Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ NHANH NỮ 14-15 TUỔI 9 Hodiny 13 Min.
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 14-15 TUỔI 9 Hodiny 22 Min.
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 12-13 TUỔI 9 Hodiny 49 Min.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 10-11 TUỔI 9 Hodiny 50 Min.
5GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 11 Hodiny 41 Min.
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NAM 10-11 TUỔI 13 Hodiny 11 Min.
7GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ U13 14 Hodiny 11 Min.
8GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM U15 14 Hodiny 12 Min.
9GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ U15 14 Hodiny 19 Min.
10GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM U13 14 Hodiny 40 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ U11 14 Hodiny 53 Min.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 16-18 TUỔI 14 Hodiny 56 Min.
13GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM U11 14 Hodiny 57 Min.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM U9 14 Hodiny 59 Min.
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 8-9 TUỔI 15 Hodiny 1 Min.
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 7 TUỔI 15 Hodiny 2 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ U9 15 Hodiny 2 Min.
18GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NAM 16-18 TUỔI 15 Hodiny 3 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM U7 15 Hodiny 4 Min.
20GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NAM 14-15 TUỔI 15 Hodiny 4 Min.
21GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12-13 TUỔI 15 Hodiny 5 Min.
22GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NAM 8-9 TUỔI 15 Hodiny 8 Min.
23GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NAM 7 TUỔI 15 Hodiny 9 Min.
241st Weekend rapid tournament 2021 OPEN 16 Hodiny 13 Min.
25HKPĐ Huyện Việt Yên 2021 Bảng Nam U11-12, Cờ nhanh 19 Hodiny 13 Min.
26HKPĐ Huyện Việt Yên 2021 Bảng Nam U9-10, Cờ nhanh 19 Hodiny 21 Min.
27HKPĐ Huyện Lục Nam 2021 Bảng Nam U6 - U8, Cờ nhanh 19 Hodiny 23 Min.
28GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ U7 19 Hodiny 55 Min.
29GIẢI CỜ VUA TÌM KIẾM TÀI NĂNG CÚP CHIẾN BINH TÍ HON LT NHẤT NĂM 2021 BẢNG U6 1 Dny 7 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA TÌM KIẾM TÀI NĂNG CÚP CHIẾN BINH TÍ HON LT NHẤT NĂM 2021 BẢNG U9-U10 1 Dny 7 Hodiny
31GIẢI CỜ VUA TÌM KIẾM TÀI NĂNG CÚP CHIẾN BINH TÍ HON LT NHẤT NĂM 2021 BẢNG U7-U8 1 Dny 7 Hodiny
32GIẢI CỜ VUA TÌM KIẾM TÀI NĂNG CÚP CHIẾN BINH TÍ HON LT NHẤT NĂM 2021 BẢNG OPEN 1 Dny 7 Hodiny
33GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ LỚP 1-3 1 Dny 7 Hodiny
34GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM LỚP 1-3 1 Dny 7 Hodiny
35GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ LỚP 4-5 1 Dny 7 Hodiny
36GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM LỚP 4-5 1 Dny 7 Hodiny
37GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ LỚP 6-7 1 Dny 7 Hodiny
38GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM LỚP 6-7 1 Dny 7 Hodiny
39GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ LỚP 8-9 1 Dny 7 Hodiny
40GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM LỚP 8-9 1 Dny 7 Hodiny
41GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM THPT 1 Dny 7 Hodiny
42GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH NH 2020-2021 - MÔN CỜ TƯỚNG NỮ THPT 1 Dny 7 Hodiny
43Giải cờ vua HKPPĐ huyện Lệ Thủy năm học 2020-2021 - G6-9 1 Dny 9 Hodiny
445th ROAD TO MASTER Championship 1 Dny 11 Hodiny
45GIẢI THÁNG 1 CLB OLYMPIA CHESS NĂM 2021. BẢNG PHỤ HUYNH 1 Dny 11 Hodiny
46GIẢI THÁNG 1 CLB OLYMPIA CHESS NĂM 2021. BẢNG OPEN 1 Dny 11 Hodiny
47GIẢI THÁNG 1 CLB OLYMPIA CHESS NĂM 2021. BẢNG U8&9 1 Dny 11 Hodiny
48SUNDAY FUNDAY 20 - ELOB - 17.01.2021 - BẢNG MẦM 1 Dny 13 Hodiny
49Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 1 năm 2021 1 Dny 13 Hodiny
50SUNDAY FUNDAY 20 - ELOB - 17.01.2021 - BẢNG NÂNG CAO 1 Dny 13 Hodiny
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 25.08.2020 09:21
PixFuture exclusive partner, tiráž