Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Uganda (UGA)

Flag UGA
SốGiảiCập nhật
134th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U10 Boys & Girls) 1 ngày 5 giờ
234th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U12 Boys & Girls) 1 ngày 5 giờ
334th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U16 Boys & Girls) 1 ngày 5 giờ
434th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U6 Boys & Girls) 1 ngày 6 giờ
534th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U8 Boys & Girls) 1 ngày 6 giờ
634th Liberation Day Rapid Chess Championship 2020 (U21 Boys & Girls) 1 ngày 6 giờ
75th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U10 4 ngày 11 giờ
85th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U18 4 ngày 11 giờ
95th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U16 4 ngày 11 giờ
105th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U14 4 ngày 11 giờ
115th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U12 4 ngày 12 giờ
125th Kampala Classic Juniors Chess Championship 2020 - U8 4 ngày 13 giờ
132020 Comrades Rapid Chess Championship 11 ngày 2 giờ
14SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT 2019 RATED CATEGORY (14th EDITION) 15 ngày 5 giờ
15BUNAMWAYA RAPID CHESS TOURNAMENT 19 ngày 7 giờ
162019 Rwabushenyi Memorial Open Rated Chess Championship 23 ngày 15 giờ
172019 Kireka Open Rated Chess Championship (4th Edition) 24 ngày 3 giờ
182019 Kireka Junior Unrated Chess Championship (4th Edition) 26 ngày 6 giờ
192019 Inter-University Chess Championship Open (University of Kisubi) 33 ngày 5 giờ
202019 Inter-University Chess Championship Ladies (University of Kisubi) 33 ngày 12 giờ
21Open Minds Rapid Chess Championship 2019 (1st Edition) 40 ngày 1 giờ
22SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT CATEGORY A 14th EDITION 41 ngày 10 giờ
23SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT 2019 CATEGORY B 14th EDITION 41 ngày 11 giờ
24Grand Finale U18 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 51 ngày 9 giờ
25Grand Finale U18 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 51 ngày 9 giờ
26Grand Finale U16 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 51 ngày 9 giờ
27Grand Finale U16 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 51 ngày 9 giờ
28Grand Finale U14 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 51 ngày 9 giờ
29Grand Finale U14 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 51 ngày 9 giờ
30Grand Finale U12 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 51 ngày 9 giờ
31Grand Finale U12 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 51 ngày 9 giờ
32Grand Finale U10 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 51 ngày 9 giờ
33Grand Finale U10 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 51 ngày 9 giờ
34Grand Finale U8 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 51 ngày 9 giờ
35Grand Finale U8 Boys Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 51 ngày 9 giờ
362019 Rwabushenyi Memorial Junior Rated Chess Championship 52 ngày 3 giờ
37Grand Finale U8 Girls Sponsored by Jesa Milk, Stanbic Bank, Vision Group 55 ngày 3 giờ
38SOM ANNUAL INTER PROJECT CHESS TOURNAMENT QUALIFIERS FOR MUSTARD SEED SCHOOLS 55 ngày 12 giờ
39DIDA ANNUAL CHESS TOURNAMENT- BUDAKA 1st EDITION 60 ngày 8 giờ
40DECODE P.7 Farewell Chess Tournament - U17 68 ngày 7 giờ
41DECODE P.7 Farewell Chess Tournament - U11 68 ngày 7 giờ
42DECODE P.7 Farewell Chess Tournament - U17 70 ngày 8 giờ
43DECODE P.7 Farewell Chess Tournament - U13 70 ngày 8 giờ
44DECODE P.7 Farewell Chess Tournament - U9 70 ngày 8 giờ
45SOM CHESS ACADEMY-SBC HOIMA Kigaaga Chess Program 77 ngày 7 giờ
46SOM CHESS ACADEMY- SBC HOIMA Nyamasoga Chess Program 77 ngày 7 giờ
47SOM CHESS ACADEMY-SBC HOIMA Kabaale Chess Program 77 ngày 8 giờ
48Comrades Chess Challege 2019; 5-7 Yrs - Girls 82 ngày 9 giờ
49Comrades Chess Challege 2019; 8-10 Yrs - Girls 82 ngày 9 giờ
50Comrades Chess Challege 2019; 8-10 Yrs - Boys 82 ngày 9 giờ