Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 7 Minuty
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 50 Minuty
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 50 Minuty
4Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 2 Dny 2 Hodiny
57th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 2 Dny 3 Hodiny
6GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 2 Dny 23 Hodiny
7GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 4 Dny 10 Hodiny
87th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 4 Dny 10 Hodiny
9giai cờ vua huyện 8 Dny 11 Hodiny
10GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 9 Dny
11Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 9 Dny 1 Hodiny
12U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 10 Dny 5 Hodiny
13U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 10 Dny 5 Hodiny
14U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 10 Dny 5 Hodiny
15U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 10 Dny 5 Hodiny
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 10 Dny 11 Hodiny
17a 11 Dny 20 Hodiny
18Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 23 Dny
19U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 23 Dny 6 Hodiny
20U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 23 Dny 6 Hodiny
21U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 23 Dny 6 Hodiny
22U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 23 Dny 6 Hodiny
23U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 23 Dny 6 Hodiny
24U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 23 Dny 6 Hodiny
25GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 25 Dny 1 Hodiny
26y6tuuyjyy 25 Dny 7 Hodiny
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 30 Dny 7 Hodiny
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 30 Dny 7 Hodiny
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 30 Dny 7 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 30 Dny 7 Hodiny
31GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 30 Dny 7 Hodiny
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 33 Dny 4 Hodiny
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 33 Dny 4 Hodiny
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 33 Dny 5 Hodiny
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 33 Dny 5 Hodiny
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 33 Dny 5 Hodiny
37GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 33 Dny 5 Hodiny
38GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 33 Dny 5 Hodiny
39GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 33 Dny 5 Hodiny
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 33 Dny 5 Hodiny
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 33 Dny 5 Hodiny
42GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 33 Dny 6 Hodiny
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 35 Dny 10 Hodiny
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 35 Dny 10 Hodiny
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 35 Dny 10 Hodiny
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 35 Dny 10 Hodiny
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 35 Dny 10 Hodiny
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 35 Dny 10 Hodiny
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 35 Dny 10 Hodiny
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 35 Dny 10 Hodiny