Turnir seçimi

Növünə görə

Federasiya: Thailand (THA)

Flag THA
No.TurnirSon yükləmə
1Happy Pawn Chess Club Fide Rated Blitz Tournament 7 Saat 39 Dəq.
2เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 12 Saat 40 Dəq.
3เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นเรตติ้งไม่เกิน 2000 12 Saat 43 Dəq.
4เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 12 Saat 43 Dəq.
5Big Rook Sunday Standard U1600 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.3 (Registration Closed) 17 Saat 44 Dəq.
6Big Rook Super Blitz Open "BACK TO CHESS" Tournament Series No.4.2 (150 Players) 17 Saat 45 Dəq.
7Big Rook Super Rapid Open "BACK TO CHESS" Tournament Series No.4.1 (150 Players) 17 Saat 45 Dəq.
83rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 16 1 Gün 1 Saat
93rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 14 1 Gün 1 Saat
103rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 12 1 Gün 1 Saat
113rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 10 1 Gün 1 Saat
123rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020 - U 8 1 Gün 1 Saat
133rd Chiang Mai Open & Youth Rapid Chess Championships 2020-Open 1 Gün 1 Saat
14เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - ประชาชนทั่วไป 1 Gün 16 Saat
15Big Rook Super Standard U2200 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.5 (150 Players) 1 Gün 17 Saat
16เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - ประชาชนทั่วไป 2 Gün 22 Saat
17Big Rook Super Rapid U1600 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.2 (limited to 24 players) 3 Gün 1 Saat
18เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสสากล Rapid 3 Gün 3 Saat
19เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นเยาวชนหญิง 3 Gün 5 Saat
20เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นเยาวชนชาย 3 Gün 5 Saat
21เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสสากล เกมเร็ว 3 Gün 5 Saat
22เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 4 Gün 20 Saat
23เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 5 Gün 17 Saat
24เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 5 Gün 17 Saat
25เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี - หญิง 5 Gün 17 Saat
26เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี - หญิง 6 Gün 15 Saat
27เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากฮอสไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี - หญิง 6 Gün 15 Saat
282nd Thailand Chess 960 & Bughouse Championships 2020 Bughouse 9 Gün 22 Saat
292nd Thailand Chess 960 & Bughouse Championships 2020 Head & Hands 9 Gün 22 Saat
30Double Bishop : 1st FIDE Standard 10 Gün
312nd Thailand Chess 960 & Bughouse Championships 2020 960 10 Gün 22 Saat
32เซ็นทรัล โคราช โขกสนั่นเมือง - หมากรุกไทย - รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี 13 Gün 3 Saat
33Big Rook Super Rapid U1300 "BACK TO CHESS" Tournament Series No.1 (limited to 24 players) 17 Gün 1 Saat
34Double Bishop : 1st FIDE Standard : U1300 18 Gün 9 Saat
356th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : Women 23 Gün 23 Saat
366th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : Open 23 Gün 23 Saat
376th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : G18 24 Gün
386th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : U14 24 Gün
396th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : G18 24 Gün
406th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : U16 24 Gün
416th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : U18 24 Gün
42POST COVID CHESS CHAMPIONSHIP under 12 24 Gün 2 Saat
43POST COVID CHESS CHAMPIONSHIP Open 24 Gün 3 Saat
44POST COVID CHESS CHAMPIONSHIP under 8 24 Gün 3 Saat
456th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : G8 25 Gün
466th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : U10 25 Gün 1 Saat
476th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : U8 25 Gün 1 Saat
486th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : G10 25 Gün 1 Saat
496th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : U12 25 Gün 1 Saat
506th Thailand Junior & Open Rapid Chess Championship 2020 Finals : U6 25 Gün 1 Saat