Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ OPEN 36 Dakika
2GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U13 38 Dakika
3GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U11 43 Dakika
4GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U09 45 Dakika
5GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U06 49 Dakika
6Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 4 và lớp 5 2 Saat 6 Dk.
7Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 3 2 Saat 6 Dk.
8Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 2 2 Saat 6 Dk.
9Giải Cờ Vua Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức năm học 2018-2019 Khối lớp 1 2 Saat 6 Dk.
10ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U15 3 Saat 53 Dk.
11ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U09 4 Saat 20 Dk.
12ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 4 Saat 40 Dk.
13GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U13 6 Saat 54 Dk.
14GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID OPEN 6 Saat 55 Dk.
15HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 8-9 7 Saat 58 Dk.
16HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 8-9 8 Saat 20 Dk.
17HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 4-5 8 Saat 31 Dk.
18HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 4-5 8 Saat 33 Dk.
19HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 2-3 8 Saat 45 Dk.
20HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 1 8 Saat 46 Dk.
21HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ LỚP 6-7 8 Saat 47 Dk.
22HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 2-3 8 Saat 49 Dk.
23HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 6-7 8 Saat 58 Dk.
24HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG QUẬN NINH KIỀU NĂM HỌC 2018-2019 NAM LỚP 1 9 Saat 5 Dk.
25ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 PARENT 12 Saat 9 Dk.
26ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U13 12 Saat 10 Dk.
27ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U11 12 Saat 10 Dk.
28ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U07 12 Saat 11 Dk.
29ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U06 12 Saat 11 Dk.
30ROYAL WINTER CHESS TOURNAMENT 2018 U05 12 Saat 11 Dk.
31GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 RAPID U11 15 Saat 57 Dk.
32Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 1 năm 2019 1 Gun 3 Saat
33GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VI - NĂM 2019 BLITZ U07 1 Gun 3 Saat
34GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Gun 5 Saat
35GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Gun 5 Saat
36GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Gun 5 Saat
37GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Gun 5 Saat
38GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Gun 5 Saat
39GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Gun 6 Saat
40GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Gun 6 Saat
41GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG NĂM 2019 1 Gun 6 Saat
42GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 1 Gun 7 Saat
43GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 13 1 Gun 9 Saat
44GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 13 1 Gun 10 Saat
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 15 1 Gun 10 Saat
46GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 11 1 Gun 10 Saat
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 9 1 Gun 10 Saat
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 11 1 Gun 10 Saat
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 7 1 Gun 10 Saat
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 7 1 Gun 10 Saat