Note: To reduce the server load by daily scanning of all links by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:


مشاهدة تفاصيل البطولة
 

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07

اخر تحديث13.07.2018 05:08:39, منشئ/آخر رفع: vietnamchess

ترتيب البداية

رقماسم اللاعباتحادنادي/مدينة
1Nguyen Mai ChiQDOQdo
2Le Thai Hoang AnhHCMHcm
3Tran Nguyen Ha AnhHCMHcm
4Tong Thai Hoang AnHCMHcm
5Hang Tran Truc LinhHCMHcm
6Ngo Thuy DuongQDOQdo
7Trinh Hoang YenQDOQdo
8Lam Binh NguyenTTHTth
9Vu Nguyen Uyen NhiHCMHcm
10Doan Minh AnhBDUBdu
11Le Minh AnhTTHTth
12Tran Ngo Mai LinhHNOHno
13Nguyen Phuong LyHPHHph
14Dao Nhat MinhHPHHph