اختيار بطولة

ترتيب طبقا لـ

أتحاد: Lithuania (LTU)

Flag LTU
رقمبطولةآخر تحديث
1Narvydui Antanui Buzui atminti greitųjų šachmatų turnyras 2019.08.24 Marijampolė Narvydas Antanas Buzas Memory Rapid chess tournament 39 Days 6 Hours
25 Stage of Rapid Chess Marathon Kretinga 2019 39 Days 20 Hours
3Turnyras Vlado Mikėno atminimui 2019 42 Days 16 Hours
42019 m. Kauno taurė. Atviras Lietuvos mėgėjų čempionatas 44 Days 22 Hours
54 Stage of Rapid Chess Marathon Kretinga 2019 47 Days 17 Hours
6Narvydui Antanui Buzui atminti greitųjų šachmatų turnyras 2019 08 24 Marijampolė 49 Days 9 Hours
7XVI Šachmatų festivalis "Jūros šventė 2019" B turnyras ICCF didmeistrio, FIDE meistro Boriso Rumiancevo atminimui 50 Days 23 Hours
8Vilniaus Šachmatų klubo žaibo tunyras 2019-07-16 52 Days 11 Hours
9Turnyras Isako Vistaneckio atminimui 2019 54 Days 17 Hours
10XVI Šachmatų festivalis "Jūros šventė 2019" RAPID turnyras ICCF didmeistrio, FIDE meistro Boriso Rumiancevo atminimui 54 Days 22 Hours
11XVI Šachmatų festivalis "Jūros šventė 2019" C turnyras ICCF didmeistrio, FIDE meistro Boriso Rumiancevo atminimui 55 Days 18 Hours
12XVI Šachmatų festivalis "Jūros šventė 2018" A turnyras ICCF didmeistrio, FIDE meistro Boriso Rumiancevo atminimui 55 Days 20 Hours
13XVI Šachmatų festivalis "Jūros šventė 2019" BLITZ turnyras ICCF didmeistrio, FIDE meistro Boriso Rumiancevo atminimui 55 Days 20 Hours
14XXXIX International Chess Tournament PLUNGE 2019 B 57 Days 18 Hours
15XXXIX International Chess Tournament PLUNGE 2019 A 58 Days 18 Hours
16Vilniaus sachmatu klubo zaibo turnyras 2019-07-23 59 Days 11 Hours
17Greitųjų šachmatų turnyras, skirtas Vilkaviškio seniūno taurei laimėti 62 Days 13 Hours
18XXXIX International Chess Tournament PLUNGE 2019 BLITZ 63 Days 13 Hours
19Vilniaus Šachmatų klubo žaibo tunyras 2019-07-16 66 Days 11 Hours
20Vidurio vasaros greituju sachmatu turnyras 2019.07.14 68 Days 16 Hours
21Simno žemės ūkio mokyklos taurė 2019 69 Days 17 Hours
22Šachmatų stebuklas 2019 Vasaros stovykla - finalas 72 Days 20 Hours
23Vilniaus Šachmatų klubo žaibo tunyras 2019-07-09 73 Days 11 Hours
24Šachmatų stebuklas 2019 Vasaros stovykla - pusfinalas 73 Days 17 Hours
25Karaliaus Mindaugo greitųjų šachmatų turnyras Kaune - 2019 King Mindaugas' Rapid Chess Tournament in Kaunas - 2019 75 Days
26Laimės žiburys 76 Days 7 Hours
27Vilniaus Šachmatų klubo žaibo tunyras 2019-07-02 80 Days 11 Hours
28Panevezys Open B 2019 82 Days 16 Hours
29Panevezys Open 2019 ELITE Memorial GM ALOYZAS KVEINYS 82 Days 17 Hours
30Panevezys Open A 2019 82 Days 17 Hours
31Panevezys Open C 2019 82 Days 18 Hours
32Open Panevezys blitz ch 2019 83 Days 11 Hours
33Vilniaus Šachmatų klubo žaibo tunyras 2019-06-18 87 Days 11 Hours
34Paežerių dvaro taurė 2019 89 Days 16 Hours
35Rasos šventės (Joninių) greitųjų šachmatų turnyras Kaune - 2019 Dew Celebration Rapid Chess Tournament in Kaunas - 2019 90 Days 15 Hours
36Šachmatų stebuklas Visaginas - tai mes! 90 Days 18 Hours
37XVI chess festival. Baltija Cup 2019 (open A) 91 Days 18 Hours
38XVI chess festival. Baltija Children Cup 2019 (open C) 91 Days 18 Hours
39XVI chess festival. Baltija Youth Cup 2019 (open B) 91 Days 18 Hours
40XVI chess festival. Baltija Svyturiuku Cup 2019 (open C7) 91 Days 19 Hours
412019 m. Kauno rajono žmonių su negalia sporto šventė "Pabūkime kartu". Šachmatų rungtis. Moterų įskaita 91 Days 20 Hours
422019 m. Kauno rajono žmonių su negalia sporto šventė "Pabūkime kartu". Šachmatų rungtis. Vyrų įskaita 91 Days 20 Hours
43XVI chess festival. Baltija Cup 2019 Blitz III 92 Days 9 Hours
44XVI chess festival. Baltija Cup 2019 Blitz I 92 Days 12 Hours
45XVI chess festival. Baltija Cup 2019 Blitz II 92 Days 12 Hours
46Vilniaus Šachmatų klubo žaibo tunyras 2019-06-18 94 Days 11 Hours
473 Stage of Rapid Chess Marathon Kretinga 2019 96 Days 11 Hours
48Vilnius Chess School rating tournament 2019 97 Days 16 Hours
49Šachmatų stebuklas 98 Days 18 Hours
50"Žaibo" turnyras 100 Days 12 Hours