Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1Giải HKPĐ trường tiểu học Thịnh Liệt năm 2018 - 2019 Bảng Nam lớp 4 1 Dage 7 Timer
2HỘI THAO SCB 2018 MÔN CỜ TƯỚNG 1 Dage 8 Timer
3HỘI THAO SCB 2018 MÔN CỜ VUA 1 Dage 8 Timer
4Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 9 năm 2018 1 Dage 19 Timer
5GIAI CO CHOP 2 Dage 20 Timer
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Dage 1 Timer
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Dage 2 Timer
8GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Dage 2 Timer
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Dage 2 Timer
10GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Dage 2 Timer
11GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 4 Dage 7 Timer
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 7 Dage
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 7 Dage
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 7 Dage
15GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 - BẢNG PT 7 Dage 1 Timer
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 7 Dage 1 Timer
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 7 Dage 1 Timer
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 7 Dage 1 Timer
19GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS NĂM 2018 - BẢNG NC 7 Dage 1 Timer
20GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 1-2-3 7 Dage 4 Timer
21GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 4-5 7 Dage 5 Timer
22GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 1-2-3 7 Dage 5 Timer
23GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 4-5 7 Dage 5 Timer
24GIẢI CHIÊN BINH TẬP SỰ LẦN 1 - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA VIỆT NAM 7 Dage 6 Timer
25Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U6 7 Dage 19 Timer
26GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LỚP KỲ THỦ 7 Dage 20 Timer
27Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U9 8 Dage 5 Timer
28GIẢI ĐẤU TẬP 8 Dage 5 Timer
29Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess Nâng Cao 8 Dage 6 Timer
30Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U12 8 Dage 6 Timer
31Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U10 - 11 8 Dage 6 Timer
32Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U8 8 Dage 6 Timer
33Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U7 8 Dage 6 Timer
34Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U15 10 Dage 1 Timer
35Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U11 10 Dage 1 Timer
36Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U13 10 Dage 1 Timer
37Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U10 10 Dage 1 Timer
38Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U9 10 Dage 1 Timer
39Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U8 10 Dage 1 Timer
40Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U7 10 Dage 1 Timer
41Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U6 10 Dage 1 Timer
42ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U09 12 Dage 3 Timer
43ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U07 12 Dage 3 Timer
44ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U06 12 Dage 3 Timer
45ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U11 13 Dage
46GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NAM CỜ VUA 13 Dage
47GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- BẢNG NỮ CỜ VUA 13 Dage 1 Timer
48GIẢI HỌC SINH-SINH VIÊN TRANH CÚP CHESS FRIENDS- CỜ TƯỚNG PT 13 Dage 1 Timer
49ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 OPEN 13 Dage 1 Timer
50ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 PARENT 13 Dage 1 Timer