Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 11 năm 2018 1 Saat 55 Dk.
2Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Mầm non và lớp 1 11 Saat 17 Dk.
3Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Nâng cao 1 và nâng cao 11 Saat 22 Dk.
4Giải VĐ Cờ Vua nhanh TP. Đà Nẵng lần thứ 5 năm 2018 Bảng VĐV Khối lớp Phong trào nhỏ 11 Saat 25 Dk.
5Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 2+3 2 Gun 11 Saat
6Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 8+9 2 Gun 11 Saat
7Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 2 Gun 11 Saat
8Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 6+7 2 Gun 11 Saat
9Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 1 2 Gun 11 Saat
10GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U20 3 Gun 14 Saat
11GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U10 3 Gun 14 Saat
12GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U9 3 Gun 14 Saat
13GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U8 3 Gun 14 Saat
14GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U7 3 Gun 14 Saat
15GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U6 3 Gun 14 Saat
16CỜ TƯỚNG DINH ÔNG 2018 NAM 4 Gun 11 Saat
17GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U8 4 Gun 14 Saat
18Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 4 5 Gun 7 Saat
19Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 3 5 Gun 7 Saat
20Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 2 5 Gun 7 Saat
21Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 5 5 Gun 7 Saat
22Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 1 5 Gun 8 Saat
23GIẢI CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 5 Gun 9 Saat
24CỜ TƯỚNG DINH ÔNG 2018 NAM 5 Gun 11 Saat
25Cờ vua 2018 5 Gun 15 Saat
26GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U11 - U14 6 Gun 9 Saat
27GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U10 6 Gun 9 Saat
28GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U9 6 Gun 9 Saat
29GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U7 6 Gun 9 Saat
30GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U6 6 Gun 9 Saat
31GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U5 6 Gun 9 Saat
32Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 6 Gun 10 Saat
33GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 4-5 7 Gun 4 Saat
34GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM THPT 7 Gun 6 Saat
35GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 1-3 7 Gun 6 Saat
36GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 6-7 7 Gun 6 Saat
37GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 1-3 7 Gun 6 Saat
38GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 6-7 7 Gun 6 Saat
39GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 4-5 7 Gun 6 Saat
40GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 8-9 7 Gun 7 Saat
41GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 8-9 7 Gun 8 Saat
42GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ THPT 7 Gun 8 Saat
43Cúp Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2018 7 Gun 10 Saat
44GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 8-9 7 Gun 12 Saat
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 6-7 7 Gun 12 Saat
46GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 7 Gun 12 Saat
47GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 7 Gun 12 Saat
48GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 4-5 7 Gun 12 Saat
49GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 1-3 7 Gun 12 Saat
50GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 6-7 7 Gun 12 Saat