Selecció del torneig

Ordenar per

Federació seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Núm.TorneigDarrera actualització
1Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 7 9 Hores 38 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 12 Hores 51 Min.
3Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 7 năm 2019 15 Hores 53 Min.
4GIẢI CỜ TƯỚNG CÔNG TY TÍN NGHĨA 2019 20 Hores 43 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 20 Hores 44 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 20 Hores 59 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 18 21 Hores
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 18 21 Hores
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 21 Hores 4 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 13 21 Hores 11 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 21 Hores 12 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 15 21 Hores 13 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 21 Hores 15 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 15 21 Hores 15 Min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 21 Hores 18 Min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 21 Hores 20 Min.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 21 Hores 20 Min.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 21 Hores 24 Min.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 21 Hores 25 Min.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 18 21 Hores 27 Min.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 21 Hores 29 Min.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 21 Hores 39 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 21 Hores 41 Min.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 22 Hores 9 Min.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 22 Hores 11 Min.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 22 Hores 12 Min.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 TỔNG HỢP DANH SÁCH 1 Dies
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 1 Dies 11 Hores
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U14 1 Dies 11 Hores
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U12 1 Dies 11 Hores
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U10 1 Dies 11 Hores
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U8 1 Dies 11 Hores
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. U6 1 Dies 11 Hores
34GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_6 1 Dies 19 Hores
35Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 6 2 Dies
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 20 TUỔI 2 Dies 19 Hores
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 11 TUỔI 2 Dies 19 Hores
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 13 TUỔI 2 Dies 19 Hores
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 9 TUỔI 2 Dies 19 Hores
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 15 TUỔI 2 Dies 19 Hores
41GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 2 Dies 19 Hores
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 18 TUỔI 2 Dies 19 Hores
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 18 TUỔI 2 Dies 20 Hores
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 9 TUỔI 2 Dies 20 Hores
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 11 TUỔI 2 Dies 20 Hores
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 13 TUỔI 2 Dies 20 Hores
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 20 TUỔI 2 Dies 20 Hores
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 15 TUỔI 2 Dies 20 Hores
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NỮ 7 TUỔI 2 Dies 20 Hores
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2019 CỜ CHỚP - NAM 7 TUỔI 2 Dies 20 Hores