Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1Southern Chess Club Open 2018 23 giờ 24 phút
2Central Vikings 2018 One Day Rapid - Novices 11 ngày 8 giờ
3Central Vikings One-Day Rapid 2018 Under-18 12 ngày 19 giờ
4Central Vikings 2018 One-Day Rapid - Under 14 12 ngày 19 giờ
5Central Vikings 2018 One-Day Rapid - Under 12 12 ngày 19 giờ
6Central Vikings 2018 One- Day Rapid - Under 10 12 ngày 19 giờ
7Central Vikings 2018 One Day Rapid - Novices 12 ngày 19 giờ
8Central Vikings 2018 One- Day Rapid - Under 10 14 ngày 18 giờ
9Central Vikings 2018 One-Day Rapid - Under 12 14 ngày 18 giờ
10Central Vikings One-Day Rapid 2018 Under-18 14 ngày 18 giờ
11Central Vikings 2018 One-Day Rapid - Under 14 14 ngày 19 giờ
12Thursday Knights Blitz 5 July 16 ngày 19 giờ
13Paladins Primary School Individual 18 ngày 20 giờ
14Paladins Primary School Individual 18 ngày 20 giờ
15Paladins Primary School Individual 18 ngày 21 giờ
16Paladins Primary School Individual 18 ngày 21 giờ
17Paladins Primary School Individual 18 ngày 21 giờ
18Pan American Life / Paladins Open 2018 20 ngày 21 giờ
19Naparima College Inhouse Juniors 2018 22 ngày 15 giờ
20Naparima College Inhouse Seniors 2018 22 ngày 15 giờ
213rd National Qualifier - Tobago 2018 50 ngày 4 giờ
22T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Open 52 ngày 18 giờ
23T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Under 1400 52 ngày 18 giờ
24T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Under 1200 52 ngày 18 giờ
25T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Novices B 52 ngày 18 giờ
26T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Novices A 52 ngày 18 giờ
27NALIS Swiss - May 2018 56 ngày 1 giờ
28Knights Open Blitz 2018 58 ngày 20 giờ
2945th Knights Open 65 ngày 19 giờ
302nd National Qualifier 2018 91 ngày
311st National Qualifier 2018 116 ngày 9 giờ
32Thursday Knights Blitz 22 March 121 ngày 19 giờ
33Thursday Knights Blitz 8 March 131 ngày 4 giờ
34Lakshmi Girls 2018 In House 166 ngày 4 giờ
35National Youth U10 Absolute 2018 175 ngày 6 giờ
36National Youth U16 Female 2018 175 ngày 6 giờ
37Juniors Female 2018 175 ngày 8 giờ
38Juniors Absolute 2018 182 ngày 23 giờ
39National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff Game 3 195 ngày 22 giờ
40National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff 195 ngày 23 giờ
41National Youth U18 Absolute 2018 195 ngày 23 giờ
42National Youth U18 Female 2018 196 ngày
43Fems 2017 Open 196 ngày 4 giờ
44National Youth U16 Absolute 2018 196 ngày 6 giờ
45National Youth U10 Absolute 2018 - Blitz Playoff 196 ngày 6 giờ
46National Youth U16 Female 2018 - Blitz Playoff 196 ngày 7 giờ
47National Youth U8 Female 2018 196 ngày 23 giờ
48National Youth U14 Absolute 2018 196 ngày 23 giờ
49National Youth U14 Female 2018 196 ngày 23 giờ
50National Youth U12 Female 2018 196 ngày 23 giờ