Výběr turnaje

Třídění podle

Vybraná federace: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Čís.TurnajPoslední aktualizace
1Giải HKPĐ trường tiểu học Thịnh Liệt năm 2018 - 2019 Bảng Nam lớp 4 15 Hodiny 42 Min.
2HỘI THAO SCB 2018 MÔN CỜ TƯỚNG 16 Hodiny 52 Min.
3HỘI THAO SCB 2018 MÔN CỜ VUA 16 Hodiny 53 Min.
4Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 9 năm 2018 1 Dny 4 Hodiny
5GIAI CO CHOP 2 Dny 4 Hodiny
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Dny 10 Hodiny
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Dny 10 Hodiny
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Dny 10 Hodiny
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Dny 10 Hodiny
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Dny 10 Hodiny
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Dny 16 Hodiny
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 6 Dny 9 Hodiny
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 6 Dny 9 Hodiny
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 6 Dny 9 Hodiny
15GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 - BẢNG PT 6 Dny 9 Hodiny
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 6 Dny 10 Hodiny
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 6 Dny 10 Hodiny
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 6 Dny 10 Hodiny
19GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS NĂM 2018 - BẢNG NC 6 Dny 10 Hodiny
20GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 1-2-3 6 Dny 12 Hodiny
21GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 4-5 6 Dny 13 Hodiny
22GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 1-2-3 6 Dny 13 Hodiny
23GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 4-5 6 Dny 14 Hodiny
24GIẢI CHIÊN BINH TẬP SỰ LẦN 1 - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA VIỆT NAM 6 Dny 15 Hodiny
25Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U6 7 Dny 3 Hodiny
26GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LỚP KỲ THỦ 7 Dny 5 Hodiny
27Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U9 7 Dny 14 Hodiny
28GIẢI ĐẤU TẬP 7 Dny 14 Hodiny
29Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess Nâng Cao 7 Dny 14 Hodiny
30Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U12 7 Dny 14 Hodiny
31Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U10 - 11 7 Dny 14 Hodiny
32Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U8 7 Dny 14 Hodiny
33Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U7 7 Dny 15 Hodiny
34Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U15 9 Dny 10 Hodiny
35Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U11 9 Dny 10 Hodiny
36Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U13 9 Dny 10 Hodiny
37Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U10 9 Dny 10 Hodiny
38Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U9 9 Dny 10 Hodiny
39Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U8 9 Dny 10 Hodiny
40Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U7 9 Dny 10 Hodiny
41Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U6 9 Dny 10 Hodiny
42ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U09 11 Dny 11 Hodiny
43ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U07 11 Dny 12 Hodiny
44ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U06 11 Dny 12 Hodiny
45ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U11 12 Dny 8 Hodiny
46GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NAM CỜ VUA 12 Dny 9 Hodiny
47GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NỮ CỜ VUA 12 Dny 9 Hodiny
48GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ TƯỚNG PT 12 Dny 9 Hodiny
49ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 12 Dny 10 Hodiny
50ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 PARENT 12 Dny 10 Hodiny