Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NAM 13 3 Hodiny 23 Min.
2GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NAM 11 3 Hodiny 23 Min.
3GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NAM 9 3 Hodiny 24 Min.
4GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NAM 7 3 Hodiny 24 Min.
5GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NAM 6 3 Hodiny 24 Min.
6GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. BẢNG MỞ RỘNG 3 Hodiny 24 Min.
7GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NỮ 13 3 Hodiny 24 Min.
8GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NỮ 9 3 Hodiny 24 Min.
9GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NỮ 11 3 Hodiny 24 Min.
10GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. BẢNG MỞ RỘNG 4 Hodiny 4 Min.
11GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NAM 13 4 Hodiny 5 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA KIP'S CHAMPION CUP 2019 - BẢNG U6+U7 4 Hodiny 8 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA KIP'S CHAMPION CUP 2019 - BẢNG U10+U11 4 Hodiny 8 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA KIP'S CHAMPION CUP 2019 - BẢNG U8+U9 4 Hodiny 8 Min.
15GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NAM 09 4 Hodiny 29 Min.
16GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NAM 07 4 Hodiny 29 Min.
17Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 4 năm 2019 5 Hodiny 45 Min.
18GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_CONHANH_DONNU 6 Hodiny 4 Min.
19GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_CONHANH_DONNAM 6 Hodiny 8 Min.
20GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_CONHANH_NU_NU 6 Hodiny 16 Min.
21GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_CONHANH_NAM_NU 6 Hodiny 46 Min.
22GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_CONHANH_DOINAM 6 Hodiny 49 Min.
23GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_COCHOP_DONNAM 7 Hodiny 8 Min.
24GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_COCHOP_DONNU 7 Hodiny 9 Min.
25GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | SV_CONHANH_DONNAM 7 Hodiny 33 Min.
26GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NỮ 09 7 Hodiny 40 Min.
27GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NỮ 11 7 Hodiny 44 Min.
28GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NAM 11 7 Hodiny 44 Min.
29GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NAM 06 7 Hodiny 45 Min.
30GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | CB_CONHANH_NU 7 Hodiny 51 Min.
31GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | CB_CONHANH_NAM 7 Hodiny 55 Min.
32GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NỮ 13 21 Hodiny 48 Min.
33The 3rd HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 1 Dny 2 Hodiny
34Hội thao Công ty FECON 2019 - MÔN CỜ VUA NAM - NỮ 1 Dny 3 Hodiny
35Hội thao Công ty FECON 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NAM 1 Dny 3 Hodiny
36GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NỮ 7 1 Dny 9 Hodiny
37GIẢI CỜ VUA QUẢNG NINH CÁC NHÓM TUỔI MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ CHỚP TRANH CÚP HẠ LONG XANH NĂM 2019. LỨA TUỔI NỮ 6 1 Dny 9 Hodiny
38GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NỮ 07 1 Dny 9 Hodiny
39GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI QUẢNG NINH MỞ RỘNG. NỘI DUNG CỜ NHANH TRANH CÚP HẠ LONG XANH. NỮ 06 1 Dny 9 Hodiny
40ádsad 1 Dny 10 Hodiny
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TOÀN QUỐC 2019 1 Dny 12 Hodiny
42GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | CB_NU 1 Dny 22 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA, CÁN BỘ, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2019 | CB_NAM 1 Dny 22 Hodiny
44sdSDad 1 Dny 22 Hodiny
45âfadfafadfadf 1 Dny 22 Hodiny
46Giải cờ tướng Ngôi Sao Nhí Thăng Long Kỳ Đạo mở rộng Quý I 2019 U10 1 Dny 22 Hodiny
47Giải cờ tướng Ngôi Sao Nhí Thăng Long Kỳ Đạo mở rộng Quý I 2019 U12 1 Dny 22 Hodiny
48Giải cờ tướng Ngôi Sao Nhí Thăng Long Kỳ Đạo mở rộng Quý I 2019 U10 1 Dny 23 Hodiny
49GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 2 - BẢNG A 2 Dny 1 Hodiny
50NỮ CỜ VUA_GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG 2019 3 Dny 1 Hodiny