Wybranie turnieju

Sortowanie według

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrNazwa turniejuOstatnia aktualizacja strony
1GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 14+15 6 Hours 1 Min.
2GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 12+13 6 Hours 2 Min.
3GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 10+11 6 Hours 2 Min.
4GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 8+9 6 Hours 2 Min.
5GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NỮ 7 6 Hours 2 Min.
6GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 14+15 6 Hours 3 Min.
7GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 12+13 6 Hours 3 Min.
8GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 10+11 6 Hours 3 Min.
9GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 8+9 6 Hours 3 Min.
10GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ NHANH - BẢNG NAM 7 6 Hours 3 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 12+13 6 Hours 10 Min.
12GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 14+15 6 Hours 15 Min.
13GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 12+13 6 Hours 15 Min.
14GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 14+15 6 Hours 15 Min.
15GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 7 6 Hours 18 Min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 10+11 6 Hours 23 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 8+9 6 Hours 26 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 7 6 Hours 26 Min.
19GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 10+11 6 Hours 28 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG HỌC SINH QUẬN ĐỐNG ĐA 2018-2019 - CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 8+9 6 Hours 28 Min.
21GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U5-6 6 Hours 37 Min.
22GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U7 6 Hours 37 Min.
23GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U8-9 6 Hours 37 Min.
24GIẢI CỜ VUA NHANH TRƯỜNG TTTN 10-10 THÁNG 03. U10 6 Hours 38 Min.
25Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 3 năm 2019 7 Hours 41 Min.
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 17 Hours 49 Min.
27Đội tuyển trẻ CVHN 2019 - Giải đấu tập số 2 18 Hours 9 Min.
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 18 Hours 30 Min.
29U11 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 20 Hours
30Tập sự - SUNDAYFUNDAY CHESS 6 - 24.03.2019 20 Hours 7 Min.
31Nâng cao - SUNDAYFUNDAY CHESS 6 - 24.03.2019 20 Hours 7 Min.
32U5 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 20 Hours 21 Min.
33U6 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 20 Hours 21 Min.
34U7 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 20 Hours 21 Min.
35U8 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 20 Hours 21 Min.
36U9 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 20 Hours 22 Min.
37U13 - GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA NHANH BLUE HORSE HẢI DƯƠNG MỞ RỘNG LẦN 1 NĂM 2019 20 Hours 22 Min.
38GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ - BẢNG B 22 Hours 46 Min.
39GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ HOA PHƯỢNG ĐỎ - BẢNG A 22 Hours 56 Min.
40GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI MỞ RỘNG - BẢNG NAM 1 Days 11 Hours
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U14 1 Days 20 Hours
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U6 1 Days 21 Hours
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U10 1 Days 21 Hours
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TNG CHESSCLUB OPEN LẦN II NĂM 2019. U8 2 Days 7 Hours
45GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI MỞ RỘNG - BẢNG NỮ 3 Days 5 Hours
46CT DINH NAM 3 Days 6 Hours
47Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Văn Khê, Hà Đông năm học 2018-2019 Nữ khối 4-5 3 Days 12 Hours
48Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Văn Khê, Hà Đông năm học 2018-2019 Nam khối 4-5 3 Days 12 Hours
49Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Văn Khê, Hà Đông năm học 2018-2019 Nữ khối 1 3 Days 13 Hours
50Giải cờ vua học sinh trường tiểu học Văn Khê, Hà Đông năm học 2018-2019 Nam khối 1 3 Days 13 Hours