Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2019 19 Minutter
2GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. LỨA TUỔI 8-9 8 Timer 52 Min.
3GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. LỨA TUỔI 10 8 Timer 52 Min.
4LỄ HỘI CỜ VUA THĂNG LONG 2019 - GIẢI CỜ VUA TÍNH HỆ SỐ ELO QUỐC TẾ HÀ NỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ II - NĂM 2019 18 Timer 41 Min.
5Giải vô địch cờ vua tỉnh Quảng Bình năm 2019 - Bảng Nữ 21 Timer 31 Min.
6Giải vô địch cờ vua tỉnh Quảng Bình năm 2019 - Bảng Nam 21 Timer 34 Min.
79th HDBank International Chess Tournament 2019 - Challengers 23 Timer 11 Min.
8Giải vô địch cờ tướng tỉnh Quảng Bình lần thứ XXII năm 2019 1 Dage 1 Timer
9Giải vô địch cờ tướng tỉnh Quảng Bình lần thứ XXII năm 2019 1 Dage 1 Timer
10Nội bộ CLB Kiện tướng tương lai - tháng 2 lần 2 1 Dage 9 Timer
11Nội bộ CLB Kiện tướng tương lai - tháng 2 1 Dage 9 Timer
129th HDBank International Chess Tournament 2019 - Masters 1 Dage 11 Timer
13GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. LỨA TUỔI 7 1 Dage 20 Timer
14GIẢI CỜ NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10. LỨA TUỔI 5-6 2 Dage 15 Timer
15Giải Cờ tướng huyện Bố Trạch - Xuân Kỷ Hợi 2019 3 Dage 13 Timer
16Giải đấu tập số 1 3 Dage 14 Timer
17GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 06 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
18GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 16 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
19GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 10 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
20GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
21GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 12 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
22GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 10 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
23GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 08 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
24GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 12 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
25GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 16 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
26GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 14 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
27SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN III 17.2.2019 - BẢNG NÂNG CAO 3 Dage 21 Timer
28GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 20 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
29SUNDAY FUNDAY CHESS MỞ RỘNG - LẦN III 17.2.2019 - BẢNG TẬP SỰ 3 Dage 21 Timer
30GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nữ 08 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
31GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 Nữ 3 Dage 21 Timer
32GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nữ 3 Dage 21 Timer
33GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 20 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
34GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 Nữ 3 Dage 21 Timer
35GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 Nữ 3 Dage 21 Timer
36GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 NAM 3 Dage 21 Timer
37GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 06 CO CHỚP 3 Dage 21 Timer
38GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U14 Nam 3 Dage 21 Timer
39GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 NAM 3 Dage 21 Timer
40GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U10 NAM 3 Dage 21 Timer
41GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U08 OPEN 3 Dage 21 Timer
42GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U16-20 Nữ 4 Dage 1 Timer
43GIẢI CỜ VUA CỜ TƯỚNG TRẺ MIỀN TRUNG MỞ RỘNG 2019 CỜ CHỚP U12 Nữ 4 Dage 1 Timer
44GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO CHỚP 4 Dage 10 Timer
45Đấu tập nội bộ KTTL Thịnh Liệt tháng 2 - giải số 1 4 Dage 13 Timer
46GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NƯ 08 CO NHANH 4 Dage 15 Timer
47GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019. NƯ 10 CO NHANH 4 Dage 15 Timer
48GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 14 CO NHANH 4 Dage 15 Timer
49GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 NAM 20 CO NHANH 4 Dage 15 Timer
50GIẢI CỜ VUA TRẺ MIỀN TRUNG NĂM 2019 Nam 16 CO NHANH 4 Dage 15 Timer