Kappingarnevnd

Sortera eftir

Vel land: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.KappingSeinast dagført
1Giải Cờ vua Trung tâm Luyện Thi 3S mở rộng tháng 7 năm 2018 10 Tímar 19 Min.
2GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 5-6-7 12 Tímar 23 Min.
3GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 10 12 Tímar 26 Min.
4GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 8-9 12 Tímar 27 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM 16 Tímar 12 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NỮ 18 Tímar 7 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NỮ U11 1 Dagur 6 Tímar
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NỮ U16 1 Dagur 6 Tímar
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NAM U11 1 Dagur 6 Tímar
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NAM U16 1 Dagur 6 Tímar
112323 2 Dagur 7 Tímar
12GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THAN MINH NĂM 2018 - BẢNG U27 5 Dagur 16 Tímar
13GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG U15 5 Dagur 16 Tímar
14GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG O27 5 Dagur 16 Tímar
15GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG U11 5 Dagur 16 Tímar
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 17 8 Dagur 11 Tímar
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 8 Dagur 11 Tímar
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 06 8 Dagur 11 Tímar
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 06 8 Dagur 11 Tímar
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 13 8 Dagur 15 Tímar
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 13 8 Dagur 15 Tímar
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 8 Dagur 15 Tímar
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 8 Dagur 15 Tímar
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 8 Dagur 15 Tímar
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 17 8 Dagur 15 Tímar
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 17 8 Dagur 16 Tímar
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 13 8 Dagur 16 Tímar
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 8 Dagur 16 Tímar
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 8 Dagur 16 Tímar
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 8 Dagur 16 Tímar
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 8 Dagur 16 Tímar
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 09 8 Dagur 16 Tímar
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 07 8 Dagur 17 Tímar
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09 8 Dagur 17 Tímar
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 8 Dagur 17 Tímar
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09 8 Dagur 17 Tímar
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 8 Dagur 17 Tímar
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 07 8 Dagur 17 Tímar
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 8 Dagur 17 Tímar
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 13 8 Dagur 18 Tímar
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 8 Dagur 18 Tímar
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 09 8 Dagur 18 Tímar
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07 8 Dagur 18 Tímar
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 06 8 Dagur 18 Tímar
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07 8 Dagur 18 Tímar
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 06 8 Dagur 18 Tímar
4712313 9 Dagur 6 Tímar
48GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN B2 9 Dagur 11 Tímar
49GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN KTVĐ 9 Dagur 11 Tímar
50GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN B1 9 Dagur 11 Tímar