Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: United Arab Emirates (UAE)

Flag UAE
SốGiảiCập nhật
1INC UAE - Team Chess Tournament 2018 8 giờ 57 phút
2UAE Individual U14 Chess Championship 2018 1 ngày 7 giờ
3UAE Individual U12 Chess Championship 2018 1 ngày 7 giờ
4UAE Individual U10 Chess Championship 2018 1 ngày 7 giờ
5UAE Individual U8 Chess Championship 2018 1 ngày 7 giờ
625th Abu Dhabi International Chess Festival - Masters 1 ngày 10 giờ
7UAE Individual U16 Chess Championship 2018 2 ngày 5 giờ
8UAE Individual Mens Chess Championship 2018 2 ngày 5 giờ
9UAE Individual U18 & U20 Chess Championship 2018 2 ngày 5 giờ
10UAE Individual Women Chess Championship 2018 2 ngày 5 giờ
11UAE Individual U18 Girls Chess Championship 2018 2 ngày 6 giờ
12UAE Individual U20 Girls Chess Championship 2018 2 ngày 6 giờ
13UAE Individual U16 Girls Chess Championship 2018 2 ngày 7 giờ
14UAE Individual U14 Girls Chess Championship 2018 2 ngày 7 giờ
15Al Masoudi Chess Festival -standard 12 To 19 Aug 2018 2 ngày 8 giờ
16UAE Individual U12 Girls Chess Championship 2018 2 ngày 8 giờ
17UAE Individual U10 Girls Chess Championship 2018 2 ngày 8 giờ
18UAE Individual U8 Girls Chess Championship 2018 2 ngày 8 giờ
19First Al Sayyah International Blitz 4 ngày 4 giờ
204th Alain Weekly Chess Festival -Blitz 9 Aug 2018 5 ngày 7 giờ
214th Alain Weekly Chess Festival -Rapid 11 Aug 2018 5 ngày 7 giờ
2225th Abu Dhabi International Chess Festival - Masters 6 ngày 10 giờ
2325th Abu Dhabi International Chess Festival - Open 6 ngày 11 giờ
2425th Abu Dhabi International Chess Festival - Blitz 7 ngày 6 giờ
2525th Abu Dhabi International Chess Festival - Juniors 7 ngày 6 giờ
2625th Abu Dhabi International Chess Festival - Family Tournament 7 ngày 9 giờ
2725th Abu Dhabi International Chess Festival - Seniors 7 ngày 9 giờ
2825th Abu Dhabi International Chess Festival - Homeland Protectors 7 ngày 9 giờ
292nd Sharjah Summer Championship 2018(A) 18 ngày 3 giờ
302nd Sharjah Summer Championship 2018(B) 18 ngày 4 giờ
31FCPL August Bitz Tournament (Only open to FCPL players) 18 ngày 4 giờ
324th Abu Dhabi Classic Chess Tournament 21 ngày 5 giờ
3321st Abu Dhabi Amateur Chess Tournament - Unrated 21 ngày 6 giờ
34Alain Summer Chess Festival 23-28 Jul 2018-Standard 24 ngày 7 giờ
35Sharjah Under 10 Tournament 30 ngày 5 giờ
36Alain Summer Chess Festival 21-22 Jul 2018-Rapid 30 ngày 8 giờ
37Alain Summer Chess Festival 19 Jul 2018-Blitz 33 ngày 3 giờ
38Sharjah Summer Championship 2018 B 33 ngày 22 giờ
39Sharjah Summer Championship 2018 A 33 ngày 22 giờ
4015TH DUBAI JUNIORS CHESS TOURNAMENT 2018 49 ngày 11 giờ
413rd Abu Dhabi Classic Chess Tournament 57 ngày 7 giờ
42Chess 4 Life_2( Year of Zayed ) 72 ngày 1 giờ
43Al Dhaid Team International Chess Tournament 2018 72 ngày 1 giờ
44Ramadan Alain Chess Festival 26-05 to 03-06-2018 Standard 79 ngày 1 giờ
452nd Madam Int. Chess CH. 2018 80 ngày 1 giờ
46UAE Ramadan Blitz Tournament 2018 80 ngày 10 giờ
47RAK Campionship for ramadan 80 ngày 21 giờ
48Mleeha International Chess Tournament 2018 81 ngày
49Ramadan Alain Chess Festival 31-05 to 01-06-2018 Rapid 81 ngày 1 giờ
50Dubai Cup Team Chess Tournament 2018 84 ngày 1 giờ