Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

U11NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017

Last update 14.10.2017 12:45:15, Creator/Last Upload: saigon

Starting rank crosstable

No.NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdRk. TB1  TB2  TB3  TB4  TB5 
1Bùi Trung NghĩaQNI 14w1 10b1 13w0 17b0 4w½ 9w0 18b1 12b0183,533,5342
2Bạch Thế VinhBNI 15b1 11w0 21b0 18w1 25b1 17w0 5b0 22w1134,030,5442
3Hoàng Minh NguyênQNI 16w1 12b1 17w1 11b0 13w0 24b0 22w1 7b185,034,0542
4Hoàng Quốc KhánhBGI 17b0 21w½ 26b1 6w1 1b½ 7w1 11b1 24w136,032,0542
5Hòa Quang BáchHPD 18w1 13b0 12w1 22b1 11w½ 19b0 2w1 21b155,535,0542
6Nguyễn Hữu PhúcHPD 19b0 20w1 22b0 4b0 23w1 25w1 26b1 11w0114,031,0441
7Nguyễn Ngọc ChiBGI 20w1 17b0 23w1 24b0 10w1 4b0 12w1 3w0124,031,0430
8Nguyễn Quang AnhVCH 21b0 22w0 16b- 16b- 18b0 -0 -0 -0250,020,5020
9Nguyễn Trịnh Việt TùngQNI 22w1 19b0 24w0 23b1 12w1 1b1 13w0 17b0104,034,5442
10Ngô Nhật MinhHPD 23b1 1w0 25b1 19w0 7b0 26w0 14b1 15w1164,027,0443
11Phùng Đức ViệtHPD 24w1 2b1 19w1 3w1 5b½ 13b0 4w0 6b145,539,5542
12Phạm Anh DũngQNI 25b1 3w0 5b0 26w1 9b0 18w1 7b0 1w1144,030,0441
13Phạm Công MinhNBI 26w1 5w1 1b1 21w1 3b1 11w1 9b1 19w½17,535,0733
14Phạm Hoàng Minh ChâuTNG 1b0 23w0 20b1 25w0 26b0 15w0 10w0 18b0231,023,5141
15Phạm Hà MinhCFR 2w0 24b0 18w0 20b1 22w0 14b1 23w1 10b0213,022,0342
16Phạm Minh NhậtKTL 3b0 25w0 8w- 8w- 20w0 -0 -0 -0260,020,0010
17Phạm Nguyễn Dũng (GDC)HNO 4w1 7w1 3b0 1w1 19b0 2b1 24w0 9w165,034,5531
18Phạm Phúc Khôi NguyênBNI 5b0 26w0 15b1 2b0 8w1 12b0 1w0 14w1203,026,5341
19Phạm Trường PhúHNO 6w1 9w1 11b0 10b1 17w1 5w1 21b1 13b½26,536,0642
20Trần Hòa BìnhTNG 7b0 6b0 14w0 15w0 16b1 23b0 25w0 26w0241,023,5141
21Trần Minh ĐạtNBI 8w1 4b½ 2w1 13b0 24w1 22b1 19w0 5w094,537,5431
22Trần Đức ThắngQDO 9b0 8b1 6w1 5w0 15b1 21w0 3b0 2b0193,030,0352
23Đặng Khánh AnTNG 10w0 14b1 7b0 9w0 6b0 20w1 15b0 25b0222,024,0251
24Đặng Ngọc MinhBGI 11b0 15w1 9b1 7w1 21b0 3w1 17b1 4b075,034,0552
25Đỗ Hoàng KhánhTNG 12w0 16b1 10w0 14b1 2w0 6b0 20b1 23w1174,021,5443
26Đỗ Đình HiếuKTL 13b0 18b1 4w0 12b0 14w1 10b1 6w0 20b1154,029,5453

Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories (variable)
Tie Break4: Most black
Tie Break5: The greater number of victories (variable)