Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uruguay (URU)

Flag URU
SốGiảiCập nhật
1Open 58 phút
260 Torneo de los Viernes de nau64 14 giờ 11 phút
3116 Torneo Abierto de nau64 14 giờ 11 phút
4XLV ANIVERSARIO CLUB TREBEJOS 19 giờ 11 phút
5World Youth Chess Championship 2017 U18 Open 21 giờ 23 phút
6World Youth Chess Championship 2017 U18 Girls 21 giờ 24 phút
7World Youth Chess Championship 2017 U16 Open 21 giờ 24 phút
8World Youth Chess Championship 2017 U16 Girls 21 giờ 25 phút
9World Youth Chess Championship 2017 U14 Open 21 giờ 25 phút
10World Youth Chess Championship 2017 U14 Girls 21 giờ 26 phút
11Campeonato Uruguayo Amateur de Ajedrez 2017 1 ngày 18 giờ
12La Proa - Club Español 3 ngày 4 giờ
13Primer Torneo Integracion 5 ngày 7 giờ
14Departamental CAP 2017 6 ngày 16 giờ
15III Torneo Escolar 3ro y 4to Santa Teresa de Jesus 7 ngày 7 giờ
16III Torneo Escolar 5to y 6to año Las Teresas 7 ngày 7 giờ
17LXXX ANIVERSARIO CLUB MUNICIPAL 7 ngày 18 giờ
18II Fecha Metropolitano Categoria Sub-8 (AJEDREZ CELESTE) 11 ngày
19II Fecha Metropolitano Categoria Sub-10 (AJEDREZ CELESTE) 11 ngày
20II Fecha Metropolitano Categoria Sub-12 (AJEDREZ CELESTE) 11 ngày
21Primera Etapa del Crcuito Juvenil Sub 8 11 ngày 4 giờ
22Primera Etapa del Crcuito Juvenil Sub 10 y Sub 12 11 ngày 4 giờ
23Primera Etapa del Crcuito Juvenil Sub 14, 16 y 18 11 ngày 4 giờ
24Torneo de Hungaras 5 año A 21 ngày 6 giờ
25CAMP. NACIONAL INTERDEPARTAMENTAL POR EQUIPOS 2017 23 ngày 6 giờ
26Blitz Interdepartamental 2017 26 ngày 6 giờ
27Torneo por Equipos Hungaras (Pasa piezas) 30 ngày 4 giờ
28Quinto Torneo Reina Reyes 32 ngày 4 giờ
29Tercero y Cuarto Torneo Escolar Celeste Pocitos Day School 33 ngày 19 giờ
30Quinto y Sexto Torneo Escolar Celeste Pocitos Day School 33 ngày 21 giờ
31Primero y Segundo Torneo Escolar Celeste Pocitos Day School 34 ngày 23 giờ
321er Torneo Escolar 2017 Santa Teresa de Jesus 5to y 6to año 35 ngày 7 giờ
33II Torneo Escolar 2017 Santa Teresa de Jesus Serie A 5to y 6to año 35 ngày 7 giờ
342doTorneo Escolar 2017 Santa Teresa de Jesus 3ro y 4to años Serie A 35 ngày 8 giờ
35II Torneo Escolar 2017 Santa Teresa de Jesus Serie B 3ro y 4to años 35 ngày 8 giờ
36PINGPONAZO PIRATA 35 ngày 19 giờ
37XXVII Cerrado 8x8 de nau64 Serie A 37 ngày 16 giờ
38XXVII Cerrado de nau64 Serie B 37 ngày 16 giờ
3959 Torneo de los Viernes de nau64 40 ngày 18 giờ
40JDN segunda categoría 46 ngày 2 giờ
41JDN primera categoría 46 ngày 3 giờ
42JDN tercera categoría 46 ngày 3 giờ
43World Youth Chess Championship 2017 U14 / U16 / U18 46 ngày 11 giờ
44Quinto Torneo Reina Reyes 47 ngày 19 giờ
451er Encuentro Chess & Parrilla 52 ngày 6 giờ
46Encuentro de Ajedrez Celeste y Chocolate U16 52 ngày 18 giờ
47Encuentro de Ajedrez Celeste y Chocolate U14 52 ngày 18 giờ
48Encuentro de Ajedrez Celeste y Chocolate U12 52 ngày 18 giờ
49Encuentro de Ajedrez Celeste y Chocolate U10 52 ngày 18 giờ
50Encuentro de Ajedrez Celeste y Chocolate U8 52 ngày 18 giờ