Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: United Arab Emirates (UAE)

Flag UAE
SốGiảiCập nhật
126th Abu Dhabi International Chess Festival - Juniors 42 ngày 3 giờ
226th Abu Dhabi International Chess Festival - Masters 42 ngày 8 giờ
3Abu Dhabi Challenge Match - Blitz 44 ngày
426th Abu Dhabi International Chess Festival - Seniors 44 ngày 3 giờ
526th Abu Dhabi International Chess Festival - Simultaneous-Thursday 2:00 PM 44 ngày 8 giờ
626th Abu Dhabi International Chess Festival - Open 44 ngày 21 giờ
7Abu Dhabi Challenge Match - Rapid 44 ngày 23 giờ
826th Abu Dhabi International Chess Festival - Blitz 45 ngày 22 giờ
926th Abu Dhabi International Chess Festival - Family 46 ngày 10 giờ
10HOC_Al Sayyah International Blitz Championship 47 ngày
1126th Abu Dhabi International Chess Festival - Homeland Protectors 48 ngày 3 giờ
12SICA Summer Camp July 2019 51 ngày 5 giờ
133 ON 3 TEAM RAPID CHESS TOURNAMENT 2019 57 ngày 5 giờ
14OPEN BLITZ CHESS TOURNAMENT 2019 57 ngày 18 giờ
15International Chess Festival Blitz Chess Tournament 2019 61 ngày 22 giờ
16International Chess Day Bullet Chess Tournament 2019 61 ngày 22 giờ
17Damagan-Envoy Kiddies Rapid Tournament 61 ngày 22 giờ
18Damagan-Envoy Open Rapid Tournament 61 ngày 22 giờ
19UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U18 Open) 69 ngày
20UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U10 Open) 69 ngày
21UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U14 Open) 69 ngày
22UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U10 girls) 69 ngày 1 giờ
23UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U12 Open) 69 ngày 1 giờ
24UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U12 girls) 69 ngày 1 giờ
25UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U14 girls) 69 ngày 1 giờ
26UAE National Invd. Chess Championship 2019 (WOMENS) 69 ngày 1 giờ
27UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U8 Open) 69 ngày 1 giờ
28UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U20 Open) 69 ngày 2 giờ
29UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U6&8 girls) 69 ngày 2 giờ
30UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U20 girls) 69 ngày 21 giờ
31UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U18 girls) 69 ngày 21 giờ
32UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U16 girls) 69 ngày 21 giờ
33UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U16 Open) 69 ngày 23 giờ
34UAE National Invd. Chess Championship 2019 (U6 Open) 70 ngày 1 giờ
35Asian Chess Federation Academy Championship- Cadets 72 ngày 21 giờ
36Asian Chess Federation Academy Championship -Youth 72 ngày 23 giờ
37Alain Summer Festival Chess Championships 1 to 5 july 2019-standard 78 ngày 1 giờ
38JOSH KIDDIES SUMMER CHESS TOURNAMENT 2019 (UNDER_6 CATEGORY) 84 ngày 9 giờ
39JOSH KIDDIES SUMMER CHESS TOURNAMENT 2019 (UNDER_8 CATEGORY) 84 ngày 9 giờ
40JOSH KIDDIES SUMMER CHESS TOURNAMENT 2019 (UNDER_10 CATEGORY) 84 ngày 9 giờ
41JOSH KIDDIES SUMMER CHESS TOURNAMENT 2019 (UNDER_12 CATEGORY) 84 ngày 9 giờ
42JOSH KIDDIES SUMMER CHESS TOURNAMENT 2019 (UNDER_15 CATEGORY) 84 ngày 9 giờ
436TH JOSH JUNIOR RAPID CHESS TOURNAMENT 2019 (UNDER_6 CATEGORY) 84 ngày 12 giờ
442nd Ajman Blitz Championship 2019 84 ngày 22 giờ
45FCPL-Envoy June Open Rapid Chess Tournament 91 ngày 20 giờ
46FCPL-Envoy Kiddie Rapid Chess Tournament 92 ngày
47FCPL-Envoy June Open Rapid Chess Tournament 93 ngày 10 giờ
48Roads & Transport Authority - Dubai (RTA) 94 ngày 2 giờ
491st Ajman Blitz Championship 2019 95 ngày 22 giờ
50INC UAE - Team Chess Tournament 2019 108 ngày