Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Wales (WLS)

Flag WLS
SốGiảiCập nhật
12018 Welsh U13 Champ 9 ngày
22018 Welsh U16 Champ 9 ngày 3 giờ
3U12 Ch 23 ngày 1 giờ
4U14 Ch 23 ngày 2 giờ
52018 Dyfed Open 30 ngày 3 giờ
62018 Dyfed Major 30 ngày 4 giờ
72018 Dyfed Blitz 30 ngày 23 giờ
82 UNNAYAN ALL BENGAL SUBJUNIOR RAPID CHESS TOURNAMENT 2018 (A11) 65 ngày 10 giờ
92018 South Wales New Year Major 72 ngày 2 giờ
102018 South Wales New Year Open 72 ngày 2 giờ
112018 South Wales New Year Minor 72 ngày 4 giờ
122017 West Wales Open 121 ngày 1 giờ
132017 West Wales Minor 121 ngày 1 giờ
142017 West Wales Major 121 ngày 1 giờ
15Gwent Closed 2017 142 ngày 1 giờ
162017 South Wales Minor 156 ngày 2 giờ
172017 South Wales Autumn Premier 156 ngày 2 giờ
182017 South Wales Autumn Open 156 ngày 2 giờ
192017 South Wales Autumn Blitz 191 ngày 4 giờ
202017 Welsh Seniors Champ 198 ngày 2 giờ
212017 South wales Summer Major 198 ngày 2 giờ
222017 South Wales Summer Open 198 ngày 2 giờ
23Glorney Cup 237 ngày 7 giờ
24Stokes Cup 237 ngày 7 giờ
25Gilbert Cup 237 ngày 8 giờ
26Robinson Cup 237 ngày 8 giờ
272017 South Wales International Open 249 ngày 1 giờ
282017 North Wales Major 260 ngày 3 giờ
292017 North Wales Open 261 ngày 2 giờ
302017 North Wales Minor 261 ngày 2 giờ
312017 Welsh Blitz Champ 276 ngày 8 giờ
322017 Welsh Minor Championship 336 ngày 5 giờ
332017 Welsh Open Major Championship 336 ngày 5 giờ
342017 Welsh Championship 336 ngày 21 giờ
352017 Welsh Open Major Championship 337 ngày
362017 South Wales Spring Blitz 366 ngày 4 giờ
372017 Welsh Under 11 Championship 380 ngày 1 giờ
382017 Welsh Under 13 Championship 380 ngày 1 giờ
392017 Welsh Under 16 Championship 380 ngày 1 giờ
4046th Dyfed Open 2017 387 ngày 3 giờ
412017 Dyfed Major 387 ngày 3 giờ
422017 South Wales New Year Open 436 ngày 2 giờ
432017 South Wales New Year Major 436 ngày 2 giờ
44West Wales Open 2016 478 ngày 2 giờ
45West Wales Major 2016 478 ngày 2 giờ
46West Wales Minor 2016 478 ngày 2 giờ
47Gwent Cl 2016 505 ngày 23 giờ
482016 South Wales Minor 526 ngày 8 giờ
49South Wales Autumn Major 527 ngày 3 giờ
50South Wales Autumn Open 527 ngày 3 giờ