Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 11 56 Minúty
2GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 14 57 Minúty
3GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 14 57 Minúty
4GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NỮ 15 58 Minúty
5GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 11 1 Hodiny 3 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 1 Hodiny 4 Min.
7GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CT NAM15 1 Hodiny 4 Min.
8Giải cờ vua Đường đến đỉnh vinh quang lần 2 1 Hodiny 35 Min.
918-06-2019 19 Hodiny 40 Min.
10GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NỮ 20 Hodiny 6 Min.
11GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NAM 20 Hodiny 8 Min.
12GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA,CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA 2019 20 Hodiny 15 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2019 1 Days 11 Hodiny
14GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 3 - BẢNG A 1 Days 14 Hodiny
15GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN 3 - BẢNG B 1 Days 14 Hodiny
16VONG CHUNG KET DAU THU MANH 2019 - LAN 2 2 Days 5 Hodiny
17SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG TẬP SỰ 2 Days 18 Hodiny
18Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 4 3 Days
19SUNDAYFUNDAY BLUEHORSE HAI DUONG CHESSCLUB - BẢNG NÂNG CAO 3 Days 1 Hodiny
20GIẢI GIAO LƯU CHESS FAMILY - OLYMPIA CHESS - BẢNG NÂNG CAO 4 Days 12 Hodiny
21GIẢI GIAO LƯU CHESS FAMILY - OLYMPIACHESS - BẢNG CƠ BẢN 4 Days 12 Hodiny
22GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 4 Days 19 Hodiny
23GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 14 4 Days 20 Hodiny
24GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI, CÁ NHÂN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 CN CỜ VUA NAM 15 5 Days
25WIMBLEDON LA CABAÑA 5 Days 7 Hodiny
26Giải 6 6 Days
27Wimbledon Ajedrez CIUDAD DEL CARMEN 2019 LIBRE 6 Days 3 Hodiny
28Giải kiểm tra đội tuyển Open 7 Days 1 Hodiny
29Giải kiểm tra đội tuyển U bé 7 Days 1 Hodiny
30Giải 4 8 Days 1 Hodiny
31GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 5 CỦA TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG MÃ 8 Days 2 Hodiny
32GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 6 CỦA TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG TỐT 8 Days 2 Hodiny
33GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 8 Days 21 Hodiny
34Giải 08-06-2019 11 Days
35GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TUẦN 1 - BẢNG NÂNG CAO 11 Days 19 Hodiny
36GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 15 TUỔI 11 Days 19 Hodiny
37GIẢI SUMMER CHESS FAMILY TUẦN 1 - BẢNG CƠ BẢN 11 Days 19 Hodiny
38GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 15 TUỔI 11 Days 19 Hodiny
39GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 11 TUỔI 11 Days 19 Hodiny
40GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 11 TUỔI 11 Days 19 Hodiny
41GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 9 TUỔI 11 Days 19 Hodiny
42GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NAM 13 TUỔI 11 Days 19 Hodiny
43GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 13 TUỔI 11 Days 19 Hodiny
44GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG NHANH BẢNG NỮ 9 TUỔI 11 Days 19 Hodiny
45GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 15 TUỔI 11 Days 21 Hodiny
46GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 13 TUỔI 12 Days
47GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 15 TUỔI 12 Days
48GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 9 TUỔI 12 Days 1 Hodiny
49GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NỮ 13 TUỔI 12 Days 1 Hodiny
50GIẢI NĂNG KHIẾU TPHCM 2019 - MÔN CỜ TƯỚNG BẢNG NAM 11 TUỔI 12 Days 1 Hodiny