Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NỮ 12-13 1 Timer 48 Min.
2GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NỮ 10-11 1 Timer 49 Min.
3GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NỮ 8-9 1 Timer 49 Min.
4GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NỮ 7 1 Timer 49 Min.
5GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NAM 14-15 1 Timer 49 Min.
6GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NAM 12-13 1 Timer 49 Min.
7GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NAM 10-11 1 Timer 49 Min.
8GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NAM 8-9 1 Timer 50 Min.
9GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NỮ 14-15 1 Timer 51 Min.
10GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH- NAM 7 2 Timer 34 Min.
11GIẢI CỜ VUA CLB PHỤ HUYNH TP.HCM LẦN 8 - NĂM 2020 BẢNG MASTER 3 Timer 8 Min.
12GIẢI CỜ VUA CLB PHỤ HUYNH TP.HCM LẦN 8 - NĂM 2020 BẢNG CHALLENGER 3 Timer 27 Min.
13GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 14-15 3 Timer 59 Min.
14GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 14-15 4 Timer 3 Min.
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THAM DỰ 4 Timer 17 Min.
162020 (Vietchess Club) 1st VIETCHESS INVITATIONAL TOURNAMENT 4 Timer 54 Min.
17GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 8-9 5 Timer 2 Min.
18GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 10-11 5 Timer 6 Min.
19GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 10-11 5 Timer 12 Min.
20GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 8-9 5 Timer 18 Min.
21GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 7 5 Timer 54 Min.
22GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 7 5 Timer 54 Min.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THAM DỰ 6 Timer 36 Min.
24Giải Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Xưởng Nhà Mọt Hè 2020 BẢNG U8 TRỞ XUỐNG 9 Timer 44 Min.
25Giải Cờ Vua CLB Tài Năng Trẻ - Xưởng Nhà Mọt Hè 2020 BẢNG U9 TRỞ LÊN 9 Timer 50 Min.
26GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 7 10 Timer 25 Min.
27GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 12-13 10 Timer 40 Min.
28GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 12-13 10 Timer 57 Min.
29GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 10-11 10 Timer 59 Min.
30GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 7 11 Timer
31GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 14-15 11 Timer 1 Min.
32GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 10-11 11 Timer 5 Min.
33GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 8-9 11 Timer 8 Min.
34GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NỮ 10-11 11 Timer 48 Min.
35GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NAM 10-11 12 Timer 1 Min.
36GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NAM 7 12 Timer 4 Min.
37GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NAM 8-9 12 Timer 4 Min.
38ROYALCHESS SUMMER TOURNAMENT 2020 TỔNG HỢP 20 Timer 33 Min.
39Giải cờ chớp CLB Kiện tướng tương lai 22 Timer 22 Min.
40Asian Seniors Zone 3.3 over 50 1 Dage 1 Timer
41GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 12-13 1 Dage 4 Timer
42GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 14-15 1 Dage 4 Timer
43GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ 8-9 1 Dage 4 Timer
44GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ TIÊU CHUẨN - NAM 12-13 1 Dage 4 Timer
45GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NỮ 8-9 1 Dage 5 Timer
46GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NỮ 12-13 1 Dage 5 Timer
47GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NỮ 7 1 Dage 6 Timer
48GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NAM 14-15 1 Dage 6 Timer
49GIẢI CỜ TƯỚNG THỂ THAO HÈ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020 - CỜ NHANH - NAM 12-13 1 Dage 6 Timer
50Asian Seniors Zone 3.5 over 65 1 Dage 7 Timer