Turnir seçimi

Növünə görə

Federasiya: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnirSon yükləmə
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 1/5 2 Gün 10 Saat
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 22 NGƯỜI 2 Gün 12 Saat
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID 22 NGƯỜI 2 Gün 12 Saat
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT COVID THƯỜNG XUYÊN 2 Gün 18 Saat
507-08-2020 Co Ban 4 Gün 15 Saat
65.8.2020 6 Gün 16 Saat
7giai 1 8 Gün 15 Saat
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID 9 Gün 10 Saat
9THANH LÃNG PHONG TRÀO 2020 9 Gün 20 Saat
10GIẢI CỜ VUA, CỜ TƯỚNG TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2020 10 Gün 18 Saat
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 13 Gün 12 Saat
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 13 Gün 12 Saat
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 13 Gün 12 Saat
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 13 Gün 12 Saat
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 13 Gün 12 Saat
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 13 Gün 12 Saat
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 13 13 Gün 12 Saat
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 13 Gün 12 Saat
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 13 Gün 13 Saat
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 13 Gün 13 Saat
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 13 Gün 13 Saat
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 13 Gün 13 Saat
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 13 Gün 13 Saat
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 9 13 Gün 13 Saat
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 13 Gün 13 Saat
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 13 Gün 13 Saat
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 6 13 Gün 13 Saat
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 13 Gün 13 Saat
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 11 13 Gün 13 Saat
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 20 13 Gün 13 Saat
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 15 13 Gün 13 Saat
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 15 13 Gün 14 Saat
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 13 Gün 14 Saat
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 17 13 Gün 14 Saat
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 17 13 Gün 14 Saat
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 13 Gün 14 Saat
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 7 13 Gün 14 Saat
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 13 Gün 14 Saat
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 13 13 Gün 14 Saat
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 13 Gün 15 Saat
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 13 Gün 15 Saat
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 6 13 Gün 15 Saat
43thang 7 thanh lang 15 Gün 11 Saat
44Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng khởi động 15 Gün 12 Saat
45Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng tăng tốc 15 Gün 12 Saat
4623.7 15 Gün 15 Saat
47Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 7 năm 2020 16 Gün 14 Saat
48NU 11 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 16 Gün 16 Saat
49NU 09 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 16 Gün 16 Saat
50NAM 13-15 - GIAI CO VUA CAC CLB THANH PHO HAI DUONG MO RONG LAN 3 NAM 2020 16 Gün 16 Saat