Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Tunisia (TUN)

Flag TUN
SốGiảiCập nhật
1Championnat Individuel de Tunisie 2019 -Dames 5 giờ 41 phút
220th Championnat des Clubs d'Enfants de Monastir 1 ngày 5 giờ
3Championnat de Tunisie 2019 par Equipes National B 4 ngày 12 giờ
4Championnat de Tunisie 2019 par Equipes National A 5 ngày 7 giờ
5بطولة تونس القسم الشرفي " وسط 5 ngày 7 giờ
64ème Open annuel du Jeu rapide du Festival National de Mégrine 5 ngày 9 giờ
7 Arab Teams Chess Championship Women 15 ngày 11 giờ
8Arab Teams Chess Champinships Open 15 ngày 11 giờ
9 Arab Teams Chess Championship Women 18 ngày 18 giờ
10 Arab Teams Chess Championship Women 19 ngày 5 giờ
11 Arab Teams Chess Championship Women 19 ngày 8 giờ
12 Arab Teams Chess Championship Women 19 ngày 8 giờ
13Arab Teams Chess Champinships Open 19 ngày 8 giờ
14 Arab Teams Chess Championship Women 19 ngày 10 giờ
15 Arab Chess Club Championship 2019 (Open) 20 ngày 1 giờ
16Arab Cities Chess Championship 2019 20 ngày 1 giờ
17 Arab Chess Club Championship 2019 (Open) 24 ngày 8 giờ
18Arab Cities Chess Championship 2019 25 ngày 11 giờ
19 Tournoi des étudiants 33 ngày 5 giờ
20 1er Tournoi d’échecs rapide Faculté Esprit Tunis 33 ngày 5 giờ
21Championnat National des jeunes 2019 -14G 42 ngày 13 giờ
22Championnat National des jeunes 2019 -12G 42 ngày 13 giờ
23Championnat national des jeunes 2019 -16 F -18 F -20 F 42 ngày 13 giờ
24Championnat national des jeunes 2019 -10 F 42 ngày 13 giờ
25Championnat National des jeunes 2019 -16G 42 ngày 13 giờ
26Championnat National des jeunes 2019 -18G 42 ngày 13 giờ
27Championnat National des jeunes 2019 -8G 42 ngày 13 giờ
28Championnat National des jeunes 2019 -10G 42 ngày 13 giờ
29Championnat national des jeunes 2019 -12 F -14 F 42 ngày 14 giờ
30Championnat national des jeunes 2019 -8 F 42 ngày 15 giờ
31Tournoi annuel Douar Hicher 2019 U17 44 ngày 15 giờ
32Tournoi annuel Douar Hicher 2019 U13 44 ngày 15 giờ
33Championnat national des jeunes 2019 -20 F 48 ngày 2 giờ
34Championnat National des jeunes 2019 -20G 48 ngày 4 giờ
35Tournoi Fleur d'oranger RICE Nabeul 48 ngày 5 giờ
36Championnat national des jeunes 2019 -18 F 48 ngày 5 giờ
37Championnat national des jeunes 2019 -14 F 48 ngày 5 giờ
382ème Open International 8.2.1958 48 ngày 6 giờ
39الدورة الاولى للسجون و الاصلاح 49 ngày 6 giờ
40Blitz Dauphine Tunis 2019 50 ngày 7 giờ
41دورة 23 جانفي للشطرنج بطبلبة - الدورة الثالثة 54 ngày 4 giờ
42Association de la Tour de Bizerte des EchecsTournoi open rapide 2019 64 ngày 14 giờ
432nd Chaambi Chess Rapid Tournament 2019 67 ngày 6 giờ
44Tournoi open rapide 67 ngày 10 giờ
45Tournoi open rapide 68 ngày 7 giờ
46Association la Tour des Echecs de Bizerte Tournoi rapide open 82 ngày 12 giờ
47Championnat des Clubs Div2 Tour Final 84 ngày 10 giờ
48بطولة تونس التمهيدية للشطرنج 2018 85 ngày 2 giờ
49Championnat Individuel Subsidiaire 2018 85 ngày 12 giờ
50Championnat des Clubs Div2 Tour Final 89 ngày 9 giờ