Turnir seçimi

Növünə görə

Federasiya: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnirSon yükləmə
1Giải Cờ Vua Học SinhTỉnh Bắc Giang Năm Học 2020-2021 Nam U6-9 2 Dəqiqə
2Giải Cờ Vua Học SinhTỉnh Bắc Giang Năm Học 2020-2021 NuU6-9 4 Dəqiqə
3Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần thứ V Tranh cúp Thainguyen chess năm 2020 - Nội dung cờ chớp 59 Dəqiqə
4Giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc lần thứ V Tranh cúp Thainguyen chess năm 2020 - Nội dung cờ nhanh 1 Saat
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 1 Saat 1 Dəq.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 1 Saat 46 Dəq.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 2 Saat 19 Dəq.
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 2 Saat 29 Dəq.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2020 - 2021 NAM 9-10 TUỔI 2 Saat 41 Dəq.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2020 - 2021 NỮ 11-12 TUỔI 2 Saat 43 Dəq.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2020 - 2021 NỮ 6 TUỔI 2 Saat 43 Dəq.
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THAM DỰ 3 Saat 27 Dəq.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2020 - 2021 NỮ 9-10 TUỔI 3 Saat 50 Dəq.
14GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2020 - 2021 NỮ 7-8TUỔI 3 Saat 51 Dəq.
15GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2020 - 2021 NAM 7-8 TUỔI 3 Saat 52 Dəq.
16GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2020 - 2021 NAM 6 TUỔI 3 Saat 53 Dəq.
17GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2020 - 2021 NỮ 13-14TUỔI 4 Saat 1 Dəq.
18GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2020 - 2021 NAM 13-14 TUỔI 4 Saat 2 Dəq.
19GIẢI CỜ VUA HỌC SINH QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM HỌC 2020 - 2021 NAM 11-12 TUỔI 4 Saat 3 Dəq.
20Giải Cờ Vua Học SinhTỉnh Bắc Giang Năm Học 2020-2021 NamU16 4 Saat 51 Dəq.
21Giải Cờ Vua Học SinhTỉnh Bắc Giang Năm Học 2020-2021 NamU17-18 4 Saat 59 Dəq.
22Giải Cờ Vua Học SinhTỉnh Bắc Giang Năm Học 2020-2021 NuU17-18 5 Saat 1 Dəq.
23Giải Cờ Vua Học SinhTỉnh Bắc Giang Năm Học 2020-2021 NuU14-15 5 Saat 2 Dəq.
24Giải Cờ Vua Học SinhTỉnh Bắc Giang Năm Học 2020-2021 NamU12-13 5 Saat 4 Dəq.
25Giải Cờ Vua Học SinhTỉnh Bắc Giang Năm Học 2020-2021 NuU12-13 5 Saat 5 Dəq.
26Giải Cờ Vua Học SinhTỉnh Bắc Giang Năm Học 2020-2021 NuU16 5 Saat 6 Dəq.
27Giải Cờ Vua Học SinhTỉnh Bắc Giang Năm Học 2020-2021 NamU14-15 5 Saat 9 Dəq.
28132313 5 Saat 12 Dəq.
29Giải Cờ Vua Học SinhTỉnh Bắc Giang Năm Học 2020-2021 NuU10-11 5 Saat 21 Dəq.
30Giải Cờ Vua Học SinhTỉnh Bắc Giang Năm Học 2020-2021 Nam U10-11 5 Saat 23 Dəq.
31Giải Cờ vua Trường THPT Hà Nội Thăng Long 5 Saat 58 Dəq.
32Giải Cờ vua Trường trung học Hà Nội Thăng Long - Khối 8+9 6 Saat 9 Dəq.
33Giải Cờ vua Trường trung học Hà Nội Thăng Long - Khối 6+7 6 Saat 9 Dəq.
34Giải Cờ vua Trường tiểu học Hà Nội Thăng Long - Khối 4+5 17 Saat 11 Dəq.
35Giải Cờ vua Trường tiểu học Hà Nội Thăng Long - Khối 2+3 17 Saat 11 Dəq.
36Giải Cờ vua Trường tiểu học Hà Nội Thăng Long - Khối 1 17 Saat 11 Dəq.
37Giải cờ vua Trường TH SChool. Lứa tuổi Nữ 6 ( Lớp 1) 21 Saat 35 Dəq.
38Giải cờ vua Trường TH SChool. Lứa tuổi Nữ 9-10 tuổi ( Lớp 4+5) 21 Saat 36 Dəq.
39Giải cờ vua Trường TH SChool. Lứa tuổi Nam 9-10 tuổi ( Lớp 4+5) 21 Saat 36 Dəq.
40Giải cờ vua Trường TH SChool. Lứa tuổi Nữ 7-8 tuổi ( Lớp 2+3) 21 Saat 37 Dəq.
41Giải cờ vua Trường TH SChool. Lứa tuổi Nam 7-8 tuổi ( Lớp 2+3) 21 Saat 37 Dəq.
42Giải cờ vua Trường TH SChool. Lứa tuổi Nam 6 ( Lớp 1) 21 Saat 37 Dəq.
43Giải cờ vua học sinh quận Ba Đình 1 Gün 1 Saat
44Giải cờ tướng học sinh quận Ba Đình 1 Gün 1 Saat
45u6 1 Gün 5 Saat
46Nữ 7 1 Gün 5 Saat
47CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ VIII - 2020 1 Gün 7 Saat
48CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ VIII - 2020 1 Gün 7 Saat
49CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ VIII - 2020 1 Gün 7 Saat
50CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ VIII - 2020 1 Gün 7 Saat