Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 8-9 0 Dakika
2GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 10-12 5 Dakika
3GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 16 ( Lớp 10) 13 Dakika
4GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 17-18 ( Lớp 11&12) 14 Dakika
5GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 19 Dakika
6GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 20 Dakika
7GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 10-12 21 Dakika
8GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 21 Dakika
9GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 16 ( Lớp 10) 22 Dakika
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 9 ( Lớp 1 đến 3) 23 Dakika
11GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 17-18 ( Lớp 11&12) 24 Dakika
12GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 25 Dakika
13GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 26 Dakika
14GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 27 Dakika
15GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 31 Dakika
16GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 6 & 7 34 Dakika
17Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ VUA NỮ 45 Dakika
18GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 6 & 7 45 Dakika
19GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 45 1 Saat 7 Dk.
20Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ VUA NAM 1 Saat 31 Dk.
21Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ TƯỚNG NAM 1 Saat 49 Dk.
22GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 89 1 Saat 53 Dk.
23GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 2-3 1 Saat 55 Dk.
24GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 45 2 Saat
25GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 2-3 2 Saat 23 Dk.
26giải clb 14 Saat 53 Dk.
27GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NỮ 17-18 TUỔI 17 Saat 48 Dk.
281st Weekend rapid tournament 2021 OPEN 18 Saat 5 Dk.
29GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ LỚP 6-7 18 Saat 28 Dk.
30GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CHỦ NHIỆM CÁC CLB XUÂN 2021 CÚP NẮNG SÔNG HỒNG - BẢNG C 18 Saat 31 Dk.
31GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CHỦ NHIỆM CÁC CLB XUÂN 2021 CÚP NẮNG SÔNG HỒNG - BẢNG B 18 Saat 31 Dk.
32GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CHỦ NHIỆM CÁC CLB XUÂN 2021 CÚP NẮNG SÔNG HỒNG - BẢNG A 18 Saat 32 Dk.
331st Weekend rapid tournament 2021 WOMEN 18 Saat 32 Dk.
34GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ LỚP 4-5 18 Saat 42 Dk.
35GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM LỚP 8-9 18 Saat 51 Dk.
36GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM LỚP 1-3 18 Saat 53 Dk.
37GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM LỚP 6-7 18 Saat 56 Dk.
38GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM LỚP 4-5 18 Saat 57 Dk.
39GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 U9 18 Saat 58 Dk.
40GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 U11 19 Saat
41GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 U6-7 19 Saat 3 Dk.
42GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NAM THPT 19 Saat 6 Dk.
43GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ THPT 19 Saat 11 Dk.
44GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ LỚP 1-3 19 Saat 16 Dk.
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH NỮ LỚP 8-9 19 Saat 23 Dk.
46GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 OPEN 19 Saat 36 Dk.
47GIẢI CỜ VUA "NHỮNG CHIẾN BINH SAO ĐỎ" THÁNG 1 NĂM 2021 G9 19 Saat 38 Dk.
48GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 21 Saat 27 Dk.
49GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG OPEN 22 Saat 38 Dk.
50GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG G11 22 Saat 40 Dk.
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 25.08.2020 09:21
PixFuture exclusive partner, Künye