Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Giải hè Hà Nội 2018 - Môn Cờ Vua - Bảng Nam - Cờ Chậm - Lứa tuổi U13 KQBT: Có ở http://hnchess.com/

Last update 15.06.2018 04:03:08, Creator/Last Upload: pham viet khoa hanoi vietnam

Starting rank

No.NameFED
1Nguyễn Quang AnhLBI
2Nguyễn Quang AnhCGI
3Nguyễn Hải ĐăngBTL
4Trần Thế HùngDDA
5Hoàng Nguyên HuyBDI
6Phạm Văn HoàngUHO
7Nguyễn Hải MinhHDO
8Trần Phan Hoàng NamNTL
9Nguyễn Hà PhanBDI
10Phạm Vũ QuýCGI
11Ngân Bá Hoàng TùngHMA
12Phí Quốc ThịnhHMA
13Đỗ Quang TùngTTR
14Lê Anh TuấnUHO
15Lê Nguyên VũTXU