Turnyro pasirinktys

Rūšiuoti pagal

Pasirinkta federacija: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnyrasPaskutinis atnaujinimas
1GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 8-9 4 val. 48 min.
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NAM 1 dien. 5 val.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NỮ U16 1 dien. 5 val.
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 VÔ ĐỊCH NỮ 1 dien. 5 val.
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NAM U16 1 dien. 6 val.
6GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NỮ U11 1 dien. 6 val.
7GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TPHCM 2018 NAM U11 1 dien. 6 val.
8Kỳ Đài Hồ Gươm lần thứ 66 1 dien. 11 val.
9Giải Cờ vua Trung tâm Luyện Thi 3S mở rộng tháng 7 năm 2018 2 dien. 4 val.
10GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 5-6-7 2 dien. 7 val.
11GIAI CO NHANH TRUONG TTTN 10-10. LUA TUOI 10 2 dien. 7 val.
122323 4 dien. 1 val.
13GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THAN MINH NĂM 2018 - BẢNG U27 7 dien. 11 val.
14GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG U15 7 dien. 11 val.
15GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG O27 7 dien. 11 val.
16GIẢI CỜ TƯỚNG MAI THANH MINH NĂM 2018 - BẢNG U11 7 dien. 11 val.
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 17 10 dien. 6 val.
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 10 dien. 6 val.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 06 10 dien. 6 val.
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 06 10 dien. 6 val.
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 13 10 dien. 9 val.
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 13 10 dien. 10 val.
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 20 10 dien. 10 val.
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 10 dien. 10 val.
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 10 dien. 10 val.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 17 10 dien. 10 val.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 17 10 dien. 10 val.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 13 10 dien. 10 val.
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 10 dien. 11 val.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 20 10 dien. 11 val.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 10 dien. 11 val.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 10 dien. 11 val.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 09 10 dien. 11 val.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM LỨA TUỔI 07 10 dien. 11 val.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09 10 dien. 11 val.
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 10 dien. 12 val.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 09 10 dien. 12 val.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 10 dien. 12 val.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 07 10 dien. 12 val.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 15 10 dien. 12 val.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 13 10 dien. 12 val.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 15 10 dien. 12 val.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 09 10 dien. 12 val.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07 10 dien. 12 val.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NAM LỨA TUỔI 06 10 dien. 13 val.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG- BẢNG NỮ LỨA TUỔI 07 10 dien. 13 val.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2018 CỜ TRUYỀN THỐNG - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 06 10 dien. 13 val.
4812313 11 dien. 1 val.
49GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN B2 11 dien. 5 val.
50GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TOÀN QUỐC NĂM 2018 - CỜ NHANH NỮ TUYỂN KTVĐ 11 dien. 5 val.