Kappingarnevnd

Sortera eftir

Vel land: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.KappingSeinast dagført
1GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ CHỚP 10 Tímar 16 Min.
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 6-7 16 Tímar 34 Min.
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 8-9 16 Tímar 36 Min.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 8-9 16 Tímar 43 Min.
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 6-7 16 Tímar 59 Min.
6Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 4+5 17 Tímar 48 Min.
7Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 6+7 17 Tímar 57 Min.
8Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 1 18 Tímar 2 Min.
9Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 3 18 Tímar 4 Min.
10Giải Cờ Vua Tiểu học Thăng Long - Khối 2 18 Tímar 7 Min.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 4-5 19 Tímar 18 Min.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 4-5 19 Tímar 25 Min.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 2-3 19 Tímar 35 Min.
14GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NỮ LỚP 1 19 Tímar 45 Min.
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 1 19 Tímar 46 Min.
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 - NAM LỚP 2-3 19 Tímar 48 Min.
17GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 3 NĂM 2018 CỜ NHANH 20 Tímar 30 Min.
18Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - U8-9 Nhóm U 8-9 (sinh năm 2010, 2009) 2 Dagur 12 Tímar
19Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - OPEN Nhóm OPEN-10 tuổi trở lên (sinh năm 2008 trở về trước) 2 Dagur 12 Tímar
20Giải vô địch Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Giải đấu tháng 3/2018 - U7 Nhóm 7 tuổi trở xuống (sinh năm 2011 trở về đây) 2 Dagur 13 Tímar
21GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ VUA 2 Dagur 14 Tímar
22GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN PHARMA CHESS - CỜ TƯỚNG 2 Dagur 14 Tímar
23GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG PHARMA CHESS - CỜ TƯỚNG 2 Dagur 17 Tímar
248th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Challengers 5 Dagur 16 Tímar
258th HDBank Cup International Open Chess 2018 - Masters 5 Dagur 16 Tímar
26GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U11 9 Dagur 9 Tímar
27GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NỮ U7+U9 9 Dagur 9 Tímar
28GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - OPEN 9 Dagur 9 Tímar
29GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - U13+U15 9 Dagur 10 Tímar
30GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U11 9 Dagur 10 Tímar
31GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U9 9 Dagur 10 Tímar
32GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ XUÂN MẬU TUẤT 2018 - NAM U7 9 Dagur 10 Tímar
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC HẠNG TUỔI MỄ TRÌ MỞ RỘNG XUÂN MẬU TUẤT 2018-NỮ U13+U15 10 Dagur 12 Tímar
34Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2018 11 Dagur 8 Tímar
35Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 2-3 11 Dagur 14 Tímar
36Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 1 11 Dagur 14 Tímar
37Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 8-9 11 Dagur 14 Tímar
38Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 6-7 11 Dagur 14 Tímar
39Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 4-5 11 Dagur 14 Tímar
40Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 2-3 11 Dagur 14 Tímar
41Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nam - khối lớp 1 11 Dagur 14 Tímar
42Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 6-7 11 Dagur 14 Tímar
43Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 8-9 11 Dagur 15 Tímar
44Giải cờ vua học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017-2018 Bảng nữ - khối lớp 4-5 11 Dagur 15 Tímar
45ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NAM - Cờ Nhanh 13 Dagur 19 Tímar
46ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ TƯỚNG NỮ 13 Dagur 21 Tímar
47ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NAM 14 Dagur 11 Tímar
48ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ VUA NỮ 14 Dagur 11 Tímar
49ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH ĐỒNG THÁP LẦN THỨ VIII NĂM 2018 CỜ TƯỚNG NAM 14 Dagur 11 Tímar
50Giải vô địch cờ tướng huyện Bố Trạch 14 Dagur 20 Tímar