Turneringsvalg

Sortering i helhold til

Valgt federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurneringSidste opdatering
1GIAI CO VUA TINH HE SO ELO QUOC TE HA NOI MO RONG LAN I NAM 2017 8 Timer 23 Min.
2DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 23 Timer 24 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 1 Dage
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2017 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 1 Dage
5Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Tập sự 1, KTTL cs TTT 3 Dage 1 Timer
67th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 3 Dage 2 Timer
7GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 5 Dage 9 Timer
87th WEEKEND CHESS TOURNAMENT 5 Dage 10 Timer
9giai cờ vua huyện 9 Dage 11 Timer
10GIAI CO NHANH CLB KTTL THANG 9 - 2017 9 Dage 23 Timer
11Giải đấu tập cờ nhanh lớp tập sự 1, KTTL, cs TTT 10 Dage 1 Timer
12U8 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 11 Dage 4 Timer
13U6 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 11 Dage 4 Timer
14U5 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 11 Dage 4 Timer
15U7 GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH TRANH CÚP KHAI CUỘC LẦN THỨ 2 NĂM 2017 11 Dage 4 Timer
16GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ ĐIỂM CƠ SỞ 2 _NAM KHỐI 4 11 Dage 10 Timer
17a 12 Dage 20 Timer
18Giải đấu tập cờ chớp số 3, lớp Kỳ thủ, KTTL cs TTT 23 Dage 23 Timer
19U10 + - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 24 Dage 5 Timer
20U9 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 24 Dage 5 Timer
21U8 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 24 Dage 5 Timer
22U7 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 24 Dage 5 Timer
23U6 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 24 Dage 5 Timer
24U5 - Giải Vô địch Cờ vua các câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Lần I năm 2017 24 Dage 5 Timer
25GIẢI CỜ VUA CUỐI TUẦN 26 Dage
26y6tuuyjyy 26 Dage 6 Timer
27GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U10 31 Dage 6 Timer
28GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U8-9 31 Dage 6 Timer
29GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 _ U7 31 Dage 6 Timer
30GIẢI CỜ VUA TỔNG KẾT HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017_U5-6 31 Dage 6 Timer
31GIẢI CỜ TƯỚNG HÈ TRƯỜNG TTTN 10 - 10 NĂM 2017 31 Dage 6 Timer
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ 34 Dage 3 Timer
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM 34 Dage 4 Timer
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U16 34 Dage 4 Timer
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U11 34 Dage 4 Timer
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NAM U16 34 Dage 4 Timer
37GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 10 34 Dage 4 Timer
38GIAI CO TUONG TONG KET HE NAM 2017 34 Dage 4 Timer
39GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 8-9 34 Dage 4 Timer
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY VIỆT NAM - CÚP LS 2017 BẢNG NỮ U11 34 Dage 4 Timer
41GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 5-6 34 Dage 4 Timer
42GIAI CO VUA TONG KET HE NAM 2017- LUA TUOI 7 34 Dage 5 Timer
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 09 36 Dage 9 Timer
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 13 36 Dage 9 Timer
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 07 36 Dage 9 Timer
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 09 36 Dage 9 Timer
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 15 36 Dage 9 Timer
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 07 36 Dage 9 Timer
49GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 06 36 Dage 9 Timer
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2017 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 06 36 Dage 9 Timer