Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2018 OPEN

Last update 16.04.2018 17:18:27, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NameFED
1Nguyễn Huỳnh Xuân AnhR10
2Hoàng Lê Minh BảoTDO
3Dương Thiện ChươngROY
4Phạm La Chí DuyR10
5Nguyễn Châu Ngọc HânR10
6Bàng Vũ Quỳnh HoaTDO
7Trần Võ Quốc HoàngR10
8Hồ Quốc HuyTDO
9Nguyễn Gia HuyTDO
10Lưu Trần Nguyên KhôiTDO
11Nguyễn Kinh LuânĐTH
12Hoàng Lê Minh NhậtTDO
13Phạm Viết Thiên PhướcTDO
14Huỳnh Phương QuangTDO
15Nguyễn Thanh TùngTDO
16Vũ Ngọc TùngRTP
17Trần Quang Anh ThuậnTDO
18Phạm Duy KhánhNHI
19Nguyễn Ngọc Cầm SơnĐTR
20Nam KhuêR09
21Dương Tấn PhátNHI
22Đỗ Trần Hải NamNHI
23Phạm Đại NghĩaRTP