اختيار بطولة

ترتيب طبقا لـ

أتحاد: Vietnam (VIE)

Flag VIE
رقمبطولةآخر تحديث
1Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nam U12 10 Days 16 Hours
2Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U10 10 Days 16 Hours
3Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U15 10 Days 16 Hours
4Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U9 10 Days 16 Hours
5Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U13 10 Days 16 Hours
6Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U8 10 Days 16 Hours
7Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U11 10 Days 16 Hours
8Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U7 10 Days 16 Hours
9Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bảng U6 10 Days 16 Hours
10Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nữ U8 10 Days 16 Hours
11Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nữ U10 10 Days 16 Hours
12Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 Bảng U5 10 Days 16 Hours
13Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nam U8 10 Days 16 Hours
14Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nam Open 10 Days 16 Hours
15Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nữ U14&Open 10 Days 17 Hours
16Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nam U10 10 Days 17 Hours
17Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nữ U12 10 Days 17 Hours
18Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nam U14 11 Days
19GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 RAPID 11 Days 11 Hours
20GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN V - NĂM 2018 BLIZT 11 Days 11 Hours
21Giải Cờ vua Trung Tâm luyện thi 3S mở rộng tháng 10 năm 2018 11 Days 13 Hours
22Giải đấu tập cờ nhanh lớp Tập Sự 1 - KTTL 11 Days 14 Hours
23Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc 2018 Cúp Báo Người cao tuổi Nhóm tuổi nam 40-49 12 Days 16 Hours
24Giải Cờ tướng trung cao tuổi toán quốc năm 2018 Cúp Báo Người cao tuổi Nhóm tuổi 50-59 nam 12 Days 16 Hours
25Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc 2018 Cúp Báo Người cao tuổi Nhóm tuổi 60-69 nam 12 Days 16 Hours
26Giải cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc năm 2018 Cúp Báo Người cao tuổi Nhóm tuổi trên 70 nam 12 Days 16 Hours
27Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc năm 2018 Cúp Báo Người cao tuổi Nhóm tuổi 50-59 nữ 12 Days 17 Hours
28Giải vô địch cờ vua thành phố Lào Cai lần thứ nhất năm 2018 Nữ Open 12 Days 19 Hours
29Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc năm 2018 Cúp Báo Người cao tuổi Nhóm tuổi trên 60 nữ 12 Days 22 Hours
30Giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc năm 2018 Cúp Báo Người cao tuổi Nhóm tuổi 40-49 nữ 12 Days 22 Hours
31Giải cờ vua trường TH&THCS Lương Thế Vinh bảng nữ 6-7 12 Days 23 Hours
32GIẢI CỜ CHỚP KTTL 14 Days 11 Hours
33Giải đấu tập cờ nhanh lớp ĐT Quận 3- KTTL ngày 03-10-2018 14 Days 13 Hours
34Giải cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc năm 2018 Cúp Báo Người cao tuổi -nữ 60 14 Days 16 Hours
35GIAI CO CHOP CLB KTTL 16 Days 11 Hours
36Giải đấu tập cờ nhanh lớp ĐT Quận 3- KTTL 16 Days 13 Hours
37CỜ VUA TRÍ TUỆ U6 21 Days 15 Hours
38Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U13 21 Days 16 Hours
39Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U11 21 Days 16 Hours
40Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U10 21 Days 16 Hours
41Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U9 21 Days 16 Hours
42Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U8 21 Days 16 Hours
43Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U7 21 Days 16 Hours
44Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ U6 21 Days 16 Hours
45Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nữ OPEN 21 Days 16 Hours
46Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U13 21 Days 16 Hours
47Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U11 21 Days 16 Hours
48Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U10 21 Days 16 Hours
49Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U9 21 Days 16 Hours
50Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần 3 Tranh cúp Kiện tướng tương lai năm 2018 bảng Phong trào - Nam U8 21 Days 16 Hours