Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1National Swiss 2018 4 giờ 57 phút
2NALIS One Day - Dec 2018 - Division 1 7 giờ 11 phút
3NALIS One Day - Dec 2018 - Division 2 7 giờ 11 phút
4NALIS One Day - Dec 2018 - Division 3 7 giờ 11 phút
5Naparima & GMPS Xmas 2018 Invitational -Novices 1 ngày 4 giờ
6Naparima & GMPS Xmas 2018 Invitational - Intermediate 1 ngày 4 giờ
7Naparima & GMPS Xmas 2018 Invitational - Open 1 ngày 4 giờ
8National Blitz Championships 2018 1 ngày 6 giờ
9National Blitz Championships 2018 1 ngày 9 giờ
10Paladins 50th Anniversary Open 5 ngày 8 giờ
11C3 Centre Blitz Open 2018 15 ngày 9 giờ
12C3 Centre Blitz U13 2018 15 ngày 9 giờ
13C3 Centre Blitz U9 2018 15 ngày 9 giờ
14F.W. De Verteuil Memorial Open Blitz 2018 24 ngày 3 giờ
1526th F.W. DE VERTEUIL MEMORIAL OPEN CHESS TOURNAMENT 2018 29 ngày
16Trinidad and Tobago National Finals 2018 - Open 29 ngày 4 giờ
17Trinidad and Tobago National Finals 2018 - Women 29 ngày 6 giờ
18NALIS One Day - Nov 2018 - Division 1 35 ngày 5 giờ
19NALIS One Day - Nov 2018 - Division 2 35 ngày 5 giờ
20NALIS One Day - Nov 2018 - Division 3 35 ngày 5 giờ
21PLLF Chess Club - Oct 2018 - Novices A and B 50 ngày 7 giờ
22PLLF Chess Club - Oct 2018 - Open 50 ngày 8 giờ
23Knights Club Championship 2018 101 ngày
244th National Qualifier 2018 119 ngày 4 giờ
25Paladins Primary School Individual 135 ngày 12 giờ
26Southern Chess Club Open 2018 141 ngày 1 giờ
27Central Vikings One-Day Rapid 2018 Under-18 160 ngày 1 giờ
28Central Vikings 2018 One-Day Rapid - Under 14 160 ngày 1 giờ
29Central Vikings 2018 One-Day Rapid - Under 12 160 ngày 1 giờ
30Central Vikings 2018 One- Day Rapid - Under 10 160 ngày 1 giờ
31Central Vikings 2018 One Day Rapid - Novices 160 ngày 1 giờ
32Thursday Knights Blitz 5 July 164 ngày 1 giờ
33Paladins Primary School Individual 166 ngày 2 giờ
34Pan American Life / Paladins Open 2018 168 ngày 3 giờ
35Naparima College Inhouse Juniors 2018 169 ngày 21 giờ
36Naparima College Inhouse Seniors 2018 169 ngày 21 giờ
373rd National Qualifier - Tobago 2018 197 ngày 10 giờ
38T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Open 200 ngày
39T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Under 1400 200 ngày
40T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Under 1200 200 ngày
41T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Novices B 200 ngày
42T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Novices A 200 ngày
43NALIS Swiss - May 2018 203 ngày 7 giờ
44Knights Open Blitz 2018 206 ngày 2 giờ
4545th Knights Open 213 ngày 1 giờ
462nd National Qualifier 2018 238 ngày 6 giờ
471st National Qualifier 2018 263 ngày 15 giờ
48Thursday Knights Blitz 22 March 269 ngày 1 giờ
49Thursday Knights Blitz 8 March 278 ngày 10 giờ
50Lakshmi Girls 2018 In House 313 ngày 10 giờ