Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Wales (WLS)

Flag WLS
SốGiảiCập nhật
1ICCF Congress 2018 - Blitz Tournament 6 giờ 39 phút
215th South Wales International Open 38 ngày 16 giờ
32018 South Wales Challengers 41 ngày 10 giờ
42018 North Wales Minor 58 ngày 10 giờ
52018 North Wales Open 58 ngày 10 giờ
62018 North Wales Major 58 ngày 10 giờ
7South Wales Summer Blitz 72 ngày 9 giờ
82018 Welsh Rapidplay Minor 114 ngày 10 giờ
92018 Welsh Blitz Champ 114 ngày 10 giờ
10Welsh Rapidplay 115 ngày 11 giờ
112018 Welsh Open-Major 141 ngày 8 giờ
122018 Welsh Championship 141 ngày 8 giờ
132018 Welsh Minor Championship 141 ngày 9 giờ
142018 Welsh U13 Champ 163 ngày 8 giờ
152018 Welsh U16 Champ 163 ngày 11 giờ
16U12 Ch 177 ngày 9 giờ
17U14 Ch 177 ngày 10 giờ
182018 Dyfed Open 184 ngày 11 giờ
192018 Dyfed Major 184 ngày 12 giờ
202018 Dyfed Blitz 185 ngày 7 giờ
212018 South Wales New Year Major 226 ngày 10 giờ
222018 South Wales New Year Open 226 ngày 10 giờ
232018 South Wales New Year Minor 226 ngày 12 giờ
242017 West Wales Open 275 ngày 9 giờ
252017 West Wales Minor 275 ngày 9 giờ
262017 West Wales Major 275 ngày 9 giờ
27Gwent Closed 2017 296 ngày 9 giờ
282017 South Wales Minor 310 ngày 10 giờ
292017 South Wales Autumn Premier 310 ngày 10 giờ
302017 South Wales Autumn Open 310 ngày 10 giờ
312017 South Wales Autumn Blitz 345 ngày 12 giờ
322017 Welsh Seniors Champ 352 ngày 10 giờ
332017 South wales Summer Major 352 ngày 10 giờ
342017 South Wales Summer Open 352 ngày 10 giờ
35Glorney Cup 391 ngày 15 giờ
36Stokes Cup 391 ngày 15 giờ
37Gilbert Cup 391 ngày 16 giờ
38Robinson Cup 391 ngày 16 giờ
392017 South Wales International Open 403 ngày 9 giờ
402017 North Wales Major 414 ngày 11 giờ
412017 North Wales Open 415 ngày 10 giờ
422017 North Wales Minor 415 ngày 10 giờ
432017 Welsh Blitz Champ 430 ngày 16 giờ
442017 Welsh Minor Championship 490 ngày 13 giờ
452017 Welsh Open Major Championship 490 ngày 13 giờ
462017 Welsh Championship 491 ngày 5 giờ
472017 Welsh Open Major Championship 491 ngày 7 giờ
482017 South Wales Spring Blitz 520 ngày 11 giờ
492017 Welsh Under 11 Championship 534 ngày 9 giờ
502017 Welsh Under 13 Championship 534 ngày 9 giờ