Selecció del torneig

Ordenar per

Federació seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Núm.TorneigDarrera actualització
1Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U9 1 Hores 8 Min.
2Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U15 1 Hores 23 Min.
3Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U15 1 Hores 24 Min.
4Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - DS TỔNG HỢP 1 Hores 25 Min.
5Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - DS TỔNG HỢP 1 Hores 26 Min.
6Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U15 1 Hores 27 Min.
7Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U15 1 Hores 28 Min.
8Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U8 1 Hores 29 Min.
9Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U8 1 Hores 32 Min.
10Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U9 1 Hores 32 Min.
11Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U13 1 Hores 54 Min.
12Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U10 1 Hores 54 Min.
13Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U11 1 Hores 55 Min.
14Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U13 1 Hores 59 Min.
15Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U11 1 Hores 59 Min.
16Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U10 2 Hores
17Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U7 2 Hores 34 Min.
18Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U8 2 Hores 34 Min.
19Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U7 2 Hores 37 Min.
20Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U8 2 Hores 37 Min.
21Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U13 2 Hores 40 Min.
22Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U13 2 Hores 45 Min.
23Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam OPEN 3 Hores 49 Min.
24Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam OPEN 3 Hores 50 Min.
25Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U10 4 Hores 52 Min.
26Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U10 4 Hores 53 Min.
27Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U9 5 Hores 1 Min.
28Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U9 5 Hores 3 Min.
29Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nam 13 cờ nhanh 5 Hores 25 Min.
30Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 13 cờ nhanh 5 Hores 28 Min.
31Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 13 cờ chớp 5 Hores 28 Min.
32Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 11 cờ chớp 5 Hores 30 Min.
33Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 11 cờ nhanh 5 Hores 31 Min.
34Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 9 cờ chớp 5 Hores 33 Min.
35Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 9 cờ nhanh 5 Hores 36 Min.
36Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 9 cờ tiêu chuẩn 5 Hores 36 Min.
37Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 7 chớp 5 Hores 37 Min.
38Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 7 cờ nhanh 5 Hores 37 Min.
39Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 7 cờ tiêu chuẩn 5 Hores 38 Min.
40Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 6 cờ chớp 5 Hores 44 Min.
41Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 6 cờ nhanh 5 Hores 45 Min.
42Giải cờ vua Miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần II năm 2019 bảng nữ 6 cờ tiêu chuẩn 5 Hores 46 Min.
43Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U11 6 Hores 46 Min.
44Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nữ U11 6 Hores 50 Min.
45Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U7 8 Hores 9 Min.
46Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ chớp - Bảng nam U6 8 Hores 15 Min.
47Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ U6 8 Hores 42 Min.
48Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U6 8 Hores 43 Min.
49Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nữ OPEN 8 Hores 48 Min.
50Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần IV tranh cúp Hoa Phượng Đỏ 2019 Cờ nhanh - Bảng nam U7 9 Hores 5 Min.