Turnir seçimi

Növünə görə

Federasiya: Malaysia (MAS)

Flag MAS
No.TurnirSon yükləmə
18th KUSESS International Chess Championship 2020 Under 9 Individual 3 Dəqiqə
28th KUSESS International Chess Championship 2020 Under 12 Individual 4 Dəqiqə
38th KUSESS International Chess Championship 2020 Under 15 Individual 4 Dəqiqə
48th KUSESS International Chess Championship 2020 Under 18 Individual 4 Dəqiqə
58th KUSESS International Chess Championship 2020 RAPID FIDE RATED 5 Dəqiqə
68th KUSESS International Chess Championship 2020 (TEAM UNDER 12) 6 Dəqiqə
78th KUSESS International Chess Championship 2020 (TEAM UNDER 15) 6 Dəqiqə
88th KUSESS International Chess Championship 2020 BLITZ FIDE RATED 7 Dəqiqə
9P18 PERTANDINGAN CATUR MSSNS 2020 12 Dəqiqə
10L18 PERTANDINGAN CATUR MSSNS 2020 17 Dəqiqə
11KEJOHANAN CATUR MSS PULAU PINANG 2020 BAWAH 18 LELAKI 29 Dəqiqə
12KEJOHANAN CATUR MSS PULAU PINANG 2020 BAWAH 15 LELAKI 32 Dəqiqə
13KEJOHANAN CATUR MSS PULAU PINANG 2020 BAWAH 18 PEREMPUAN 32 Dəqiqə
14P15 PERTANDINGAN CATUR MSSNS 2020 35 Dəqiqə
15L15 PERTANDINGAN CATUR MSSNS 2020 35 Dəqiqə
16P12 PERTANDINGAN CATUR MSSNS 2020 35 Dəqiqə
17L12 PERTANDINGAN CATUR MSSNS 2020 35 Dəqiqə
18KEJOHANAN CATUR MSS KELANTAN 2020 BAWAH 18 LELAKI 52 Dəqiqə
19KEJOHANAN CATUR MSS KELANTAN 2020 BAWAH 18 PEREMPUAN 53 Dəqiqə
20KEJOHANAN CATUR MSS KELANTAN 2020 BAWAH 15 PEREMPUAN 1 Saat 2 Dəq.
21KEJOHANAN CATUR MSS KELANTAN 2020 BAWAH 15 LELAKI 1 Saat 11 Dəq.
22KEJOHANAN CATUR MSS KELANTAN 2020 BAWAH 12 LELAKI 1 Saat 17 Dəq.
23KEJOHANAN CATUR MSS PULAU PINANG 2020 BAWAH 12 PEREMPUAN 1 Saat 21 Dəq.
24KEJOHANAN CATUR MSS KELANTAN 2020 BAWAH 12 PEREMPUAN 1 Saat 24 Dəq.
25KEJOHANAN CATUR MSS PULAU PINANG 2020 BAWAH 12 LELAKI 2 Saat
26KEJOHANAN CATUR MSS PULAU PINANG 2020 BAWAH 15 PEREMPUAN 3 Saat 2 Dəq.
272nd Kulim Central UniKL Alumni International Chess Championship 2020 (Under 17) 12 Saat 54 Dəq.
282nd Kulim Central UniKL Alumni International Chess Championship 2020 (Open) 13 Saat 7 Dəq.
29Kejohanan Catur Tampin 2020 (MRSM Gemencheh) Category Under 12 (29th Feb 2019) 13 Saat 24 Dəq.
30KEJOHANAN CATUR MSS PULAU PINANG 2020 BAWAH 18 LELAKI 13 Saat 34 Dəq.
31KEJOHANAN CATUR MSS PULAU PINANG 2020 BAWAH 12 LELAKI 13 Saat 36 Dəq.
32KL GATEWAY CHESS CLASSIC U1600 (2ND EDITION) 18 Saat 26 Dəq.
33KEJOHANAN CATUR MAKSWIP 2020 - WANITA 18 Saat 41 Dəq.
34KEJOHANAN CATUR MAKSWIP 2020 18 Saat 42 Dəq.
352020 MesaMall Chess Tournament (23 Feb 2020) Under 12 (National Level) 19 Saat 39 Dəq.
362020 MesaMall Chess Tournament (23 Feb 2020) Under 9 (National Level) 19 Saat 40 Dəq.
372020 MesaMall Chess Tournament (23 Feb 2020) Under 18 (National Level) 19 Saat 40 Dəq.
38Cheras Sentral Chess Tournament Edition 2 Open 20 Saat 3 Dəq.
39Cheras Sentral Chess Tournament Edition 2 G12 20 Saat 4 Dəq.
40Cheras Sentral Chess Tournament Edition 2 G18 20 Saat 6 Dəq.
41Cheras Sentral Chess Tournament Edition 2 B18 20 Saat 9 Dəq.
42Cheras Sentral Chess Tournament Edition 2 B12 20 Saat 14 Dəq.
43Cheras Sentral Chess Tournament Edition 2 G09 20 Saat 28 Dəq.
44Cheras Sentral Chess Tournament Edition 2 B09 20 Saat 30 Dəq.
45KEJOHANAN CATUR MAKSAK TERENGGANU 2020 (Kategori Terbuka) 1 Gün 15 Saat
46KEJOHANAN CATUR MAKSAK TERENGGANU 2020 (Kategori Bawah 18) 1 Gün 15 Saat
47KEJOHANAN CATUR MAKSAK TERENGGANU 2020 (Kategori Wanita) 1 Gün 15 Saat
48Real Schools FIDE Rapid Chess 2020 U12 1 Gün 16 Saat
4916th SUNWAY VELOCITY MALL CHESS CHALLENGE (OPEN CHESS960) 1 Gün 20 Saat
50Real Schools FIDE Rapid Chess 2020 U10 1 Gün 21 Saat