Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 6 Dny 22 Hodiny
2GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 8 Dny 15 Hodiny
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 9 Dny 14 Hodiny
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 10 Dny 12 Hodiny
5GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 13 Dny 17 Hodiny
6Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 13 Dny 17 Hodiny
7Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 13 Dny 22 Hodiny
8Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 13 Dny 22 Hodiny
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 13 Dny 22 Hodiny
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 13 Dny 22 Hodiny
11Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 14 Dny 14 Hodiny
12Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 14 Dny 14 Hodiny
13GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 14 Dny 19 Hodiny
14GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 14 Dny 19 Hodiny
15Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 15 Dny 15 Hodiny
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 15 Dny 18 Hodiny
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 15 Dny 18 Hodiny
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 15 Dny 19 Hodiny
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 15 Dny 19 Hodiny
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 15 Dny 19 Hodiny
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 15 Dny 19 Hodiny
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 15 Dny 19 Hodiny
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 15 Dny 19 Hodiny
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 15 Dny 19 Hodiny
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 15 Dny 19 Hodiny
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 15 Dny 19 Hodiny
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 15 Dny 20 Hodiny
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 15 Dny 20 Hodiny
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 15 Dny 20 Hodiny
30NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 15 Dny 21 Hodiny
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 15 Dny 21 Hodiny
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 15 Dny 21 Hodiny
33NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Dny 21 Hodiny
34NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Dny 21 Hodiny
35NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 15 Dny 22 Hodiny
36NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Dny 22 Hodiny
37NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 15 Dny 22 Hodiny
38NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Dny 22 Hodiny
39Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 15 Dny 22 Hodiny
40NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Dny 22 Hodiny
41NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Dny 22 Hodiny
42NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 15 Dny 22 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 19 Dny 13 Hodiny
44GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 19 Dny 20 Hodiny
45Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 21 Dny 14 Hodiny
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 21 Dny 14 Hodiny
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 21 Dny 14 Hodiny
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 21 Dny 14 Hodiny
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 21 Dny 14 Hodiny
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nữ 21 Dny 14 Hodiny