Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG TẬP SỰ 20 Dakika
2Giải đấu tập "Đường đến đỉnh vinh quang lần 2" 1 Saat 41 Dk.
3Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 4 6 Saat 48 Dk.
4SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG NÂNG CAO 7 Saat 29 Dk.
5GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 3 - BẢNG B 10 Saat 10 Dk.
6GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 3 - BẢNG A 10 Saat 11 Dk.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2019 18 Saat 21 Dk.
8GIẢI GIAO LƯU CHESS FAMILY - OLYMPIA CHESS - BẢNG NÂNG CAO 1 Gun 18 Saat
9GIẢI GIAO LƯU CHESS FAMILY - OLYMPIACHESS - BẢNG CƠ BẢN 1 Gun 18 Saat
10GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CT NAM15 2 Gun
11GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA,CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 2 Gun
12GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 11 2 Gun
13GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 2 Gun
14GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 15 2 Gun 1 Saat
15GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 14 2 Gun 1 Saat
16GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 2 Gun 2 Saat
17GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 11 2 Gun 2 Saat
18GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 14 2 Gun 2 Saat
19GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 14 2 Gun 2 Saat
20GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 2 Gun 7 Saat
21GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NỮ 2 Gun 7 Saat
22GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NAM 2 Gun 7 Saat
23WIMBLEDON LA CABAÑA 2 Gun 13 Saat
24Giải 6 3 Gun 6 Saat
25Wimbledon Ajedrez CIUDAD DEL CARMEN 2019 LIBRE 3 Gun 9 Saat
26Giải kiểm tra đội tuyển Open 4 Gun 7 Saat
27Giải kiểm tra đội tuyển U bé 4 Gun 7 Saat
28Giải 4 5 Gun 7 Saat
29GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 5 CỦA TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG MÃ 5 Gun 8 Saat
30GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 6 CỦA TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG TỐT 5 Gun 8 Saat
31GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 6 Gun 3 Saat
32Giải 08-06-2019 8 Gun 6 Saat
33GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TUẦN 1 - BẢNG NÂNG CAO 9 Gun 1 Saat
34GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 15 TUỔI 9 Gun 1 Saat
35GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TUẦN 1 - BẢNG CƠ BẢN 9 Gun 1 Saat
36GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 15 TUỔI 9 Gun 1 Saat
37GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 11 TUỔI 9 Gun 1 Saat
38GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 11 TUỔI 9 Gun 1 Saat
39GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 9 TUỔI 9 Gun 1 Saat
40GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 13 TUỔI 9 Gun 1 Saat
41GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 13 TUỔI 9 Gun 1 Saat
42GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 9 TUỔI 9 Gun 2 Saat
43GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 15 TUỔI 9 Gun 4 Saat
44GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 13 TUỔI 9 Gun 6 Saat
45GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 15 TUỔI 9 Gun 7 Saat
46GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 9 TUỔI 9 Gun 7 Saat
47GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 13 TUỔI 9 Gun 7 Saat
48GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 11 TUỔI 9 Gun 7 Saat
49GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 11 TUỔI 9 Gun 7 Saat
50GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 9 TUỔI 9 Gun 8 Saat