اختيار بطولة

ترتيب طبقا لـ

أتحاد: Moldova (MDA)

Flag MDA
رقمبطولةآخر تحديث
1Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti F12 1 Days 5 Hours
2Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti B8 1 Days 5 Hours
3Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti B12 2 Days 4 Hours
4Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti F10 2 Days 4 Hours
5Turneu de calificare catre Campionatul R.Moldova Balti B-10 2 Days 5 Hours
6Turneu de califucare catre Campionatul R.Moldova Balti B14 6 Days 21 Hours
7Campionatul Republicii Moldova la sah clasic 2018, feminin 11 Days 2 Hours
8Campionatul Republicii Moldova la sah clasic 2018, masculin 11 Days 3 Hours
9Campionatul mun.Chisinau, copii sub 12 ani 12 Days 23 Hours
10Campionatul mun.Chisinau, fete sub 10 ani 13 Days
11Campionatul mun.Chisinau, baieti sub 10 ani 13 Days
12Campionatul mun.Chisinau, fete sub 12 ani 13 Days 1 Hours
13Campionaul mun.Chisinau, copii sub 8 ani 13 Days 1 Hours
14Campionatul RM la sah blitz 2018, final 22 Days 2 Hours
15Campionatul RM la sah blitz 2018, feminin 22 Days 2 Hours
16Campionatul RM la sah blitz 2018, semifinal 23 Days 2 Hours
17Campionatul RM la sah 2018 pentru veterani categorie de virsta 65 ani 29 Days 2 Hours
18Campionatul RM la sah 2018 pentru veterani, categoria de virsta 50-65 ani 29 Days 3 Hours
19Balti Open 2018 42 Days 5 Hours
20Campionatul National intre elevi 2018. Fete pina 9 ani 42 Days 7 Hours
21Campionatul National de sah intre elevi 2018.Fete pina 11 ani 42 Days 7 Hours
22Campionatul National de sah intre elevi2018 Fete pina 13 ani 42 Days 7 Hours
23Campionatul National de sah intre elevi 2018. Fete pina 15 ani 42 Days 7 Hours
24Campionatul National de sah intre elevi 2018. Baieti pina 9 ani 42 Days 7 Hours
25Campionatul National intre elevi 2018.Baieti pina 11 ani 42 Days 7 Hours
26Campionatul National de sah intre elevi 2018. Baieti pina 13 ani 42 Days 7 Hours
27Campionatul National de sah intre elevi 2018. Baieti pina 15 ani 42 Days 7 Hours
28Campionatul National de sah intre elevi 2018. Fete pina 9 ani 49 Days 8 Hours
29Cupa Dulce 2017 (open sub 9 ani) 51 Days 5 Hours
30Cupa Dulce 2017 (open sub 11 ani) 51 Days 5 Hours
31Cupa Dulce 2017 (open sub 7 ani) 51 Days 6 Hours
32Turneu de calificare cu norma cat.3 Balti 52 Days 2 Hours
33Turneu de calificare cu norma cat 4 Balti 52 Days 5 Hours
34Campionatul mun. Balti, Blitz 55 Days 7 Hours
35Campionatul mun.Balti sah rapid 57 Days 23 Hours
36Campionatul mun.Balti intre femei Blits 64 Days 5 Hours
37Campionatul mun.Balti intre femei Sah rapid 65 Days 5 Hours
38Campionatul RM la sah 2017, liga I 71 Days 3 Hours
39Campionatul Rep. Moldova. Liga II (ELO<1600) 71 Days 3 Hours
40Campionatul RM la sah 2017, Liga I intre femei 71 Days 3 Hours
41Cupa 1 decembrie (open sub 12 ani) 74 Days 22 Hours
42Turneul Național la șah între echipele asociațiilor raionale 2017 85 Days 3 Hours
43Campionatul mun.Balti intre femei 85 Days 5 Hours
44Cupa deschisa a Chisinaului la sah blitz 2017 92 Days 2 Hours
45Cupa mun. Chisinau la sah rapid 2017 93 Days
46Sah Blits pe virste Balti 99 Days 4 Hours
47Campionatul RM la sah intre amatori 2017 99 Days 5 Hours
48Sah Rapid pe virste Balti 100 Days 4 Hours
49Campionatul Mun.Balti seniori 106 Days 3 Hours
50Turneu de calificare cu norma cat 1,Balti 109 Days 2 Hours