Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1TSA - LiChess - Invitational 2 - TSA Swiss tournaments - 7/6/2020 22 Hodiny 54 Min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP DANH SÁCH 1 Dny 5 Hodiny
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ 1 Dny 5 Hodiny
4Giải cờ vua mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1.6.2020 3 Dny 21 Hodiny
5Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 2 4 Dny 19 Hodiny
6Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 5 năm 2020 5 Dny
7Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang lần 6 5 Dny
8Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U9 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 1 Hodiny
9Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U7 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 1 Hodiny
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HUYỆN VĨNH CỬU NĂM 2020 5 Dny 4 Hodiny
11Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ ĐT Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 4 Hodiny
12Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 4 Hodiny
13Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 4 Hodiny
14Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 4 Hodiny
15Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U13 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 4 Hodiny
16Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U13 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 5 Hodiny
17Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U9 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 5 Hodiny
18Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U7 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 5 Hodiny
19Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ 15 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 5 Hodiny
20SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG TẬP SỰ 5 Dny 5 Hodiny
21SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NÂNG CAO 5 Dny 5 Hodiny
22SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NHẬP MÔN 5 Dny 5 Hodiny
23Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam 15 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 6 Hodiny
24Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ 50 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 23 Hodiny
25Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam 50 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 5 Dny 23 Hodiny
26Giải tập huấn học viên khóa 1 6 Dny 17 Hodiny
27Asian Girls Under 20 Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 7 Dny 1 Hodiny
28Asian Junior Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 7 Dny 1 Hodiny
29Asian Junior and Girls Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 10 Dny 1 Hodiny
30Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 1 11 Dny 18 Hodiny
31Giải Trường Cờ Bảng Cơ Bản 18 Dny 22 Hodiny
32Giải Trường Cờ Bảng Nâng Cao 18 Dny 22 Hodiny
33Giải cờ úp Nghệ An mở rộng 2020 19 Dny 4 Hodiny
34Giai nội bộ câu lạc bộ thần đông Đà Nẵng bảng nâng cao 1 25 Dny 22 Hodiny
35GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 4, 5 142 Dny
36HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 142 Dny
37HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U15 - 142 Dny
38HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U13 - 142 Dny
39HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U11 - 142 Dny
40HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U9 - 142 Dny
41HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U7 - 142 Dny
42HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U18 - 142 Dny
43HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U15 - 142 Dny
44HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U13 - 142 Dny
45HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U11 - 142 Dny
46HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U9 - 142 Dny
47HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U7 - 142 Dny
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 6, 7 142 Dny
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 8, 9 142 Dny
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 11, 12 142 Dny
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2020 Heinz Herzog, CMS-Version 24.05.2020 09:15
PixFuture exclusive partner, tiráž,