Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Vietnam (VIE)

Flag VIE
SốGiảiCập nhật
1ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 16-20 46 phút
2ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 12-14 48 phút
3ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 14 56 phút
4ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 12 1 giờ 15 phút
5ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 08 1 giờ 21 phút
6ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 08 1 giờ 23 phút
7ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 10 1 giờ 24 phút
8ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - GIRLS 10 1 giờ 26 phút
9ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 16 1 giờ 28 phút
10ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 STANDARD - BOYS 18-20 1 giờ 37 phút
11ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - BOYS 18-20 11 giờ 54 phút
12ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - BOYS 16 12 giờ 4 phút
13ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 18-20 12 giờ 31 phút
14ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 16 12 giờ 57 phút
15ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 12 13 giờ 24 phút
16ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 BLITZ - BOYS 14 13 giờ 26 phút
17Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 4 nữ sinh năm 2009 20 giờ 23 phút
18Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 3 nữ sinh năm 2010 20 giờ 23 phút
19Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 2 nữ sinh năm 2011 20 giờ 23 phút
20Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 5 sinh năm 2008 20 giờ 23 phút
21Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 1 sinh năm 2012 20 giờ 23 phút
22Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 5 nữ sinh năm 2008 20 giờ 23 phút
23Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Nâng cao Lớp 3 đến lớp 9 sinh năm 2012 20 giờ 24 phút
24Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Mẫu giáo sinh năm 2013 20 giờ 24 phút
25Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 2 sinh năm 2011 20 giờ 24 phút
26Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 3 sinh năm 2010 20 giờ 24 phút
27Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 1 nữ sinh năm 2012 20 giờ 24 phút
28Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Lớp 4 sinh năm 2009 20 giờ 24 phút
29Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Nâng cao Lớp 1 và 2 sinh năm 2012 20 giờ 24 phút
30U10 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 21 giờ 7 phút
31Open + U12 Nhanh Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 21 giờ 7 phút
32U8 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 21 giờ 28 phút
33U8 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 21 giờ 52 phút
34U10 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 21 giờ 57 phút
35U6 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 22 giờ 2 phút
36U12 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 22 giờ 6 phút
37U6 Nhanh Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 22 giờ 46 phút
38Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm Mẫu giáo nữ sinh năm 2013 1 ngày 1 giờ
39Giải Cờ vua Trường Tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ IX năm 2018 Nhóm tự do phong trào 1 ngày 1 giờ
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TIÊU CHUẨN - "ROAD TO MASTER" LẦN THỨ I NĂM 2018 1 ngày 14 giờ
41U10 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 ngày 17 giờ
42U8 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 ngày 17 giờ
43Open + U12 Chớp Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 ngày 17 giờ
44U6 Chớp Nâng Cao Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 ngày 17 giờ
45U14 Phong Trào Giải Vô Địch Cờ vua mở rộng tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2018 1 ngày 21 giờ
46ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - GILRS 18-20 2 ngày 1 giờ
47ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - GILRS 14 2 ngày 1 giờ
48ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - GILRS 10 2 ngày 1 giờ
49ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - GILRS 08 2 ngày 1 giờ
50ASIAN YOUTH XIANGQI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 RAPID - BOYS 14 2 ngày 1 giờ