Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uganda (UGA)

Flag UGA
SốGiảiCập nhật
1SOMALI OPEN TOURNAMENT 48 ngày 1 giờ
22019 NATIONAL CHESS LEAGUE 49 ngày 23 giờ
32019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U20 LADIES 54 ngày 21 giờ
42019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U20 OPEN 54 ngày 21 giờ
52019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U16 LADIES 54 ngày 21 giờ
62019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U16 OPEN 54 ngày 21 giờ
72019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U8 LADIES 54 ngày 21 giờ
82019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U8 OPEN 54 ngày 21 giờ
92019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U10 OPEN 54 ngày 21 giờ
102019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U10 LADIES 54 ngày 22 giờ
112019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U12 LADIES 54 ngày 22 giờ
122019 DOVE YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP U12 OPEN 54 ngày 22 giờ
13CPGA Outer Central Youth Chess Championship 20019 U12 Powered by JESA, Stanbic Bank and Vision Group 55 ngày 3 giờ
14CPGA Outer Central Youth Chess Championship 2019 U14 Powered by JESA, Stanbic Bank and Vision Group 55 ngày 3 giờ
15CPGA Outer Central Youth Chess Championship 2019 U18 Powered by JESA, Stanbic Bank, and Vision Group 55 ngày 3 giờ
16CPGA Outer Central Youth Chess Championship 2019 U16 Powered By JESA, Stanbic Bank and Vision Group 55 ngày 3 giờ
17CPGA Outer Central Youth Chess Championship 2019. U10 Powered by Jesa, Stanbic Bank and Vision Group 56 ngày 21 giờ
18DECODA Chess Championship 2019 - U18 62 ngày 3 giờ
19DECODA Chess Championship 2019 - U12 62 ngày 3 giờ
20DECODA Chess Championship 2019 - U14 62 ngày 3 giờ
21DECODA Chess Championship 2019 - U10 62 ngày 3 giờ
22DECODA Chess Championship 2019 - U8 62 ngày 3 giờ
23DECODA Chess Championship 2019 - U18 63 ngày 20 giờ
24AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN Under 11 64 ngày 22 giờ
25AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - OPEN Under 17 64 ngày 22 giờ
26AFRICA SCHOOLS INDIVIDUAL CHESS CHAMPIONSHIP 2019 - GIRLS 64 ngày 22 giờ
272019 SOMALI OPEN RAPID CHESS TOURNAMENT 76 ngày
28CPGA Youth Chess Championship U18 Northern Region Qualifier 2019 Powered By JESA, Stanboc Bank, and New Vision Group 76 ngày 4 giờ
29CPGA Youth Chess Championship U16 Northern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank and New Vision Group 76 ngày 4 giờ
30CPGA Youth Chess Championship U14 Northern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank New Vision Group 76 ngày 4 giờ
31CPGA Youth Chess Championship U12 Northern Region Qualifier 2019 Powered By JESA, Stanbic Bank and New Vision Group 76 ngày 4 giờ
32CPGA Youth Chess Championship 2019 U10 Northern Region Powered by JESA, Stanbic bank, New Vision Group 76 ngày 4 giờ
33CPGA Youth Chess Championship U 10 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 97 ngày 2 giờ
34CPGA Youth Chess Championship U18 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, Vision Group 97 ngày 2 giờ
35CPGA Youth Chess Championship U14 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 97 ngày 2 giờ
36CPGA Youth Chess Championship U12 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 97 ngày 3 giờ
37CPGA Youth Chess Championship U16 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 97 ngày 3 giờ
38CPGA Youth Chess Championship U20 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, Vision Group 97 ngày 3 giờ
39CPGA Youth Chess Championship U 18 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, Vision Group 99 ngày 19 giờ
40CPGA Youth Chess Championship U 16 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 99 ngày 19 giờ
41CPGA Youth Chess Championship U 14 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 99 ngày 19 giờ
42Gombe Education Service Sports Gala 2019 100 ngày 1 giờ
43CPGA Youth Chess Championship U 12 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 100 ngày 6 giờ
44CPGA Youth Chess Championship U 10 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 100 ngày 6 giờ
45CPGA Youth Chess Championship U 12 Eastern Region Qualifier 2019 Powered by JESA, Stanbic Bank, New Vision 100 ngày 6 giờ
46Kireka Open Blitz Chess Championship 2019 111 ngày 10 giờ
472019 NATIONAL JUNIORS CHESS CHAMPIONSHIP LADIES 123 ngày 23 giờ
482019 NATIONAL JUNIORS CHESS CHAMPIONSHIP OPEN 123 ngày 23 giờ
492019 Vine Inter-Schools Annual Chess Convention 135 ngày 4 giờ
502019 Vine Inter-Schools Annual Chess Convention 135 ngày 4 giờ