Val av turnering

Sortera efter

Vald nation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSenast uppdaterad
1GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 12 Dagar 3 Timmar
2GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 13 Dagar 20 Timmar
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 14 Dagar 20 Timmar
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 15 Dagar 17 Timmar
5GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 18 Dagar 23 Timmar
6Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 18 Dagar 23 Timmar
7Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 19 Dagar 3 Timmar
8Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 19 Dagar 3 Timmar
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 19 Dagar 3 Timmar
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 19 Dagar 3 Timmar
11Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 19 Dagar 19 Timmar
12Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 19 Dagar 19 Timmar
13GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 20 Dagar 1 Timmar
14GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 20 Dagar 1 Timmar
15Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 20 Dagar 20 Timmar
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 20 Dagar 23 Timmar
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 20 Dagar 23 Timmar
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 21 Dagar
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 21 Dagar
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 21 Dagar
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 21 Dagar
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 21 Dagar
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 21 Dagar
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 21 Dagar 1 Timmar
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 21 Dagar 1 Timmar
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 21 Dagar 1 Timmar
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 21 Dagar 1 Timmar
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 21 Dagar 2 Timmar
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 21 Dagar 2 Timmar
30NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 21 Dagar 2 Timmar
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 21 Dagar 2 Timmar
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 21 Dagar 2 Timmar
33NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Dagar 3 Timmar
34NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Dagar 3 Timmar
35NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 21 Dagar 3 Timmar
36NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Dagar 3 Timmar
37NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 21 Dagar 3 Timmar
38NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Dagar 3 Timmar
39Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 21 Dagar 3 Timmar
40NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Dagar 3 Timmar
41NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Dagar 3 Timmar
42NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 21 Dagar 3 Timmar
43GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 24 Dagar 18 Timmar
44GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 25 Dagar 1 Timmar
45Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 26 Dagar 19 Timmar
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 26 Dagar 19 Timmar
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 26 Dagar 19 Timmar
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 26 Dagar 20 Timmar
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 26 Dagar 20 Timmar
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nữ 26 Dagar 20 Timmar