Note: To reduce the server load by daily scanning of all links by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:


مشاهدة تفاصيل البطولة
 

GIẢI CỜ TƯỚNG NHANH THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 NHÓM NỮ LỚP 4-5

اخر تحديث14.01.2018 10:26:24, منشئ/آخر رفع: vietnamchess

ترتيب البداية

رقماسم اللاعبرقم دولياتحادتقييم
1Đinh Trần Thanh LamQ061915
2Ngô Hồ Thanh TrúcQ031914
3Mai Hồng ĐàoQ061913
4Nguyễn Vy ThụyQTP1912
5Trần Ngọc ChâuQ021911
6Phạm Ngọc Thanh HằngQTĐ1910
7Trần Bách Gia HươngQ101909
8Nguyễn Hoàng MyQ031908
9Nguyễn Phương Tuệ MỹQ071907
10Nguyễn Hiếu Huệ NhiQGV1906
11Mai Ngọc Thủy TiênQTB1905
12Trần Gia TuệQ051904
13Trần Ngọc Bảo ThyQ011903
14Trần Bùi Thảo VânQ041902