Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 1 6 Hodiny
2Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 2 6 Hodiny
3Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 3 6 Hodiny 1 Min.
4Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 4 6 Hodiny 2 Min.
5Giải Cờ Vua Trường tiểu học Đông Thái năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 5 6 Hodiny 3 Min.
6Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 8+9 9 Hodiny 8 Min.
7Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 6+7 9 Hodiny 9 Min.
8Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 9 Hodiny 9 Min.
9Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 2+3 9 Hodiny 10 Min.
10Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 1 9 Hodiny 11 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U11 - U14 17 Hodiny 38 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U10 17 Hodiny 38 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U9 17 Hodiny 43 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U7 17 Hodiny 46 Min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U6 17 Hodiny 47 Min.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U5 17 Hodiny 48 Min.
17Giải Cờ vua Trường Tiểu Học Thăng Long - Khối 4+5 18 Hodiny 57 Min.
18Cờ vua 2018 21 Hodiny 39 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U6 21 Hodiny 52 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U20 21 Hodiny 53 Min.
21GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U10 21 Hodiny 54 Min.
22GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U9 21 Hodiny 58 Min.
23GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U8 22 Hodiny 1 Min.
24GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2018 - HẠNG U7 22 Hodiny 3 Min.
25GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 4-5 1 Dny 13 Hodiny
26GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM THPT 1 Dny 14 Hodiny
27GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 1-3 1 Dny 14 Hodiny
28GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 6-7 1 Dny 14 Hodiny
29GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 1-3 1 Dny 14 Hodiny
30GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 6-7 1 Dny 14 Hodiny
31GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 4-5 1 Dny 15 Hodiny
32GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NAM LỚP 8-9 1 Dny 15 Hodiny
33GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ LỚP 8-9 1 Dny 16 Hodiny
34GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 MÔN CỜ VUA NHANH-NỮ THPT 1 Dny 16 Hodiny
35Cúp Tăng Nguyên Giai - Chuanlican 2018 1 Dny 18 Hodiny
36GIẢI VÔ ĐỊCH CÂU LẠC BỘ OLYMPIA CHESS LẦN THỨ III NĂM 2018 U8 1 Dny 19 Hodiny
37GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 8-9 1 Dny 20 Hodiny
38GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 6-7 1 Dny 20 Hodiny
39GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 1 Dny 20 Hodiny
40GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 1 Dny 20 Hodiny
41GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 4-5 1 Dny 20 Hodiny
42GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 1-3 1 Dny 20 Hodiny
43GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 6-7 1 Dny 20 Hodiny
44GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM LỚP 8-9 1 Dny 20 Hodiny
45GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 4-5 1 Dny 20 Hodiny
46GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2018-2019 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ LỚP 1-3 1 Dny 21 Hodiny
47Giải Cờ Vua Trường tiểu học Quan Hoa năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 5 2 Dny 18 Hodiny
48Giải Cờ Vua Trường tiểu học Quan Hoa năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 4 2 Dny 18 Hodiny
49Giải Cờ Vua Trường tiểu học Quan Hoa năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 3 2 Dny 18 Hodiny
50Giải Cờ Vua Trường tiểu học Quan Hoa năm học 2018-2019 - tntchess.com Khối lớp 2 2 Dny 18 Hodiny