Výber turnaja

Triedené podľa

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
č.TurnajPosledná aktualizácia
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Phong trào 33 Minúty
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH HÀ NỘI MỞ RỘNG TRANH CÚP KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LẦN IV - NĂM 2019 - bảng Nâng cao 34 Minúty
3Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán tháng 11 năm 2019 42 Minúty
4Cúp Tăng Nguyên Giai – Chuanlican lần thứ X năm 2019 3 Hodiny 47 Min.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 4 Hodiny 42 Min.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 4 Hodiny 54 Min.
7Giai cờ vua nội bộ clb thần đồng Đà Nẵng bảng nâng cao 4 Hodiny 55 Min.
8GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NAM THCS 5 Hodiny 12 Min.
9GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NỮ THCS 5 Hodiny 13 Min.
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NAM TIỂU HỌC 5 Hodiny 13 Min.
11GIẢI CỜ VUA HKPĐ TP.PHAN THIẾT LẦN THỨ XXIV NĂM HỌC 2019-2020 NỮ TIỂU HỌC 5 Hodiny 14 Min.
12DAU THU MANH 2019 L3 12 Hodiny 18 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NAM 12 Hodiny 44 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 2019 CỜ CHỚP - BẢNG NỮ 12 Hodiny 45 Min.
15Giải Quân Đội Tháng 11-U7 13 Hodiny 17 Min.
16Giài Quân Đội Tháng 11-U6 13 Hodiny 18 Min.
17Giài Quân Đội Tháng 11-U9 13 Hodiny 30 Min.
18Giải Quân Đội Tháng 11-Open 13 Hodiny 36 Min.
19Hội thao Khoa Kinh tế UEH 2019 1 Days
20Giải cờ vua Sỹ Toàn Chess chiều thứ 7 1 Days 6 Hodiny
21GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 8-9 1 Days 10 Hodiny
22GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 4-5 1 Days 10 Hodiny
23GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 1-3 1 Days 10 Hodiny
24GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 11-12 1 Days 10 Hodiny
25GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NỮ 10 1 Days 10 Hodiny
26GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 8-9 1 Days 10 Hodiny
27GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 6-7 1 Days 10 Hodiny
28GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 4-5 1 Days 10 Hodiny
29GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 1-3 1 Days 10 Hodiny
30GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 11-12 1 Days 10 Hodiny
31GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TP.HCM NH 2019-2020 CỜ NHANH - NAM 10 1 Days 10 Hodiny
32Giải Cờ chớp Vietchess Văn Quán tháng 11 năm 2019 3 Days 2 Hodiny
33Giải cờ vua Sỹ Toàn Chess tháng 11 năm 2019 3 Days 4 Hodiny
34Giải Cờ chớp Vietchess Văn Quán tháng 11 năm 2019 4 Days 2 Hodiny
35Giai co chop KTL 4 Days 2 Hodiny
36GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 10 4 Days 9 Hodiny
37GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 10 4 Days 9 Hodiny
38GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 8 4 Days 9 Hodiny
39GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 8 4 Days 9 Hodiny
40GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 14 4 Days 9 Hodiny
41GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 14 4 Days 9 Hodiny
42GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 12 4 Days 9 Hodiny
43GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 12 4 Days 9 Hodiny
44GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 6 4 Days 9 Hodiny
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019 NHÓM 1 NAM 5 TUỔI 4 Days 10 Hodiny
46Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Về Đích U11 4 Days 13 Hodiny
47GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 6 4 Days 13 Hodiny
48GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 14 5 Days 7 Hodiny
49GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 14 5 Days 8 Hodiny
50GIẢI CỜ VUA HKPĐ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM HỌC 2019-2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 12 5 Days 8 Hodiny