Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ THPT 13 Timmar 45 Min.
2GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM THPT 13 Timmar 46 Min.
3GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 8-9 13 Timmar 46 Min.
4GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 8-9 13 Timmar 46 Min.
5GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 6-7 13 Timmar 46 Min.
6GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 6-7 13 Timmar 46 Min.
7GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 4-5 13 Timmar 46 Min.
8GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 4-5 13 Timmar 55 Min.
9GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 1-3 13 Timmar 56 Min.
10GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 1-3 13 Timmar 56 Min.
11GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 19 Timmar 40 Min.
12Giai co chop doi tuyen Ha noi 19 Timmar 44 Min.
13GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THCS LỚP 8-9 19 Timmar 53 Min.
14GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM TIỂU HỌC LỚP 4-5 19 Timmar 55 Min.
15GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ TIỂU HỌC LỚP 4-5 19 Timmar 58 Min.
16GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 6-7 20 Timmar 2 Min.
17GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 8-9 20 Timmar 8 Min.
18GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ TIỂU HỌC LỚP 1-3 20 Timmar 14 Min.
19GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 20 Timmar 31 Min.
20GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THCS LỚP 6-7 20 Timmar 35 Min.
21GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM TIỂU HỌC LỚP 1-3 20 Timmar 35 Min.
22GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 1 Dagar 20 Timmar
23GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 1 Dagar 20 Timmar
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U7 (sinh 2010) 7 Dagar 8 Timmar
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U10 (sinh 2007) 7 Dagar 12 Timmar
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG NÂNG CAO 7 Dagar 12 Timmar
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U13 (sinh 2004) 7 Dagar 12 Timmar
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U8 (sinh 2009) 7 Dagar 12 Timmar
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U11 (sinh 2006) 7 Dagar 12 Timmar
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U9 (sinh 2008) 7 Dagar 12 Timmar
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG PHONG TRÀO 7 Dagar 12 Timmar
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U6 (sinh 2011) 7 Dagar 13 Timmar
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U5 (sinh 2012 và 2013) 7 Dagar 13 Timmar
34Giải đấu tập nội bộ lớp Golden land lần 2 - CLB Kiện tướng tương lai 9 Dagar 9 Timmar
35Lớp Golden land lần 2 ngày 10-11 9 Dagar 11 Timmar
36GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 11 Dagar 9 Timmar
37Giải đấu tập cờ chớp số 6, lớp đội tuyển Quận, KTTL cs TTT 13 Dagar 11 Timmar
38Giải đấu tập nội bộ lớp Golden land - CLB Kiện tướng tương lai 16 Dagar 9 Timmar
39GIAI CO NHANH NOI BO - KTTL 16 Dagar 9 Timmar
407th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 19 Dagar 11 Timmar
41GIAI CO CHOP DOI TUYEN CO VUA HA NOI 20 Dagar 16 Timmar
42GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1-CỜ TƯỚNG 21 Dagar 9 Timmar
43GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1- CỜ VUA 21 Dagar 9 Timmar
44GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 5A+B 21 Dagar 14 Timmar
45GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 4A+B 21 Dagar 14 Timmar
46GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 3A+B 21 Dagar 14 Timmar
47GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 2A+B 21 Dagar 14 Timmar
48GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5B 21 Dagar 14 Timmar
49GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5A 21 Dagar 14 Timmar
50GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4B 21 Dagar 14 Timmar