Selecció del torneig

Ordenar per

Federació seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Núm.TorneigDarrera actualització
1GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 4 Hores 36 Min.
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 4 Hores 38 Min.
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 4 Hores 41 Min.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 4 Hores 52 Min.
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 4 Hores 55 Min.
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 4 Hores 58 Min.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 5 Hores 1 Min.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 5 Hores 3 Min.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 5 Hores 6 Min.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 7 TUỔI 5 Hores 8 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 5 Hores 42 Min.
12GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 12-13 TUỔI 5 Hores 44 Min.
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 5 Hores 45 Min.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 5 Hores 47 Min.
15LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG 2019 - GIẢI CỜ VUA TÍNH HỆ SỐ ELO QUỐC TẾ HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ II - NĂM 2019 5 Hores 49 Min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 5 Hores 51 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 7 TUỔI 5 Hores 54 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 5 Hores 56 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 6 Hores 6 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 6 Hores 7 Min.
21GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 6 Hores 9 Min.
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2018-2019 - BẢNG NAM 7 TUỔI 6 Hores 15 Min.
23ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 1 Dies 6 Hores
24ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U15 1 Dies 7 Hores
25ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U13 1 Dies 7 Hores
26ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U11 1 Dies 7 Hores
27ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U09 1 Dies 7 Hores
28ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U07 1 Dies 7 Hores
29ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U06 1 Dies 7 Hores
30ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U05 1 Dies 7 Hores
31HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN BÌNH THỦY NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 1 1 Dies 10 Hores
32GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID OPEN 1 Dies 12 Hores
33GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U13 1 Dies 12 Hores
34GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U11 1 Dies 12 Hores
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U09 1 Dies 12 Hores
36GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U07 1 Dies 12 Hores
37Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Tướng Đội tuyển 1 Dies 14 Hores
38Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Vua Đội tuyển 1 Dies 14 Hores
39Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Vua Đội tuyển 1 Dies 14 Hores
40Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Tướng 15 tuổi 1 Dies 14 Hores
41Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nữ Cờ Vua 11 tuổi 1 Dies 14 Hores
42Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Vua 11 tuổi 1 Dies 14 Hores
43Giải Cờ Vua và Cờ Tướng Q. Hải Châu năm 2019 Bảng Nam Cờ Tướng 15 tuổi 1 Dies 14 Hores
44GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U7 - U8 1 Dies 19 Hores
45GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U9 - U10 1 Dies 19 Hores
46GIẢI VÔ ĐỊCH "LOOKING FOR CHESS TALENT" THÁNG 1 NĂM 2019 U11 TRỞ LÊN 1 Dies 19 Hores
47SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN I 20.1.2019 1 Dies 19 Hores
48HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 6-7 1 Dies 20 Hores
49HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 4-5 1 Dies 20 Hores
50HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 2-3 1 Dies 20 Hores