Note: To reduce the server load by daily scanning of all links (daily 100.000 sites and more) by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Independence Day 2017

Last update 27.08.2017 13:53:51, Creator/Last Upload: alexandr fediv

Starting rank

No.NameFideIDFEDRtg
1Tiba Vladyslav14118823UKR2310
2Baloha Mykhailo14111128UKR2185
3FMFediv Alexandr14117967UKR2066
4Kristofori Attila14101629UKR2061
5Izhak Andriy14142600UKR2008
6Rusanov Sergey14141060UKR1998
7Petrovskiy Vadim14165210UKR1955
8Ryashko Mykhaylo14149575UKR1879
9Tatarenkov Mykhaylo14177145UKR1860
10Suslik Volodymyr14133989UKR1839
11Raychynets Ivan14141809UKR1837
12Buniy Stepan14135787UKR1831
13Ovcharenko Dmitro14155192UKR1819
14Babenko Alexander14119080UKR1793
15Bedj Myhajlo14110245UKR1768
16Husti Yuriy14180880UKR1768
17Pauk Vasilij14120674UKR1702
18Shelepa Yuliy14137933UKR1702
19Kenyjz Yuriy14110261UKR1678
20Tarkovich Fedor14142627UKR1665
21Kamenev Anatoliy14137917UKR1658
22Pribek Tiberiy14110288UKR1602
23Yovzhi Ivan14142686UKR1454
24Sobol Kyrylo14176548UKR1441
25Sinnyi Artur14181274UKR1427
26Kazik Yaroslav14167450UKR1382
27Gabor Mariya34100245UKR1304
28Domanskiy Mykola34103716UKR0
29Gabor Yuriy34105522UKR0
30Peppas Hrisovaladis14141825UKR1968
31Rosul Mihaylo14148463UKR1830