Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Vietnam (VIE)

Flag VIE
SốGiảiCập nhật
1GIẢI CỜ CHỚP CHÀO MỪNG TRUNG THU 1 ngày 16 giờ
2GIAI CO CHOP DOI TUYEN CO VUA HA NOI 3 ngày 3 giờ
3Giải cờ vua Quân Đội tháng 9 - U11 3 ngày 3 giờ
4Giải cờ vua Quân Đội tháng 9 - U8 3 ngày 3 giờ
5Giải cờ vua Quân Đội tháng 9 - U7 3 ngày 4 giờ
6Giải cờ vua Quân Đội tháng 9 - U6 3 ngày 4 giờ
7Giải HKPĐ trường tiểu học Thịnh Liệt năm 2018 - 2019 Bảng Nam lớp 4 5 ngày 3 giờ
8HỘI THAO SCB 2018 MÔN CỜ TƯỚNG 5 ngày 4 giờ
9HỘI THAO SCB 2018 MÔN CỜ VUA 5 ngày 4 giờ
10Giải Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 9 năm 2018 5 ngày 16 giờ
11GIAI CO CHOP 6 ngày 16 giờ
12GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 7 ngày 22 giờ
13GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 7 ngày 22 giờ
14GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 7 ngày 22 giờ
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 - CỜ TIÊU CHUẨN 7 ngày 22 giờ
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH - CỜ TIÊU CHUẨN 7 ngày 22 giờ
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 - CỜ TIÊU CHUẨN 8 ngày 4 giờ
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 16 10 ngày 20 giờ
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM VÔ ĐỊCH 10 ngày 21 giờ
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ VÔ ĐỊCH 10 ngày 21 giờ
21GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS 2018 - BẢNG PT 10 ngày 21 giờ
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỨA TUỔI 11 10 ngày 21 giờ
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 11 10 ngày 21 giờ
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VÂY TOÀN QUỐC 2018 TRANH CÚP LS (Cable & System) CỜ NHANH - BẢNG NAM LỨA TUỔI 16 10 ngày 21 giờ
25GIẢI CỜ VUA NGƯỜI KHIẾM THỊ HÀ NỘI TRANH CÚP CHESS FRIENDS NĂM 2018 - BẢNG NC 10 ngày 22 giờ
26GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 1-2-3 11 ngày
27GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 4-5 11 ngày 1 giờ
28GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NỮ 1-2-3 11 ngày 1 giờ
29GIẢI CỜ VUA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU NĂM HỌC 2018-2019 NAM 4-5 11 ngày 2 giờ
30GIẢI CHIÊN BINH TẬP SỰ LẦN 1 - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA VIỆT NAM 11 ngày 3 giờ
31Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U6 11 ngày 15 giờ
32GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CLB KIỆN TƯỚNG TƯƠNG LAI - LỚP KỲ THỦ 11 ngày 17 giờ
33Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U9 12 ngày 2 giờ
34GIẢI ĐẤU TẬP 12 ngày 2 giờ
35Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess Nâng Cao 12 ngày 2 giờ
36Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U12 12 ngày 2 giờ
37Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U10 - 11 12 ngày 2 giờ
38Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U8 12 ngày 2 giờ
39Giải vô địch cờ vua nhanh MC chess U7 12 ngày 3 giờ
40Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U15 13 ngày 21 giờ
41Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U11 13 ngày 21 giờ
42Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U13 13 ngày 21 giờ
43Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U10 13 ngày 22 giờ
44Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U9 13 ngày 22 giờ
45Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U8 13 ngày 22 giờ
46Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U7 13 ngày 22 giờ
47Giải cờ vua nhanh cúp Kim Đồng lần thứ 10 - 2018 bang U6 13 ngày 22 giờ
48ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U09 15 ngày 23 giờ
49ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U07 16 ngày
50ROYAL AUTUMN CHESS TOURNAMENT 2018 U06 16 ngày