Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1Fems 2017 Open 1 ngày 7 giờ
2First Flight Air Ambulance 2017 - Open 2 ngày 2 giờ
3First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1400 2 ngày 2 giờ
4First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1200 2 ngày 2 giờ
5First Flight Air Ambulance 2017 - Novices B 2 ngày 2 giờ
6First Flight Air Ambulance 2017 - Novices A 2 ngày 2 giờ
725th F W De Verteuil Memorial 3 ngày 23 giờ
8AIB Invitational Junior Classic 2017 - Novices 8 ngày 11 giờ
9AIB Invitational Junior Classic 2017 - Intermediate 8 ngày 11 giờ
10Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Open RR 29 ngày 11 giờ
11Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Women RR 29 ngày 11 giờ
12Trinidad and Tobago International Open 2017 - Blitz 79 ngày 11 giờ
13Trinidad and Tobago International Open 2017 79 ngày 14 giờ
14Trinidad and Tobago International Under 12 - 2017 79 ngày 16 giờ
15National Championship 4th Qualifier 2017 120 ngày 6 giờ
16TML Training Camp 2017 128 ngày 5 giờ
17PLLF Chess Club - July 2017 - Novices A and B 135 ngày 9 giờ
18PLLF Chess Club - July 2017 - Under 1200 and Under 1400 135 ngày 10 giờ
19Pan American Life Insurance Open hosted by Paladins 141 ngày 8 giờ
20National Championship Qualifier 2017 - Tobago 154 ngày 9 giờ
21Knights Open Blitz 2017 165 ngày 5 giờ
2244th Knights Open Chess Tournament 2017 172 ngày 6 giờ
23Indian Arrival Day 2017 - Open 173 ngày 20 giờ
24Indian Arrival Day 2017 - Under 1400 173 ngày 20 giờ
25Indian Arrival Day 2017 - Under 1200 173 ngày 20 giờ
26Indian Arrival Day 2017 - Novices B 173 ngày 20 giờ
27Indian Arrival Day 2017 - Novices A 173 ngày 20 giờ
28Point Fortin Inhouse Tournament March 2017 238 ngày 8 giờ
29National Preliminaries 2017 East Qualifier 240 ngày 12 giờ
30National Championship 1st Qualifier 2017 273 ngày 9 giờ
31National Juniors U20 Female 2017 288 ngày 9 giờ
32National Juniors U20 Absolute 2017 295 ngày 12 giờ
33National Youth Novice 2017 313 ngày 11 giờ
34National Youth U18 2017 316 ngày 9 giờ
35National Youth U16 Girls 2017 318 ngày 15 giờ
36National Youth U10 Girls 2017 318 ngày 15 giờ
37National Youth U10 Absolute 2017 318 ngày 15 giờ
38National Youth U14 2017 319 ngày 10 giờ
39National Youth U12 Girls 2017 319 ngày 12 giờ
40National Youth U8 2017 319 ngày 12 giờ
41National Youth U12 Absolute 2017 319 ngày 12 giờ
42National Youth U16 Absolute 2017 319 ngày 13 giờ
43National Youth U18 Girls 2017 320 ngày 12 giờ
44National Blitz 2016 339 ngày 14 giờ
45 Paladins Pan American Life Open 2016 339 ngày 14 giờ
46F W De Verteuil Memorial Chess Tournament 2016 368 ngày 7 giờ
47TTO National Finals Ladies - 2016 RR 380 ngày 11 giờ
48TTO National Finals 2016 - Open RR 380 ngày 11 giờ
49TML Seniors 2016 394 ngày 9 giờ
50TML Inhouse Intermediate 2016 394 ngày 9 giờ