Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1Trinidad and Tobago National Finals 2018 - Open 15 giờ 36 phút
2Knights Club Championship 2018 18 ngày 7 giờ
34th National Qualifier 2018 36 ngày 11 giờ
4Paladins Primary School Individual 52 ngày 19 giờ
5Southern Chess Club Open 2018 58 ngày 7 giờ
6Central Vikings One-Day Rapid 2018 Under-18 77 ngày 8 giờ
7Central Vikings 2018 One-Day Rapid - Under 14 77 ngày 8 giờ
8Central Vikings 2018 One-Day Rapid - Under 12 77 ngày 8 giờ
9Central Vikings 2018 One- Day Rapid - Under 10 77 ngày 8 giờ
10Central Vikings 2018 One Day Rapid - Novices 77 ngày 8 giờ
11Thursday Knights Blitz 5 July 81 ngày 8 giờ
12Paladins Primary School Individual 83 ngày 9 giờ
13Paladins Primary School Individual 83 ngày 10 giờ
14Paladins Primary School Individual 83 ngày 10 giờ
15Paladins Primary School Individual 83 ngày 10 giờ
16Pan American Life / Paladins Open 2018 85 ngày 10 giờ
17Naparima College Inhouse Juniors 2018 87 ngày 4 giờ
18Naparima College Inhouse Seniors 2018 87 ngày 4 giờ
193rd National Qualifier - Tobago 2018 114 ngày 17 giờ
20T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Open 117 ngày 7 giờ
21T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Under 1400 117 ngày 7 giờ
22T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Under 1200 117 ngày 7 giờ
23T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Novices B 117 ngày 7 giờ
24T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2018 - Novices A 117 ngày 7 giờ
25NALIS Swiss - May 2018 120 ngày 14 giờ
26Knights Open Blitz 2018 123 ngày 8 giờ
2745th Knights Open 130 ngày 8 giờ
282nd National Qualifier 2018 155 ngày 13 giờ
291st National Qualifier 2018 180 ngày 22 giờ
30Thursday Knights Blitz 22 March 186 ngày 8 giờ
31Thursday Knights Blitz 8 March 195 ngày 17 giờ
32Lakshmi Girls 2018 In House 230 ngày 16 giờ
33National Youth U10 Absolute 2018 239 ngày 19 giờ
34National Youth U16 Female 2018 239 ngày 19 giờ
35Juniors Female 2018 239 ngày 21 giờ
36Juniors Absolute 2018 247 ngày 12 giờ
37National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff Game 3 260 ngày 11 giờ
38National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff 260 ngày 12 giờ
39National Youth U18 Absolute 2018 260 ngày 12 giờ
40National Youth U18 Female 2018 260 ngày 13 giờ
41Fems 2017 Open 260 ngày 17 giờ
42National Youth U16 Absolute 2018 260 ngày 19 giờ
43National Youth U10 Absolute 2018 - Blitz Playoff 260 ngày 19 giờ
44National Youth U16 Female 2018 - Blitz Playoff 260 ngày 20 giờ
45National Youth U8 Female 2018 261 ngày 12 giờ
46National Youth U14 Absolute 2018 261 ngày 12 giờ
47National Youth U14 Female 2018 261 ngày 12 giờ
48National Youth U12 Female 2018 261 ngày 12 giờ
49National Youth U12 Absolute 2018 261 ngày 13 giờ
50National Youth U8 Absolute 2018 262 ngày 16 giờ