競技日
最優秀5選手, 全体統計, メダル統計
エクセルと印刷リスト印刷, Excelリスト (.xls), Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export

レイティング順選手リスト

番号Name国名クラブ/場所
1Lê Đặng Thành AnTHOTho
2Nguyễn Xuân AnhTHOTho
3Âu Tuấn AnhTNGTng
4Diệp Đại BảnPYEPye
5Hoàng Quang HiệpHPHHph
6Lành Tuấn MinhHNOHno
7Nguyễn Kỳ NamPYEPye
8Bùi Thế TàiHPHHph
9Lê Tuấn MinhHNO