Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Vietnam (VIE)

Flag VIE
SốGiảiCập nhật
1GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 10 ngày 15 giờ
2GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ LỚP T2-T4 SÁNG 40 ngày 22 giờ
3GIẢI FIRST SATURDAY THÁNG 8 - BẢNG MÃ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA 42 ngày 15 giờ
4GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III. OPEN 43 ngày 15 giờ
5GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA HÈ 2019 TRANH CÚP TNG CHESS CLUB LẦN THỨ III DANH SÁCH TỔNG HỢP 44 ngày 13 giờ
6GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2019 - CHẶNG KHỞI ĐỘNG 47 ngày 18 giờ
7Giải vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2019 - Chặng Tăng Tốc 47 ngày 18 giờ
8Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U11 Nam 47 ngày 22 giờ
9Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U9 Nam 47 ngày 22 giờ
10Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U7 Nam 47 ngày 22 giờ
11Giải cờ vua Nghệ An mở rộng năm 2019 - U6 Nam 47 ngày 22 giờ
12Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 48 ngày 14 giờ
13Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng thôn Đồng Lư năm 2019 48 ngày 14 giờ
14GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG OPEN 48 ngày 20 giờ
15GIẢI CỜ VUA NĂNG KHIẾU CÁC CLB THANH TRÌ THÁNG 8/2019 BẢNG U7 48 ngày 20 giờ
16Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 8 năm 2019 49 ngày 15 giờ
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11 49 ngày 18 giờ
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 11 49 ngày 19 giờ
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 20 49 ngày 19 giờ
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 49 ngày 19 giờ
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 49 ngày 19 giờ
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17 49 ngày 19 giờ
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 49 ngày 19 giờ
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 49 ngày 19 giờ
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 49 ngày 20 giờ
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 49 ngày 20 giờ
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 9 49 ngày 20 giờ
28GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 7 49 ngày 20 giờ
29GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7 49 ngày 21 giờ
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 49 ngày 21 giờ
31NAM 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 49 ngày 21 giờ
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6 49 ngày 22 giờ
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2019 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 49 ngày 22 giờ
34NỮ 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 ngày 22 giờ
35NỮ 15 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 ngày 22 giờ
36NAM 13 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 49 ngày 22 giờ
37NAM 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 ngày 22 giờ
38NAM 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG NĂM 2019 49 ngày 22 giờ
39NAM 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 ngày 22 giờ
40Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nam 49 ngày 22 giờ
41NỮ 11 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 ngày 22 giờ
42NỮ 9 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 ngày 22 giờ
43NỮ 7 - GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TN-NĐ TRANH CÚP BÁO HẢI DƯƠNG LẦN VII NĂM 2019 49 ngày 22 giờ
44GIẢI CỜ VUA NỘI BỘ THÁNG 8 LỚP THỨ 3_5 53 ngày 13 giờ
45Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - Open 55 ngày 14 giờ
46Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U7 Nam 55 ngày 15 giờ
47Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nam 55 ngày 15 giờ
48Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U9 Nữ 55 ngày 15 giờ
49Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U5 - 6 55 ngày 15 giờ
50Giải cờ vua Kiện tướng tí hon lần 2 - U11 Nữ 55 ngày 15 giờ