Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 12 Gun 10 Saat
2GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 14 Gun 3 Saat
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 15 Gun 2 Saat
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 16 Gun
5GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 19 Gun 5 Saat
6Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 19 Gun 5 Saat
7Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 19 Gun 9 Saat
8Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 19 Gun 9 Saat
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 19 Gun 9 Saat
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 19 Gun 9 Saat
11Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 20 Gun 1 Saat
12Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 20 Gun 1 Saat
13GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 20 Gun 7 Saat
14GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 20 Gun 7 Saat
15Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 21 Gun 2 Saat
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 21 Gun 6 Saat
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 21 Gun 6 Saat
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 21 Gun 6 Saat
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 21 Gun 6 Saat
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 21 Gun 6 Saat
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 21 Gun 7 Saat
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 21 Gun 7 Saat
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 21 Gun 7 Saat
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 21 Gun 7 Saat
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 21 Gun 7 Saat
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 21 Gun 7 Saat
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 21 Gun 8 Saat
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 21 Gun 8 Saat
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 21 Gun 8 Saat
30NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 21 Gun 9 Saat
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 21 Gun 9 Saat
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 21 Gun 9 Saat
33NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Gun 9 Saat
34NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Gun 9 Saat
35NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 21 Gun 9 Saat
36NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Gun 9 Saat
37NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 21 Gun 9 Saat
38NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Gun 9 Saat
39Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 21 Gun 9 Saat
40NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Gun 9 Saat
41NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Gun 10 Saat
42NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Gun 10 Saat
43GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 25 Gun 1 Saat
44GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 25 Gun 8 Saat
45Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 27 Gun 2 Saat
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 27 Gun 2 Saat
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 27 Gun 2 Saat
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 27 Gun 2 Saat
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 27 Gun 2 Saat
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nữ 27 Gun 2 Saat