Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uganda (UGA)

Flag UGA
SốGiảiCập nhật
1Final Phase Olympiad Qualifiers 2018 - Ladies 3 ngày 21 giờ
2MUBS JUJA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U08 3 ngày 22 giờ
3MUBS JUJA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U10 3 ngày 22 giờ
4MUBS JUJA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U12 3 ngày 22 giờ
5MUBS JUJA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U14 3 ngày 23 giờ
6MUBS JUJA JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U20 3 ngày 23 giờ
7PRE LEAGUE BLITZ OPEN RATED CHESS CHAMPIONSHIP 2018 10 ngày 3 giờ
8Final Phase Olympiad Qualifiers 2018 - Ladies 10 ngày 20 giờ
9PRE-LEAGUE RAPID OPEN RATED CHESS CHAMPIONSHIP 2018 11 ngày 4 giờ
10WARRIORS BUILD UP CHESS TOURNAMENT 17 ngày 19 giờ
112018 National Chess League 18 ngày 3 giờ
12PREMIUM SUPER CUP RAPID 29 ngày 6 giờ
13PRE-LEAGUE BLITZ OPEN RATED CHESS CHAMPIONSHIP 2018 31 ngày 3 giờ
143rd Premium Junior Chess Tournament 2018 - U11 31 ngày 21 giờ
153rd Premium Junior Chess Tournament 2018 - U13 31 ngày 21 giờ
163rd Premium Junior Chess Tournament 2018 - U17 31 ngày 21 giờ
173rd Premium Junior Chess Tournament 2018 - U09 32 ngày
183rd Premium Junior Chess Tournament 2018 - U15 33 ngày 18 giờ
193rd Premium Junior Chess Tournament 2018 - U07 33 ngày 18 giờ
203rd Premium Junior Chess Tournament 2018 - Blitz 35 ngày 23 giờ
21Final Phase Olympiad Qualifiers 2018 - Men 35 ngày 23 giờ
22FATHER GRIMES 2018 - PRIMARY 43 ngày 20 giờ
23FATHER GRIMES 2018 - LADIES 43 ngày 20 giờ
24FATHER GRIMES 2018 - OPEN 43 ngày 20 giờ
25AUUS WOMENS DAY CHESS CHAMPIONSHIP 2018 62 ngày 3 giờ
26Candidates Schools Youth Chess Championship 2018 Under 9 66 ngày 22 giờ
27Candidates Schools Youth Chess Championship 2018 under 11 66 ngày 23 giờ
28Candidates Schools Youth Chess Championship 2018 Under 13 66 ngày 23 giờ
29Candidates Schools Youth Chess Championship 2018 Under 17 67 ngày 1 giờ
301ST EDITION OF UIAHMS CHESS CHAMPIONSHIP 67 ngày 2 giờ
31EASTER RAPID OPEN CHESS CHAMPIONSHIP 2018 67 ngày 22 giờ
32URDT INTER-CLASS CHESS CHAMPIONSHIP 2018, KAGADI Facilitated by SOM Chess Academy 68 ngày 5 giờ
33muni chess tournament 79 ngày 18 giờ
34KISU CHESS CHALLENGE 2018 11-13 YEARS GIRLS 89 ngày
35KISU CHESS CHALLENGE 2018 11-13 YEARS BOYS 89 ngày
36KISU CHESS CHALLENGE 2018 8-10 YEARS BOYS 89 ngày 2 giờ
37KISU CHESS CHALLENGE 2018 8-10 YEARS GIRLS 89 ngày 2 giờ
38KISU CHESS CHALLENGE 2018 5-7 YEARS BOYS 89 ngày 2 giờ
39KISU CHESS CHALLENGE 2018 5-7 YEARS GIRLS 89 ngày 2 giờ
402018 KAWUMA OPEN CHESS CHAMPIONSHIP - OPEN CATEGORY 94 ngày 22 giờ
41HISENCE JUNIOR CHESS CHAMPIOSHIP U08 94 ngày 23 giờ
42HISENSE JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U10 94 ngày 23 giờ
43HISENSE JUNIOR CHESS CHAMPIONSHIP U12 94 ngày 23 giờ
44HISENSE JUNIORS CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 16 94 ngày 23 giờ
45HISENSE JUNIORS CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 18 94 ngày 23 giờ
46HISENSE JUNIORS CHESS CHAMPIONSHIP UNDER 14 94 ngày 23 giờ
472018 - KAWUMA OPEN CHESS CHAMPIONSHIP U20-U8 CATEGORY 102 ngày
48FEB OPEN RAPID RATED CHESS CHAMPIONSHIP 113 ngày 4 giờ
49FEB OPEN RAPID RATED CHESS CHAMPIONSHIP 124 ngày 22 giờ
50SOM CHESS ACADEMY Category B: PROJECT ANNUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2017 (12TH EDITION) 145 ngày 20 giờ