Turnir seçimi

Növünə görə

Federasiya: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnirSon yükləmə
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 13 Nội dung: Cờ nhanh 3 Saat 17 Dəq.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 13 Nội dung: Cờ chớp 3 Saat 24 Dəq.
3GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2019 - HẠNG U15 5 Saat 47 Dəq.
4GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2019 - HẠNG U10 5 Saat 48 Dəq.
5GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2019 - HẠNG U6 5 Saat 50 Dəq.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 7 Saat 23 Dəq.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 7 Saat 45 Dəq.
8GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12 - 13 11 Saat 37 Dəq.
9GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 12 - 13 11 Saat 55 Dəq.
10GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 14 - 15 11 Saat 56 Dəq.
11GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 14 - 15 12 Saat 14 Dəq.
12Royal Rated Chess 7 - 2019 13 Saat 54 Dəq.
13GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 14 - 15 15 Saat 7 Dəq.
14GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2019 - HẠNG U9 1 Gün 5 Saat
15GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2019 - HẠNG U8 1 Gün 5 Saat
16GIẢI CỜ TƯỚNG TRẺ NHANH CÁC CLB HÀ NỘI MR TRANH CÚP KỲ VƯƠNG NHÍ 2019 - HẠNG U7 1 Gün 5 Saat
17GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 10 - 11 1 Gün 13 Saat
18GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 6 - 9 1 Gün 13 Saat
192019 U2000 (Vietchess Club) 2nd ROAD TO MASTER Championship 1 Gün 14 Saat
20GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 10 - 11 1 Gün 14 Saat
21GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 10 - 11 1 Gün 14 Saat
22GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 10 - 11 1 Gün 17 Saat
23GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 6 - 9 1 Gün 17 Saat
24GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 6 - 9 1 Gün 17 Saat
25Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 11 2 Gün 6 Saat
26Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 11 2 Gün 6 Saat
27NỮ 1-3, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG H.NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG - MÔN CỜ VUA NĂM HỌC 2019-2020 2 Gün 11 Saat
28NỮ 4-5, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG H.NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG - MÔN CỜ VUA NĂM HỌC 2019-2020 2 Gün 11 Saat
29NAM 1-3, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG H.NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG - MÔN CỜ VUA NĂM HỌC 2019-2020 2 Gün 11 Saat
30NAM 4-5, HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG H.NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG - MÔN CỜ VUA NĂM HỌC 2019-2020 2 Gün 11 Saat
31GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 15 TUỔI 3 Gün 11 Saat
32GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 13 TUỔI 3 Gün 11 Saat
33GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 13 TUỔI 3 Gün 11 Saat
34GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 15 TUỔI 3 Gün 11 Saat
35Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 13 3 Gün 12 Saat
36Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 13 3 Gün 12 Saat
37Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 9 3 Gün 12 Saat
38Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 7 3 Gün 12 Saat
39Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 7 3 Gün 12 Saat
40Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 15 3 Gün 12 Saat
41Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 9 3 Gün 12 Saat
42Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 15 3 Gün 12 Saat
43GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 11 TUỔI 3 Gün 17 Saat
44GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 9 TUỔI 3 Gün 17 Saat
45GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 9 TUỔI 3 Gün 17 Saat
46GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 11 TUỔI 3 Gün 17 Saat
47Giải Cờ Vua CLB Thần Đồng Đà Nẵng Bảng nâng cao 3 Gün 20 Saat
48GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 14 - 15 4 Gün 11 Saat
49GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 12 - 13 4 Gün 11 Saat
50GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 6 - 9 4 Gün 11 Saat