Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

GIẢI CỜ VUA ROYAL SPRING TOURNAMENT 2018 U13

Last update 16.04.2018 17:17:10, Creator/Last Upload: vietnamchess

Starting rank

No.NameFED
1Trần Quang BảoR10
2Trần Võ Quốc BảoR10
3Vũ Hoàng Gia BảoRTP
4Bùi Tấn ĐạtRSO
5Lê Mai Bảo HânTDO
6Cù Minh KhangR07
7Nguyễn Linh Quang KhangR07
8Nguyễn Thiều Nguyên KhangRTP
9Lâm Anh KhôiR10
10Võ Đăng KhươngR07
11Hà Thị Bảo LinhR07
12Ngô Triệu MẫnR07
13Hồ Đức MinhR07
14Phan Thái MinhR10
15Trần Mạnh PhúcR07
16Võ Phước TiếnTDO
17Phạm Minh TríRSO
18Nguyễn Nguyên UyR10
19Nguyễn Anh KhoaQTB
20Đinh Trần Nhật AnhNTN
21Nguyễn Phương AnhR09
22Vũ Minh AnNTN
23Nguyễn Võ HiếuR10
24Nguyễn Hoàng PhúcTDO