Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 9 Dage 1 Timer
2GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 39 Dage 8 Timer
3GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 41 Dage 1 Timer
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 42 Dage
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 42 Dage 22 Timer
6GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 46 Dage 3 Timer
7Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 46 Dage 3 Timer
8Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 46 Dage 8 Timer
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 46 Dage 8 Timer
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 46 Dage 8 Timer
11Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 46 Dage 8 Timer
12Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 47 Dage
13Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 47 Dage
14GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 47 Dage 5 Timer
15GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 47 Dage 5 Timer
16Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 48 Dage 1 Timer
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 48 Dage 4 Timer
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 48 Dage 4 Timer
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 48 Dage 4 Timer
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 48 Dage 5 Timer
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 48 Dage 5 Timer
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 48 Dage 5 Timer
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 48 Dage 5 Timer
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 48 Dage 5 Timer
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 48 Dage 5 Timer
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 48 Dage 5 Timer
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 48 Dage 5 Timer
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 48 Dage 6 Timer
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 48 Dage 6 Timer
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 48 Dage 6 Timer
31NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 48 Dage 7 Timer
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 48 Dage 7 Timer
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 48 Dage 7 Timer
34NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 48 Dage 7 Timer
35NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 48 Dage 7 Timer
36NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 48 Dage 7 Timer
37NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 48 Dage 8 Timer
38NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 48 Dage 8 Timer
39NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 48 Dage 8 Timer
40Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 48 Dage 8 Timer
41NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 48 Dage 8 Timer
42NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 48 Dage 8 Timer
43NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 48 Dage 8 Timer
44GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 51 Dage 23 Timer
45Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 54 Dage
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 54 Dage
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 54 Dage
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 54 Dage
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 54 Dage
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nữ 54 Dage