Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uganda (UGA)

Flag UGA
SốGiảiCập nhật
1National Chess League 2018 15 giờ 35 phút
2DOVE OPEN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2018 - U8 2 ngày 20 giờ
3DOVE OPEN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2018 - U10 2 ngày 20 giờ
4DOVE OPEN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2018 - U16 2 ngày 20 giờ
5DOVE OPEN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2018 - U12 2 ngày 20 giờ
6ICD OPEN RAPID 14 ngày 18 giờ
7ICD BLITZ 14 ngày 18 giờ
8ICD BLITZ LADIES 14 ngày 18 giờ
9ICD LADIES 14 ngày 18 giờ
10DECODA ANNUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018 - U11 23 ngày 14 giờ
11DECODA ANNUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018 - U13 23 ngày 14 giờ
12DECODA ANNUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018 - U09 23 ngày 14 giờ
13DECODA ANNUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2018 - U17 23 ngày 17 giờ
14Final Phase Olympiad Qualifiers 2018 - Ladies 44 ngày 20 giờ
15EASTER RAPID OPEN CHESS CHAMPIONSHIP 2018 50 ngày 17 giờ
16PRE LEAGUE BLITZ OPEN RATED CHESS CHAMPIONSHIP 2018 56 ngày 17 giờ
17PRE-LEAGUE RAPID OPEN RATED CHESS CHAMPIONSHIP 2018 56 ngày 17 giờ
18MUBS JUJA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U08 65 ngày 15 giờ
19MUBS JUJA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U10 65 ngày 15 giờ
20MUBS JUJA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U12 65 ngày 15 giờ
21MUBS JUJA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U14 65 ngày 15 giờ
22MUBS JUJA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U20 65 ngày 15 giờ
23PRE LEAGUE BLITZ OPEN RATED CHESS CHAMPIONSHIP 2018 71 ngày 20 giờ
24WARRIORS BUILD UP CHESS TOURNAMENT 79 ngày 12 giờ
25PREMIUM SUPER CUP RAPID 90 ngày 23 giờ
263rd Premium Junior Chess Tournament 2018 - U11 93 ngày 13 giờ
273rd Premium Junior Chess Tournament 2018 - U13 93 ngày 13 giờ
283rd Premium Junior Chess Tournament 2018 - U17 93 ngày 13 giờ
293rd Premium Junior Chess Tournament 2018 - U09 93 ngày 17 giờ
30Final Phase Olympiad Qualifiers 2018 - Men 98 ngày 13 giờ
31FATHER GRIMES 2018 - PRIMARY 105 ngày 12 giờ
32FATHER GRIMES 2018 - LADIES 105 ngày 12 giờ
33FATHER GRIMES 2018 - OPEN 105 ngày 12 giờ
34AUUS WOMENS DAY CHESS CHAMPIONSHIP 2018 123 ngày 20 giờ
35Candidates Schools Youth Chess Championship 2018 Under 9 128 ngày 15 giờ
36Candidates Schools Youth Chess Championship 2018 under 11 128 ngày 15 giờ
37Candidates Schools Youth Chess Championship 2018 Under 13 128 ngày 15 giờ
381ST EDITION OF UIAHMS CHESS CHAMPIONSHIP 128 ngày 18 giờ
39URDT INTER-CLASS CHESS CHAMPIONSHIP 2018, KAGADI Facilitated by SOM Chess Academy 129 ngày 22 giờ
40muni chess tournament 141 ngày 11 giờ
41KISU CHESS CHALLENGE 2018 11-13 YEARS GIRLS 150 ngày 17 giờ
42KISU CHESS CHALLENGE 2018 11-13 YEARS BOYS 150 ngày 17 giờ
43KISU CHESS CHALLENGE 2018 8-10 YEARS BOYS 150 ngày 19 giờ
44KISU CHESS CHALLENGE 2018 8-10 YEARS GIRLS 150 ngày 19 giờ
45KISU CHESS CHALLENGE 2018 5-7 YEARS BOYS 150 ngày 19 giờ
46KISU CHESS CHALLENGE 2018 5-7 YEARS GIRLS 150 ngày 19 giờ
472018 KAWUMA OPEN CHESS CHAMPIONSHIP - OPEN CATEGORY 156 ngày 15 giờ
48HISENCE JUNIOR CHESS CHAMPIOSHIP U08 156 ngày 15 giờ
49HISENSE JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U10 156 ngày 15 giờ
50HISENSE JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U12 156 ngày 15 giờ