Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1The 4th HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 6 Hodiny 5 Min.
2GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 6 Hodiny 23 Min.
3Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 10 năm 2019 6 Hodiny 43 Min.
4U12NamNỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 12 Hodiny 41 Min.
5U10_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 12 Hodiny 43 Min.
6GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 51-60 TUỔI 13 Hodiny 56 Min.
7GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 71 TUỔI 14 Hodiny 14 Min.
8GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 40-50 TUỔI 14 Hodiny 15 Min.
9GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 51-60 TUỔI 14 Hodiny 16 Min.
10GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 61-70 TUỔI 14 Hodiny 18 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 40-50 TUỔI 14 Hodiny 19 Min.
12Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng OPEN 14 Hodiny 59 Min.
13Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U13 15 Hodiny 2 Min.
14Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U11 15 Hodiny 2 Min.
15Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U09 15 Hodiny 2 Min.
16Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U07 15 Hodiny 3 Min.
17Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ TƯỚNG bảng Cán bộ 15 Hodiny 3 Min.
18GIẢI CHIẾN BINH TẬP SỰ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG A (U6) 20 Hodiny 34 Min.
19GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U09 1 Dny 11 Hodiny
20GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U13 1 Dny 11 Hodiny
21GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID OPEN 1 Dny 11 Hodiny
22GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U07 1 Dny 11 Hodiny
23GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U06 1 Dny 11 Hodiny
24GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U11 1 Dny 11 Hodiny
25GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID PARENT 1 Dny 12 Hodiny
26GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U11 1 Dny 13 Hodiny
27OPEN_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 1 Dny 13 Hodiny
28U12_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 1 Dny 14 Hodiny
29U6_NamNữ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 1 Dny 14 Hodiny
30U17_NamNỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 1 Dny 14 Hodiny
31U8_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 1 Dny 14 Hodiny
32U10_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 1 Dny 14 Hodiny
33U10_NỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 1 Dny 14 Hodiny
34U14_NamNỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 1 Dny 14 Hodiny
35U8_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 1 Dny 14 Hodiny
36U12_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 1 Dny 14 Hodiny
37U8_NỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 1 Dny 14 Hodiny
38U10_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 1 Dny 14 Hodiny
39U8_Nữ_Bảng học sinh_BG Open 2019 1 Dny 14 Hodiny
40GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 DANH SÁCH TỔNG HỢP 1 Dny 15 Hodiny
41GIẢI CỜ VUA NHÂN - TRÍ - DŨNG CHESS TOURNAMENT LẦN I OPEN 1 Dny 15 Hodiny
42GIẢI CỜ VUA NHÂN - TRÍ - DŨNG CHHESS TOURNAMENT 2019 CHALLENGER 1 Dny 15 Hodiny
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ BẢNG NAM 10+11 1 Dny 18 Hodiny
44GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 1 Dny 18 Hodiny
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ BẢNG NAM 12 1 Dny 18 Hodiny
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ BẢNG NỮ 1 Dny 18 Hodiny
47U10_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 1 Dny 23 Hodiny
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ BẢNG NAM 10+11 2 Dny 8 Hodiny
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 13-14 TUỔI 2 Dny 11 Hodiny
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2019-2020 NỮ 9-10 TUỔI 2 Dny 11 Hodiny