Kappingarnevnd

Sortera eftir

Vel land: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.KappingSeinast dagført
13rd ROAD TO MASTER Championship 2 Dagur
2GIAI CO CHOP CLB KIEN TUONG TUONG LAI 2 Dagur 21 Tímar
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 1/5 5 Dagur 19 Tímar
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 22 NGƯỜI 5 Dagur 21 Tímar
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 22 NGƯỜI 5 Dagur 21 Tímar
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID THƯỜNG XUYÊN 6 Dagur 3 Tímar
707-08-2020 Co Ban 8 Dagur 1 Tímar
85.8.2020 10 Dagur 1 Tímar
9giai 1 12 Dagur 1 Tímar
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID 12 Dagur 20 Tímar
11THANH LÃNG PHONG TRÀO 2020 13 Dagur 5 Tímar
12GIẢI CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 14 Dagur 4 Tímar
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 16 Dagur 22 Tímar
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 16 Dagur 22 Tímar
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 16 Dagur 22 Tímar
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 16 Dagur 22 Tímar
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 16 Dagur 22 Tímar
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 16 Dagur 22 Tímar
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 13 16 Dagur 22 Tímar
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 16 Dagur 22 Tímar
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 16 Dagur 22 Tímar
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 16 Dagur 22 Tímar
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 16 Dagur 22 Tímar
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 16 Dagur 22 Tímar
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 16 Dagur 22 Tímar
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 9 16 Dagur 22 Tímar
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 16 Dagur 22 Tímar
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 16 Dagur 23 Tímar
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 6 16 Dagur 23 Tímar
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 16 Dagur 23 Tímar
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 16 Dagur 23 Tímar
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 20 16 Dagur 23 Tímar
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 15 16 Dagur 23 Tímar
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 15 16 Dagur 23 Tímar
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 16 Dagur 23 Tímar
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 17 16 Dagur 23 Tímar
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 17 16 Dagur 23 Tímar
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 16 Dagur 23 Tímar
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 7 17 Dagur
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 17 Dagur
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 13 17 Dagur
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 17 Dagur
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 17 Dagur
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 6 17 Dagur
45thang 7 thanh lang 18 Dagur 20 Tímar
46Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng khởi động 18 Dagur 22 Tímar
47Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng tăng tốc 18 Dagur 22 Tímar
4823.7 19 Dagur 1 Tímar
49Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 7 năm 2020 20 Dagur
50NU 11 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 20 Dagur 1 Tímar
Chess-Tournament-Results-Servari © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, yvirskrift,