Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Wales (WLS)

Flag WLS
SốGiảiCập nhật
12 UNNAYAN ALL BENGAL SUBJUNIOR RAPID CHESS TOURNAMENT 2018 (A11) 4 ngày 8 giờ
22018 South Wales New Year Major 11 ngày 1 giờ
32018 South Wales New Year Open 11 ngày 1 giờ
42018 South Wales New Year Minor 11 ngày 2 giờ
52017 West Wales Open 59 ngày 23 giờ
62017 West Wales Minor 59 ngày 23 giờ
72017 West Wales Major 59 ngày 23 giờ
8Gwent Closed 2017 81 ngày
9Gwent Closed 2017 81 ngày 6 giờ
102017 South Wales Minor 95 ngày 1 giờ
112017 South Wales Autumn Premier 95 ngày 1 giờ
122017 South Wales Autumn Open 95 ngày 1 giờ
132017 South Wales Autumn Blitz 130 ngày 2 giờ
142017 Welsh Seniors Champ 137 ngày 1 giờ
152017 South wales Summer Major 137 ngày 1 giờ
162017 South Wales Summer Open 137 ngày 1 giờ
17Glorney Cup 176 ngày 6 giờ
18Stokes Cup 176 ngày 6 giờ
19Gilbert Cup 176 ngày 6 giờ
20Robinson Cup 176 ngày 6 giờ
212017 South Wales International Open 188 ngày
222017 North Wales Major 199 ngày 1 giờ
232017 North Wales Open 200 ngày
242017 North Wales Minor 200 ngày 1 giờ
252017 Welsh Blitz Champ 215 ngày 6 giờ
262017 Welsh Minor Championship 275 ngày 4 giờ
272017 Welsh Open Major Championship 275 ngày 4 giờ
282017 Welsh Championship 275 ngày 20 giờ
292017 Welsh Open Major Championship 275 ngày 22 giờ
302017 South Wales Spring Blitz 305 ngày 2 giờ
312017 Welsh Under 11 Championship 318 ngày 23 giờ
322017 Welsh Under 13 Championship 318 ngày 23 giờ
332017 Welsh Under 16 Championship 318 ngày 23 giờ
3446th Dyfed Open 2017 326 ngày 1 giờ
352017 Dyfed Major 326 ngày 1 giờ
362017 South Wales New Year Open 375 ngày
372017 South Wales New Year Major 375 ngày 1 giờ
38West Wales Open 2016 417 ngày 1 giờ
39West Wales Major 2016 417 ngày 1 giờ
40West Wales Minor 2016 417 ngày 1 giờ
41Gwent Cl 2016 444 ngày 22 giờ
422016 South Wales Minor 465 ngày 7 giờ
43South Wales Autumn Major 466 ngày 1 giờ
44South Wales Autumn Open 466 ngày 1 giờ
452nd Welsh Seniors Invitational sponsored by ZPR International 480 ngày 5 giờ
462016 South Wales Autumn Blitz 493 ngày 22 giờ
472016 South Wales Summer Major 506 ngày 8 giờ
48South Wales Summer Open 506 ngày 8 giờ
492016 Welsh Seniors Championship 506 ngày 8 giờ
502016 South Wales International 554 ngày 3 giờ