Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1Giải cờ vua Đường đến đỉnh vinh quang lần 2 2 Timmar 6 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 11 9 Timmar 22 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 9 Timmar 23 Min.
4GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CT NAM15 9 Timmar 25 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 11 9 Timmar 42 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 14 9 Timmar 43 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 14 9 Timmar 44 Min.
8GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 15 9 Timmar 45 Min.
918-06-2019 2 Dagar 3 Timmar
10GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NỮ 2 Dagar 3 Timmar
11GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NAM 2 Dagar 3 Timmar
12GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA,CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 2 Dagar 3 Timmar
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2019 2 Dagar 19 Timmar
14GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 3 - BẢNG A 2 Dagar 21 Timmar
15GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 3 - BẢNG B 2 Dagar 21 Timmar
16VONG CHUNG KET DAU THU MANH 2019 - LAN 2 3 Dagar 12 Timmar
17SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG TẬP SỰ 4 Dagar 1 Timmar
18Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 4 4 Dagar 7 Timmar
19SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG NÂNG CAO 4 Dagar 8 Timmar
20GIẢI GIAO LƯU CHESS FAMILY - OLYMPIA CHESS - BẢNG NÂNG CAO 5 Dagar 20 Timmar
21GIẢI GIAO LƯU CHESS FAMILY - OLYMPIACHESS - BẢNG CƠ BẢN 5 Dagar 20 Timmar
22GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 6 Dagar 3 Timmar
23GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 14 6 Dagar 3 Timmar
24GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 6 Dagar 8 Timmar
25WIMBLEDON LA CABAÑA 6 Dagar 14 Timmar
26Giải 6 7 Dagar 7 Timmar
27Wimbledon Ajedrez CIUDAD DEL CARMEN 2019 LIBRE 7 Dagar 10 Timmar
28Giải kiểm tra đội tuyển Open 8 Dagar 8 Timmar
29Giải kiểm tra đội tuyển U bé 8 Dagar 8 Timmar
30Giải 4 9 Dagar 8 Timmar
31GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 5 CỦA TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG MÃ 9 Dagar 9 Timmar
32GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 6 CỦA TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG TỐT 9 Dagar 9 Timmar
33GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 10 Dagar 4 Timmar
34Giải 08-06-2019 12 Dagar 8 Timmar
35GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TUẦN 1 - BẢNG NÂNG CAO 13 Dagar 2 Timmar
36GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 15 TUỔI 13 Dagar 2 Timmar
37GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TUẦN 1 - BẢNG CƠ BẢN 13 Dagar 2 Timmar
38GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 15 TUỔI 13 Dagar 2 Timmar
39GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 11 TUỔI 13 Dagar 2 Timmar
40GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 11 TUỔI 13 Dagar 2 Timmar
41GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 9 TUỔI 13 Dagar 2 Timmar
42GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 13 TUỔI 13 Dagar 2 Timmar
43GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 13 TUỔI 13 Dagar 3 Timmar
44GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 9 TUỔI 13 Dagar 3 Timmar
45GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 15 TUỔI 13 Dagar 5 Timmar
46GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 13 TUỔI 13 Dagar 8 Timmar
47GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 15 TUỔI 13 Dagar 8 Timmar
48GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 9 TUỔI 13 Dagar 8 Timmar
49GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 13 TUỔI 13 Dagar 8 Timmar
50GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 11 TUỔI 13 Dagar 8 Timmar