Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Wales (WLS)

Flag WLS
SốGiảiCập nhật
12019 South Wales New Year Minor 12 ngày 13 giờ
22019 South Wales New Year Open 13 ngày 7 giờ
32019 South Wales New Year Major 13 ngày 7 giờ
42019 South Wales New Year Minor 13 ngày 7 giờ
52019 South Wales New Year Major 13 ngày 11 giờ
62019 South Wales New Year Open 13 ngày 11 giờ
72019 South Wales New Year Open 13 ngày 11 giờ
82019 South Wales New Year Major 13 ngày 12 giờ
92018 South Wales Autumn Premier 62 ngày 6 giờ
10South Wales Autumn Open 62 ngày 7 giờ
112018 South Wales Autumn Minor 62 ngày 7 giờ
122018 South Wales Autumn Premier 63 ngày 11 giờ
132018 South Wales Autumn Premier 63 ngày 14 giờ
142018 South Wales Autumn Minor 63 ngày 14 giờ
152018 South Wales Autumn Open 63 ngày 14 giờ
16Gwent Closed 2018 83 ngày 7 giờ
172018 Welsh Seniors Championship 111 ngày 8 giờ
182018 South Wales Autumn Bltiz 111 ngày 8 giờ
192018 UK Open Blitz Championship Cardiff Qualifier 133 ngày 10 giờ
20ICCF Congress 2018 - Blitz Tournament 151 ngày 3 giờ
2115th South Wales International Open 189 ngày 12 giờ
222018 South Wales Challengers 192 ngày 7 giờ
232018 North Wales Minor 209 ngày 6 giờ
242018 North Wales Open 209 ngày 6 giờ
252018 North Wales Major 209 ngày 7 giờ
26South Wales Summer Blitz 223 ngày 6 giờ
272018 Welsh Rapidplay Minor 265 ngày 6 giờ
282018 Welsh Blitz Champ 265 ngày 6 giờ
29Welsh Rapidplay 266 ngày 8 giờ
302018 Welsh Open-Major 292 ngày 4 giờ
312018 Welsh Championship 292 ngày 4 giờ
322018 Welsh Minor Championship 292 ngày 5 giờ
332018 Welsh U13 Champ 314 ngày 4 giờ
342018 Welsh U16 Champ 314 ngày 7 giờ
35U12 Ch 328 ngày 5 giờ
36U14 Ch 328 ngày 6 giờ
372018 Dyfed Open 335 ngày 7 giờ
382018 Dyfed Major 335 ngày 8 giờ
392018 Dyfed Blitz 336 ngày 3 giờ
402018 South Wales New Year Major 377 ngày 7 giờ
412018 South Wales New Year Open 377 ngày 7 giờ
422018 South Wales New Year Minor 377 ngày 8 giờ
432017 West Wales Open 426 ngày 5 giờ
442017 West Wales Minor 426 ngày 5 giờ
452017 West Wales Major 426 ngày 5 giờ
46Gwent Closed 2017 447 ngày 6 giờ
472017 South Wales Minor 461 ngày 7 giờ
482017 South Wales Autumn Premier 461 ngày 7 giờ
492017 South Wales Autumn Open 461 ngày 7 giờ
502017 South Wales Autumn Blitz 496 ngày 8 giờ