اختيار بطولة

ترتيب طبقا لـ

أتحاد: Vietnam (VIE)

Flag VIE
رقمبطولةآخر تحديث
1U7 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 21 Minutes
2U8 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 22 Minutes
3GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U10 42 Minutes
4GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U8-9 43 Minutes
5GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U7 46 Minutes
6GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U5-6 48 Minutes
7Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2019 11 Hours 21 Min.
8Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 2 12 Hours 21 Min.
9Tập sự - SUNDAYFUNDAY CHESS 6 - 24.03.2019 14 Hours 14 Min.
10U6 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 14 Hours 18 Min.
11U11 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 14 Hours 18 Min.
12U13 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 14 Hours 19 Min.
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 15 Hours 58 Min.
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 15 Hours 59 Min.
15GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI MỞ RỘNG - BẢNG NỮ 21 Hours 24 Min.
16GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI MỞ RỘNG - BẢNG NAM 21 Hours 35 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 14+15 1 Days 10 Hours
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 12+13 1 Days 10 Hours
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 10+11 1 Days 10 Hours
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 8+9 1 Days 10 Hours
21GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 7 1 Days 10 Hours
22GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 14+15 1 Days 10 Hours
23GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 12+13 1 Days 10 Hours
24GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 10+11 1 Days 10 Hours
25GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 8+9 1 Days 10 Hours
26GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 7 1 Days 10 Hours
27GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 12+13 1 Days 10 Hours
28GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 14+15 1 Days 10 Hours
29GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 12+13 1 Days 10 Hours
30GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 14+15 1 Days 10 Hours
31GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 7 1 Days 10 Hours
32GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 10+11 1 Days 11 Hours
33GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 8+9 1 Days 11 Hours
34GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 7 1 Days 11 Hours
35GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 10+11 1 Days 11 Hours
36GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 8+9 1 Days 11 Hours
37Nâng cao - SUNDAYFUNDAY CHESS 6 - 24.03.2019 2 Days
38U5 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 2 Days 1 Hours
39U9 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 2 Days 1 Hours
40GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ - BẢNG B 2 Days 3 Hours
41GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ - BẢNG A 2 Days 3 Hours
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U14 3 Days
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U6 3 Days 2 Hours
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U10 3 Days 2 Hours
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U8 3 Days 11 Hours
46CT DINH NAM 4 Days 10 Hours
47Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Văn Khê, Hà Đông năm học 2018-2019 Nữ khối 4-5 4 Days 17 Hours
48Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Văn Khê, Hà Đông năm học 2018-2019 Nam khối 4-5 4 Days 17 Hours
49Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Văn Khê, Hà Đông năm học 2018-2019 Nữ khối 1 4 Days 17 Hours
50Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Văn Khê, Hà Đông năm học 2018-2019 Nam khối 1 4 Days 17 Hours