Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U13 RAPID

Last update 27.05.2018 13:03:17, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NamesexTyp
1WCMNguyễn Hoàng Thái NgọcwU13
2WCMTôn Nữ Quỳnh DươngwU13
3Bùi Đăng KhoaU13
4Đỗ Quang HưngU13
5Hoàng Lê Minh BảoU13
6Lê Minh ThưwU13
7Lê Quang KhảiU13
8Nguyễn Anh KhoaU13
9WCMNguyễn Linh ĐanwU13
10Nguyễn Minh TriếtU13
11Nguyễn Ngọc Minh ChâuwU13
12Nguyễn Ngọc Phương NghiwU13
13Nguyễn Phúc Minh KhoaU13
14Nguyễn Thái SơnU13
15Nguyễn Thị Minh AnhwU13
16Nguyễn Thị Minh PhươngwU13
17Ngô Triệu MẫnwU13
18Phạm Viết Thiên PhướcU13
19Phan Thái MinhU13
20Trần Quốc AnhU13
21Vũ Minh AnU13
22Võ Đình Khải MywU13