اختيار بطولة

ترتيب طبقا لـ

أتحاد: FIDE (FID)

Flag FID
رقمبطولةآخر تحديث
1INTERZONAL GAMBITO LATINO (4º Torneo) 6 Days
2ZONA C GAMBITO LATINO (11º Torneo) 6 Days 3 Hours
3ZONA B GAMBITO LATINO (11º Torneo) 6 Days 4 Hours
4ZONA A GAMBITO LATINO (11º Torneo) 6 Days 4 Hours
51er Torneo Blitz On Line "La Temporada" 6 Days 13 Hours
6AICF International Women Grand Mastet Round Robin Chess Tournament 2019 M, no. 9898030860- IG PARMAR 22 Days 18 Hours
7AICF International Women Grand Mastet Round Robin Chess Tournament 2019 M, no. 9898030860- IG PARMAR 22 Days 18 Hours
8AICF International Women Grand Master Round Robin Chess Tournament 2019 M, No. 9898030860- IG PARMAR 24 Days 18 Hours
9AICF International Women Grand Master Round Robin Chess Tournament 2019 M, No. 9898030860- IG PARMAR 25 Days 17 Hours
10AICF International Women Grand Mastet Round Robin Chess Tournament 2019 M, no. 9898030860- IG PARMAR 25 Days 23 Hours
11ZONA C GAMBITO LATINO (10º Torneo) 27 Days 6 Hours
12ZONA B GAMBITO LATINO (10º Torneo) 27 Days 6 Hours
13ZONA A GAMBITO LATINO (10º Torneo) 27 Days 6 Hours
14TERCER INTERZONAL GAMBITO LATINO 89 Days 5 Hours
15ZONA C GAMBITO LATINO 89 Days 5 Hours
16ZONA B GAMBITO LATINO 89 Days 5 Hours
17ZONA A GAMBITO LATINO 89 Days 5 Hours
18Final do Campeonato Amazonense Absoluto 2018 130 Days 3 Hours
19ZONA C GAMBITO LATINO 146 Days 4 Hours
20ZONA B GAMBITO LATINO 146 Days 4 Hours
21ZONA A GAMBITO LATINO 146 Days 5 Hours
22Torneo Mayor de Reconquista 2019 190 Days 16 Hours
23SEGUNDO INTERZONAL GAMBITO LATINO 201 Days 17 Hours
24ZONA C GAMBITO LATINO 201 Days 17 Hours
25ZONA B GAMBITO LATINO 201 Days 18 Hours
26ZONA A GAMBITO LATINO 201 Days 18 Hours
27ZONA C GAMBITO LATINO 254 Days 15 Hours
28ZONA B GAMBITO LATINO 254 Days 15 Hours
29ZONA A GAMBITO LATINO 254 Days 15 Hours
30Torneo de Verano 292 Days 15 Hours
31ZONA C GAMBITO LATINO 347 Days 7 Hours
32ZONA B GAMBITO LATINO 347 Days 8 Hours
33ZONA A GAMBITO LATINO 347 Days 8 Hours
34ZONA C GAMBITO LATINO 376 Days 16 Hours
35ZONA B GAMBITO LATINO 376 Days 16 Hours
36ZONA A GAMBITO LATINO 376 Days 17 Hours
37ZONA E GAMBITO LATINO 411 Days 10 Hours
38ZONA D GAMBITO LATINO 411 Days 10 Hours
39ZONA C GAMBITO LATINO 411 Days 10 Hours
40ZONA B GAMBITO LATINO 411 Days 10 Hours
41ZONA A GAMBITO LATINO 411 Days 10 Hours
42PRIMER SUPERLIGA INTERZONAL GAMBITO FRIENDS 418 Days 18 Hours
43GAMBITO LATINO ZONA E 450 Days 4 Hours
44GAMBITO LATINO ZONA D 450 Days 4 Hours
45GAMBITO LATINO ZONA C 450 Days 4 Hours
46GAMBITO LATINO ZONA B 450 Days 5 Hours
47GAMBITO LATINO ZONA A 450 Days 5 Hours
4815th FIDE Online Arena Tournament -Blitz- 477 Days 15 Hours
4915th FIDE Online Arena Tournament --Rapid-- 478 Days 15 Hours
5015th FIDE Online Arena Tournament 480 Days 10 Hours