Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. LỨA TUỔI 10 4 Hodiny 51 Min.
2GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. LỨA TUỔI 8-9 4 Hodiny 52 Min.
3GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. LỨA TUỔI 7 4 Hodiny 53 Min.
4GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. LỨA TUỔI 5-6 4 Hodiny 53 Min.
59th HDBank International Chess Tournament 2019 - Challengers 11 Hodiny 28 Min.
6LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG 2019 - GIẢI CỜ VUA TÍNH HỆ SỐ ELO QUỐC TẾ HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ II - NĂM 2019 22 Hodiny 36 Min.
7Nội bộ CLB Kiện tướng tương lai - tháng 2 1 Dny
8Giải Cờ tướng huyện Bố Trạch - Xuân Kỷ Hợi 2019 1 Dny 2 Hodiny
9Giải đấu tập số 1 1 Dny 3 Hodiny
109th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters 1 Dny 6 Hodiny
11GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 06 CO CHỚP 1 Dny 9 Hodiny
12GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 16 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
13GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 10 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
14GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
15GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 12 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
16GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 10 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
17GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 08 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
18GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 12 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
19GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 16 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
20GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 14 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
21SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN III 17.2.2019 - BẢNG NÂNG CAO 1 Dny 10 Hodiny
22GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 20 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
23SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN III 17.2.2019 - BẢNG TẬP SỰ 1 Dny 10 Hodiny
24GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 08 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
25GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 Nữ 1 Dny 10 Hodiny
26GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nữ 1 Dny 10 Hodiny
27GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 20 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
28GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 Nữ 1 Dny 10 Hodiny
29GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 Nữ 1 Dny 10 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 NAM 1 Dny 10 Hodiny
31GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 06 CO CHỚP 1 Dny 10 Hodiny
32GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nam 1 Dny 10 Hodiny
33GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 NAM 1 Dny 10 Hodiny
34GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 NAM 1 Dny 10 Hodiny
35GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U08 OPEN 1 Dny 10 Hodiny
36GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 Nữ 1 Dny 14 Hodiny
37GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 Nữ 1 Dny 14 Hodiny
38GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO CHỚP 1 Dny 23 Hodiny
39Đấu tập nội bộ KTTL Thịnh Liệt tháng 2 - giải số 1 2 Dny 2 Hodiny
40GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 08 CO NHANH 2 Dny 4 Hodiny
41GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019. NƯ 10 CO NHANH 2 Dny 4 Hodiny
42GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO NHANH 2 Dny 4 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 20 CO NHANH 2 Dny 4 Hodiny
44GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nam 16 CO NHANH 2 Dny 4 Hodiny
45GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 16 CO NHANH 2 Dny 4 Hodiny
46GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 20 CO NHANH 2 Dny 4 Hodiny
47GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 10 CO NHANH 2 Dny 4 Hodiny
48GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 12 CO NHANH 2 Dny 4 Hodiny
49GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 12 CO NHANH 2 Dny 4 Hodiny
50GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 14 CO NHANH 2 Dny 4 Hodiny