Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Wales (WLS)

Flag WLS
SốGiảiCập nhật
1Welsh Online Secondary School Championship 8 ngày 11 giờ
22019 South Wales Autumn Open 25 ngày 9 giờ
32019 South Wales Autumn Premier 25 ngày 9 giờ
42019 South Wales autumn Minor 25 ngày 10 giờ
52019 South Wales autumn Minor 26 ngày 13 giờ
62019 South Wales Autumn Premier 26 ngày 13 giờ
72019 South Wales Autumn Open 26 ngày 13 giờ
8Gwent Closed 2019 53 ngày 8 giờ
92019 Welsh Seniors Championship 74 ngày 9 giờ
104th FIDE World Championship for Disabled 81 ngày 2 giờ
111st FIDE World Championship for Disabled Youth and Cadets (YOUTH) 81 ngày 2 giờ
121st FIDE World Championship for Disabled Youth and Cadets (CADET) 81 ngày 2 giờ
13UK Open Blitz Championship: Cardiff 96 ngày 11 giờ
141st Welsh Masters 104 ngày 13 giờ
152019 South Wales International Open 153 ngày 12 giờ
162019 South Wales International Challengers 154 ngày 7 giờ
17North Wales Major 172 ngày 8 giờ
18North Wales Minor 172 ngày 8 giờ
19North Wales Open 2019 172 ngày 9 giờ
20South Wales Blitz 2019 176 ngày 8 giờ
212019 South Wales MEgafinal Boys U8 204 ngày 8 giờ
222019 South Wales Megafinal Boys Under 13 - 14 208 ngày 6 giờ
232019 South Wales Megafinal Girls U12 - 14 APA 208 ngày 6 giờ
242019 South Wales Megafinal Boys U12 208 ngày 6 giờ
252019 South Wales Megafinal Girls U11 208 ngày 6 giờ
262019 South Wales Megafinal Boys U11 208 ngày 6 giờ
272019 South Wales Megafinal Girls U10 208 ngày 6 giờ
282019 South Wales Megafinal Boys U10 208 ngày 6 giờ
292019 South Walers Megafinal Girls U9 208 ngày 6 giờ
302019 South Wales Megafinal Boys U9 208 ngày 6 giờ
312019 South Wales Megafinal Girls U8 208 ngày 6 giờ
322019 South Wales Megafinal Girls U7 208 ngày 6 giờ
332019 South Wales Megafinal Boys U7 208 ngày 6 giờ
342019 Welsh Open Major Championship 234 ngày 6 giờ
352019 Welsh Chess Championship 234 ngày 7 giờ
362019 Welsh Minor Championship 234 ngày 7 giờ
372019 Welsh Blitz Championship 262 ngày 7 giờ
382019 Welsh Rapidplay Champ 264 ngày 7 giờ
392019 Welsh Under 13 Championship 270 ngày 8 giờ
402019 Welsh Under 16 Championship 270 ngày 9 giờ
412019 Dyfed Open 291 ngày 9 giờ
422019 Dyfed Major 291 ngày 11 giờ
432019 Dyfed Blitz 292 ngày 6 giờ
442019 U14 Welsh Championship 305 ngày 8 giờ
452019 Welsh Under 10 Champ 305 ngày 8 giờ
462019 Welsh under 12 Championship 305 ngày 8 giờ
472019 South Wales New Year Minor 339 ngày 15 giờ
482019 South Wales New Year Open 340 ngày 8 giờ
492019 South Wales New Year Major 340 ngày 9 giờ
502019 South Wales New Year Minor 340 ngày 9 giờ