Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 71 TUỔI 3 Timmar 5 Min.
2GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 40-50 TUỔI 4 Timmar 27 Min.
3GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 51-60 TUỔI 4 Timmar 27 Min.
4GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 61-70 TUỔI 4 Timmar 27 Min.
54th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - MAN 6 Timmar 29 Min.
64th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMAN 6 Timmar 29 Min.
7GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 7 Timmar 55 Min.
8GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 8 Timmar 4 Min.
9GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 51-60 TUỔI 8 Timmar 57 Min.
10GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 9 Timmar 33 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 40-50 TUỔI 9 Timmar 37 Min.
12Royal Rated Chess 5 - 2019 10 Timmar 45 Min.
13The 4th HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 19 Timmar 34 Min.
14GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 19 Timmar 52 Min.
15Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 10 năm 2019 20 Timmar 12 Min.
16U12NamNỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 1 Dagar 2 Timmar
17U10_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 1 Dagar 2 Timmar
18GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 51-60 TUỔI 1 Dagar 3 Timmar
19GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 71 TUỔI 1 Dagar 3 Timmar
20GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 40-50 TUỔI 1 Dagar 3 Timmar
21Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng OPEN 1 Dagar 4 Timmar
22Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U13 1 Dagar 4 Timmar
23Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U11 1 Dagar 4 Timmar
24Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U09 1 Dagar 4 Timmar
25Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U07 1 Dagar 4 Timmar
26Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ TƯỚNG bảng Cán bộ 1 Dagar 4 Timmar
27GIẢI CHIẾN BINH TẬP SỰ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG A (U6) 1 Dagar 10 Timmar
28GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U09 2 Dagar
29GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U13 2 Dagar
30GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID OPEN 2 Dagar 1 Timmar
31GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U07 2 Dagar 1 Timmar
32GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U06 2 Dagar 1 Timmar
33GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U11 2 Dagar 1 Timmar
34GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID PARENT 2 Dagar 1 Timmar
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U11 2 Dagar 3 Timmar
36OPEN_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Dagar 3 Timmar
37U12_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Dagar 3 Timmar
38U6_NamNữ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Dagar 3 Timmar
39U17_NamNỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Dagar 3 Timmar
40U8_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Dagar 3 Timmar
41U10_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Dagar 3 Timmar
42U10_NỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Dagar 3 Timmar
43U14_NamNỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Dagar 3 Timmar
44U8_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Dagar 3 Timmar
45U12_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Dagar 3 Timmar
46U8_NỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Dagar 4 Timmar
47U10_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Dagar 4 Timmar
48U8_Nữ_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Dagar 4 Timmar
49GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 DANH SÁCH TỔNG HỢP 2 Dagar 4 Timmar
50GIẢI CỜ VUA NHÂN - TRÍ - DŨNG CHESS TOURNAMENT LẦN I OPEN 2 Dagar 4 Timmar