Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1GIẢI CỜ VUA CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 14 Hodiny 22 Min.
2GIẢI CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2017 17 Hodiny 55 Min.
3GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ THPT 1 Dny 8 Hodiny
4GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM THPT 1 Dny 8 Hodiny
5GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 8-9 1 Dny 8 Hodiny
6GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 8-9 1 Dny 8 Hodiny
7GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 6-7 1 Dny 8 Hodiny
8GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 6-7 1 Dny 8 Hodiny
9GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 4-5 1 Dny 8 Hodiny
10GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 4-5 1 Dny 8 Hodiny
11GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NỮ LỚP 1-3 1 Dny 8 Hodiny
12GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHANH NHÓM NAM LỚP 1-3 1 Dny 8 Hodiny
13GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THPT 1 Dny 14 Hodiny
14Giai co chop doi tuyen Ha noi 1 Dny 14 Hodiny
15GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THCS LỚP 8-9 1 Dny 14 Hodiny
16GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM TIỂU HỌC LỚP 4-5 1 Dny 14 Hodiny
17GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ TIỂU HỌC LỚP 4-5 1 Dny 14 Hodiny
18GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 6-7 1 Dny 14 Hodiny
19GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THCS LỚP 8-9 1 Dny 15 Hodiny
20GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ TIỂU HỌC LỚP 1-3 1 Dny 15 Hodiny
21GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM THPT 1 Dny 15 Hodiny
22GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NỮ THCS LỚP 6-7 1 Dny 15 Hodiny
23GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TPHCM NH 2017-2018 - MÔN CỜ VUA NHÓM NAM TIỂU HỌC LỚP 1-3 1 Dny 15 Hodiny
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U7 (sinh 2010) 8 Dny 3 Hodiny
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U10 (sinh 2007) 8 Dny 7 Hodiny
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG NÂNG CAO 8 Dny 7 Hodiny
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U13 (sinh 2004) 8 Dny 7 Hodiny
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U8 (sinh 2009) 8 Dny 7 Hodiny
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U11 (sinh 2006) 8 Dny 7 Hodiny
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U9 (sinh 2008) 8 Dny 7 Hodiny
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II - BẢNG MỞ RỘNG PHONG TRÀO 8 Dny 7 Hodiny
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U6 (sinh 2011) 8 Dny 8 Hodiny
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI LẦN II-BẢNG U5 (sinh 2012 và 2013) 8 Dny 8 Hodiny
34Giải đấu tập nội bộ lớp Golden land lần 2 - CLB Kiện tướng tương lai 10 Dny 4 Hodiny
35Lớp Golden land lần 2 ngày 10-11 10 Dny 6 Hodiny
36GIẢI CỜ CHỚP CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI 12 Dny 4 Hodiny
37Giải đấu tập cờ chớp số 6, lớp đội tuyển Quận, KTTL cs TTT 14 Dny 6 Hodiny
38Giải đấu tập nội bộ lớp Golden land - CLB Kiện tướng tương lai 17 Dny 4 Hodiny
39GIAI CO NHANH NOI BO - KTTL 17 Dny 4 Hodiny
407th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 20 Dny 6 Hodiny
41GIAI CO CHOP DOI TUYEN CO VUA HA NOI 21 Dny 11 Hodiny
42GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1-CỜ TƯỚNG 22 Dny 4 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA-CỜ TƯỚNG SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS LẦN 1- CỜ VUA 22 Dny 4 Hodiny
44GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 5A+B 22 Dny 9 Hodiny
45GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 4A+B 22 Dny 9 Hodiny
46GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 3A+B 22 Dny 9 Hodiny
47GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NỮ 2A+B 22 Dny 9 Hodiny
48GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5B 22 Dny 9 Hodiny
49GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 5A 22 Dny 9 Hodiny
50GIẢI CỜ TƯỚNG LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - NAM 4B 22 Dny 9 Hodiny