Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 6 Timmar 16 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 15 Timmar 27 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 15 Timmar 28 Min.
4Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 1 Dagar 8 Timmar
57th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 1 Dagar 9 Timmar
6GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 2 Dagar 5 Timmar
7GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 3 Dagar 16 Timmar
87th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 3 Dagar 16 Timmar
9giai cờ vua huyện 7 Dagar 17 Timmar
10GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 8 Dagar 6 Timmar
11Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 8 Dagar 7 Timmar
12U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Dagar 11 Timmar
13U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Dagar 11 Timmar
14U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Dagar 11 Timmar
15U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 9 Dagar 11 Timmar
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 9 Dagar 16 Timmar
17a 11 Dagar 2 Timmar
18Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 22 Dagar 6 Timmar
19U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Dagar 12 Timmar
20U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Dagar 12 Timmar
21U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Dagar 12 Timmar
22U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Dagar 12 Timmar
23U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Dagar 12 Timmar
24U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 22 Dagar 12 Timmar
25GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 24 Dagar 7 Timmar
26y6tuuyjyy 24 Dagar 13 Timmar
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 29 Dagar 13 Timmar
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 29 Dagar 13 Timmar
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 29 Dagar 13 Timmar
30GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 29 Dagar 13 Timmar
31GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 29 Dagar 13 Timmar
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 32 Dagar 10 Timmar
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 32 Dagar 10 Timmar
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 32 Dagar 11 Timmar
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 32 Dagar 11 Timmar
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 32 Dagar 11 Timmar
37GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 32 Dagar 11 Timmar
38GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 32 Dagar 11 Timmar
39GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 32 Dagar 11 Timmar
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 32 Dagar 11 Timmar
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 32 Dagar 11 Timmar
42GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 32 Dagar 12 Timmar
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 34 Dagar 16 Timmar
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 34 Dagar 16 Timmar
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 34 Dagar 16 Timmar
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 34 Dagar 16 Timmar
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 34 Dagar 16 Timmar
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 34 Dagar 16 Timmar
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 34 Dagar 16 Timmar
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 34 Dagar 16 Timmar