Selecció del torneig

Ordenar per

Federació seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Núm.TorneigDarrera actualització
1U11-14 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 31 Minuts
2GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 RAPID OPEN 2 Hores 39 Min.
3GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 RAPID U11 2 Hores 43 Min.
4GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 RAPID U07 2 Hores 46 Min.
5GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 RAPID U09 2 Hores 53 Min.
6GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 RAPID U06 3 Hores 9 Min.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 4 Hores 27 Min.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 4 Hores 32 Min.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 4 Hores 34 Min.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 12-13 (LỚP 6-7) 4 Hores 38 Min.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 6 (LỚP 1) 4 Hores 45 Min.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 7-8 (LỚP 2-3) 4 Hores 48 Min.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 5 Hores 32 Min.
14GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 14-15 (LỚP 8-9) 5 Hores 34 Min.
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NAM LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 5 Hores 46 Min.
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2018 - 2019 NỮ LỨA TUỔI 9-10 (LỚP 4-5) 6 Hores 24 Min.
17GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 BLIZT OPEN 6 Hores 36 Min.
18GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 BLIZT U07 6 Hores 36 Min.
19GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 BLIZT U-11 6 Hores 37 Min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG LẦN III NĂM 2018 - NỮ OPEN 8 Hores 44 Min.
21GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019 BẢNG NAM 8 Hores 47 Min.
22GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2018-2019 BẢNG NỮ 8 Hores 48 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG LẦN III NĂM 2018 - NỮ U11 8 Hores 58 Min.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG LẦN III NĂM 2018 - NỮ U9 9 Hores 2 Min.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG LẦN III NĂM 2018 - NỮ U7 9 Hores 5 Min.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG LẦN III NĂM 2018 - NAM OPEN 9 Hores 8 Min.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG LẦN III NĂM 2018 - NAM U11 9 Hores 10 Min.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG LẦN III NĂM 2018 - NAM U9 9 Hores 38 Min.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH CÚP "TÀI NĂNG TRẺ" MỞ RỘNG LẦN III NĂM 2018 - NAM U7 9 Hores 50 Min.
30U6 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 9 Hores 57 Min.
31U10 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 12 Hores 16 Min.
32U8 GIẢI CỜ VUA TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG - TRANH CUP TRÍ TUỆ KINH BẮC 2018 12 Hores 16 Min.
33Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nam U12 13 Dies 3 Hores
34Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U10 13 Dies 3 Hores
35Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U15 13 Dies 4 Hores
36Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U9 13 Dies 4 Hores
37Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U13 13 Dies 4 Hores
38Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U8 13 Dies 4 Hores
39Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U11 13 Dies 4 Hores
40Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U7 13 Dies 4 Hores
41Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U6 13 Dies 4 Hores
42Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nữ U8 13 Dies 4 Hores
43Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nữ U10 13 Dies 4 Hores
44Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 Bảng U5 13 Dies 4 Hores
45Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nam U8 13 Dies 4 Hores
46Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nam Open 13 Dies 4 Hores
47Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nữ U14&Open 13 Dies 5 Hores
48Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nam U10 13 Dies 5 Hores
49Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nữ U12 13 Dies 5 Hores
50Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nam U14 13 Dies 11 Hores