Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 4 NĂM 2018 U13 BLITZ

Last update 26.05.2018 06:53:03, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NamesexTyp
1WCMNguyễn Hoàng Thái NgọcwU13
2WCMTôn Nữ Quỳnh DươngwU13
3An Đình MinhU13
4Bùi Đăng KhoaU13
5Hoàng Lê Minh BảoU13
6Lê Minh ThưwU13
7Lê Quang KhảiU13
8Nguyễn Anh KhoaU13
9Nguyễn Linh ĐanwU13
10Nguyễn Ngọc Minh ChâuwU13
11Nguyễn Ngọc Phương NghiwU13
12Nguyễn Phúc Minh KhoaU13
13Nguyễn Thái SơnU13
14Ngô Triệu MẫnwU13
15Phan Thái MinhU13
16Trần Quốc AnhU13
17Võ Thiên ÂnU13
18Võ Đình Khải MywU13
19Vũ Bá KhôiU13