Wybranie turnieju

Sortowanie według

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrNazwa turniejuOstatnia aktualizacja strony
1Giải cờ chớp Cụm 7 tỉnh Miền Đông Nam Bộ 22 Hours 16 Min.
2GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NỮ 1 Days 10 Hours
3GIẢI CỜ VUA HKPĐ TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO PHAN THIẾT NH 2017-2018_NAM 1 Days 10 Hours
4DAO THIEN HAI CHESS SCHOOL TOURNAMENT 1 - 2017 1 Days 12 Hours
5OPEN_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Days 15 Hours
6U9NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Days 15 Hours
7U11NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Days 15 Hours
8U13NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Days 15 Hours
9U7NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Days 15 Hours
10Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ nhanh 1 Days 15 Hours
11Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ nhanh 1 Days 16 Hours
12Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ nhanh 1 Days 16 Hours
13U6NAM_CỜ NHANH GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Days 16 Hours
14U9 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Days 16 Hours
15U11 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Days 16 Hours
16Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U6 nữ_Cờ nhanh 1 Days 16 Hours
17GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5A NỮ 1 Days 16 Hours
18GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3A NỮ 1 Days 16 Hours
19GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4A NỮ 1 Days 16 Hours
20GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 5A NAM 1 Days 16 Hours
21U13 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Days 16 Hours
22U13+15 nữ_Cờ nhanh_Giải miền Bắc 2017 1 Days 16 Hours
23GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2A NAM 1 Days 16 Hours
24U7 PHONG TRÀO_GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 1 Days 16 Hours
25GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 2A NỮ 1 Days 16 Hours
26GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1A NỮ 1 Days 16 Hours
27GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 1A NAM 1 Days 16 Hours
28GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 3A NAM 1 Days 16 Hours
29GIẢI CỜ VUA LẦN THỨ IV TRƯỜNG TH VINSCHOOL NĂM 2017 - KHỐI 4A NAM 1 Days 16 Hours
30U13+15 nữ CỜ NHANH_Giải miền Bắc 2017 2 Days 3 Hours
31GIẢI CỜ VUA NƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN CỦA BẠN 2 Days 15 Hours
32U11NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Days 15 Hours
33U13NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Days 15 Hours
34Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U6 nữ_Cờ chớp 2 Days 15 Hours
35Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U9 nữ_Cờ chớp 2 Days 15 Hours
36Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U11 nữ_Cờ chớp 2 Days 15 Hours
37OPEN_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Days 15 Hours
38U7NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Days 15 Hours
39U9NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Days 15 Hours
40U6NAM_CỜ CHỚP GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI MIỀN BẮC MỞ RỘNG LẦN THỨ 2 NĂM 2017 2 Days 15 Hours
41Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U7 nữ_Cờ chớp 2 Days 15 Hours
42Giải Cờ vua các nhóm tuổi miền Bắc mở rộng lần thứ 2 năm 2017_U13+15 nữ_Cờ chớp 2 Days 16 Hours
43Trường TH Vinschool - Gardenia K1 NAM 2 Days 17 Hours
44Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 4-5 NỮ 2 Days 18 Hours
45Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 4-5 NAM 2 Days 18 Hours
46Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 2-3 NỮ 2 Days 18 Hours
47Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 2-3 NAM 2 Days 18 Hours
48Trường TH Vinschool - Gardenia Khối 1 - NỮ 2 Days 18 Hours
49Giải cờ tiêu chuẩn Cụm Miền Đông Nam Bộ 2017 2 Days 21 Hours
50Giải cờ nhanh Cụm Miền Đông Nam Bộ 2017 2 Days 22 Hours