Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Wales (WLS)

Flag WLS
SốGiảiCập nhật
12019 South Wales Megafinal Boys Under 13 - 14 3 ngày 9 giờ
22019 South Wales Megafinal Girls U12 - 14 APA 3 ngày 9 giờ
32019 South Wales Megafinal Boys U12 3 ngày 9 giờ
42019 South Wales Megafinal Girls U11 3 ngày 9 giờ
52019 South Wales Megafinal Boys U11 3 ngày 9 giờ
62019 South Wales Megafinal Girls U10 3 ngày 9 giờ
72019 South Wales Megafinal Boys U10 3 ngày 9 giờ
82019 South Walers Megafinal Girls U9 3 ngày 9 giờ
92019 South Wales Megafinal Boys U9 3 ngày 9 giờ
102019 South Wales Megafinal Girls U8 3 ngày 9 giờ
112019 South Wales MEgafinal Boys U8 3 ngày 9 giờ
122019 South Wales Megafinal Girls U7 3 ngày 9 giờ
132019 South Wales Megafinal Boys U7 3 ngày 9 giờ
142019 Welsh Open Major Championship 29 ngày 9 giờ
152019 Welsh Chess Championship 29 ngày 10 giờ
162019 Welsh Minor Championship 29 ngày 11 giờ
172019 Welsh Minor Championship 33 ngày 8 giờ
182019 Welsh Open Major Championship 33 ngày 9 giờ
192019 Welsh Blitz Championship 57 ngày 10 giờ
202019 Welsh Rapidplay Champ 59 ngày 10 giờ
212019 Welsh Under 13 Championship 65 ngày 11 giờ
222019 Welsh Under 16 Championship 65 ngày 12 giờ
232019 Dyfed Open 86 ngày 12 giờ
242019 Dyfed Major 86 ngày 14 giờ
252019 Dyfed Blitz 87 ngày 9 giờ
262019 U14 Welsh Championship 100 ngày 11 giờ
272019 Welsh Under 10 Champ 100 ngày 11 giờ
282019 Welsh under 12 Championship 100 ngày 11 giờ
292019 U14 Welsh Championship 101 ngày 14 giờ
302019 Welsh under 12 Championship 101 ngày 14 giờ
312019 Welsh Under 10 Champ 101 ngày 15 giờ
322019 South Wales New Year Minor 134 ngày 18 giờ
332019 South Wales New Year Open 135 ngày 12 giờ
342019 South Wales New Year Major 135 ngày 12 giờ
352019 South Wales New Year Minor 135 ngày 12 giờ
362019 South Wales New Year Major 135 ngày 16 giờ
372019 South Wales New Year Open 135 ngày 16 giờ
382019 South Wales New Year Open 135 ngày 16 giờ
392019 South Wales New Year Major 135 ngày 17 giờ
402018 South Wales Autumn Premier 184 ngày 11 giờ
41South Wales Autumn Open 184 ngày 12 giờ
422018 South Wales Autumn Minor 184 ngày 12 giờ
432018 South Wales Autumn Premier 185 ngày 16 giờ
442018 South Wales Autumn Premier 185 ngày 19 giờ
452018 South Wales Autumn Minor 185 ngày 19 giờ
462018 South Wales Autumn Open 185 ngày 19 giờ
47Gwent Closed 2018 205 ngày 12 giờ
482018 Welsh Seniors Championship 233 ngày 13 giờ
492018 South Wales Autumn Bltiz 233 ngày 13 giờ
502018 UK Open Blitz Championship Cardiff Qualifier 255 ngày 15 giờ