Turnir seçimi

Növünə görə

Federasiya: Pakistan (PAK)

Flag PAK
No.TurnirSon yükləmə
1PUNJAB QUALIFYING CHESS CHAMPIONSHIP 2018 1 Dəqiqə
2SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category A under the Supervision of MSAP 2 Gün 7 Saat
3SMB Fatima Jinnah Govt Girl School In House Chess Championship 2018 - Category B under the Supervision of MSAP 2 Gün 8 Saat
4BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-SENIORS TOURNAMENT 4 Gün 5 Saat
5BAI VIRBAIJI SOPARIVALA PARSI HIGH SCHOOL INTER-HOUSE CHESS-JUNIORS TOURNAMENT 4 Gün 5 Saat
6Pakistan National Team Chess Championship 2018 (Open) 7 Gün 4 Saat
7Enigma 7th Chess Competition 2017 16 Gün 7 Saat
88th Pakchess FIDE RATED CHESS Tournament 2017 27 Gün 2 Saat
9 1st Pakchess Fide Rated Rapid Chess Championship 2017 74 Gün 21 Saat
107th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 102 Gün 21 Saat
11PUNJAB RAPID INTERNATIONAL RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2017 221 Gün 20 Saat
126th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 314 Gün 22 Saat
135th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2017 322 Gün 23 Saat
141st National U15 Open Chess Championship 2017 - Karachi 375 Gün 19 Saat
151st Youth National Chess Champioship 2017 - Karachi 378 Gün 4 Saat
164th Pakchess Fide Rated Chess Tournament 2016 434 Gün
17LCC Round Robin Fide Rated 485 Gün 3 Saat
18SMB Chess Tournament Category A 607 Gün 6 Saat
19CFP blitz Chess championship 2016 619 Gün 2 Saat
205th PAKISTAN WOMEN NATIONAL CHESS C'SHIP 2016 619 Gün 4 Saat
2130th Pakistan National Chess Championship 2016 619 Gün 4 Saat
223rd PAKCHESS FIDE Rated Chess Tournament 2016 663 Gün 2 Saat
23MAJU Inter Karachi Chess Championship 2016 666 Gün 2 Saat
241st UOL International rating U-27 Chess Tournament 2015 769 Gün 20 Saat
2520th September Rapid RR 2015 853 Gün 20 Saat
261st Lahore Open Fide Rated Rapid Chess Tournament 2015 860 Gün 19 Saat
272nd PAKCHESS Fide Rated Chess Tournament 2015 882 Gün 1 Saat
28PUNJAB CHESS CHAMPIONSHIP 2015 899 Gün 23 Saat
291st PAKCHESS FIDE rated Chess Tournament 2015 973 Gün 4 Saat
30Friendship House Monthly Chess Event 993 Gün 23 Saat
31Friendship House Monthly Chess Event 1097 Gün 20 Saat
32Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP A 1119 Gün 22 Saat
33Muhammad Shamim (ALIS) BHAIYA MEMORIAL CHESS - GROUP B 1119 Gün 23 Saat
34Friendship House Weekly Chess Event 1127 Gün 1 Saat
35Friendship House Weekly Chess Event 1134 Gün 1 Saat
36Karachi Students Open (A Level) Chess Championship 1141 Gün
37Karachi Students Open (O Level) Chess Championship 1141 Gün
38Friendship House Chess Championship 1141 Gün
39Friendship House Weekly Chess Event 1148 Gün 1 Saat
40Friendship House Weekly Chess Event 1155 Gün
41Friendship House Weekly Chess Event 1162 Gün
42Friendship House Monthly Chess Event 1162 Gün 20 Saat
43Friendship House Weekly Chess Event 1190 Gün
44Friendship House Monthly Chess Event 1196 Gün 22 Saat
45Friendship House Weekly Chess Event 1209 Gün 19 Saat
46Friendship House Weekly Chess Event 1218 Gün
47Friendship House Weekly Chess Event 1225 Gün
48Friendship House Monthly Chess Event 1231 Gün 22 Saat
49Friendship House Weekly Chess Event 1246 Gün
50Friendship House Weekly Chess Event 1252 Gün 23 Saat