Note: To reduce the server load by daily scanning of all links by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 17

Darrera actualització13.07.2018 07:16:46, Creador/Darrera càrrega: vietnamchess

Rànquing inicial

Núm.NomFEDClub/Ciutat
1Kieu Bich ThuyHNOHno
2Tran Thi Yen XuanDTHDth
3Tran Thi Hong PhanLANLan
4Le Thi Nhu QuynhLDOLdo
5Nguyen Thi Phuong ThyLANLan
6Le Thuy AnHCMHcm
7Nguyen Hong AnhHCMHcm
8Le Ngoc Nguyet CatTTHTth
9Nguyen Xuan NhiCTHCth
10Nguyen Vu Thu HienHNOHno
11Tran Thi Diem QuynhNANNan
12Tran Thi Phuong AnhBDUBdu
13Ha Phuong Hoang MaiTTHTth
14Nguyen Hoang Vo SongLDOLdo
15Bui Thi Diep AnhQNIQni
16Vu Khanh LinhHNOHno
17Duong Thi Thanh HuyenNANNan
18Hau Nguyen My KimDTHDth
19Nguyen Thuy NhungHNOHno
20Le Minh ThaoTNG