Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1National Junior Open 2021 134 ngày 19 giờ
2National Junior Female 2021 135 ngày 16 giờ
3Paladins Invitational Top 10 249 ngày 12 giờ
4Parvati Girls In House 2020 510 ngày 18 giờ
5School's Team Chess-a-Ton Semifinals March 2020 The Lynette Rampersad Foundation 513 ngày 19 giờ
6School's Team Chess-a-Ton March 2020 The Lynette Rampersad Foundation 513 ngày 19 giờ
7UTT Open Rapid Tournament 2020 520 ngày 16 giờ
8UTT Rapid Youth Tournament 2020 520 ngày 16 giờ
9National Junior U20 Female 2020 534 ngày 11 giờ
10National Junior U20 Open 2020 534 ngày 11 giờ
11National Championship Qualifier #1 2020 547 ngày 10 giờ
12NALIS One Day - Jan 2020 - Division 1 554 ngày 14 giờ
13NALIS One Day - Jan 2020 - Division 2 554 ngày 14 giờ
14NALIS One Day - Jan 2020 - Division 3 554 ngày 14 giờ
15Trinidad & Tobago National Swiss Championship 2019 561 ngày 11 giờ
16National Youth Under 16 Open 2020 574 ngày 22 giờ
17National Youth Under 14 Open 2020 574 ngày 22 giờ
18National Youth Under 12 Open 2020 574 ngày 23 giờ
19National Youth Under 8 Female 2020 574 ngày 23 giờ
20National Youth Under 8 Open 2020 574 ngày 23 giờ
21National Youth Under 12 Female 2020 574 ngày 23 giờ
22National Youth Under 16 Female 2020 575 ngày 18 giờ
23National Youth Under 10 Open 2020 575 ngày 20 giờ
24National Youth Under 10 Female 2020 575 ngày 20 giờ
25National Youth Under 18 Open 2020 575 ngày 20 giờ
26National Youth Under 14 Female 2020 575 ngày 21 giờ
27FCB/Paladins 14th Secondary Schools 588 ngày 10 giờ
28Central American and Caribbean Under 20 Blitz 2019 591 ngày 22 giờ
29Central American and Caribbean Under 20 Absolute 2019 591 ngày 22 giờ
30National Senior Chess Championships 2019 - Open 50 and 65 617 ngày 9 giờ
31Lynette Rampersad Foundation - Schools Junior Chess Tournament November 2019 - Primary Schools 618 ngày 20 giờ
32Lynette Rampersad Foundation - Schools Junior Chess Tournament November 2019 - Secondary Schools 618 ngày 20 giờ
33F.W. de VERTEUIL MEMORIAL RAPID 2019 620 ngày 8 giờ
3427th F.W. de Verteuil Memorial Open 2019 623 ngày 7 giờ
35NATIONAL BLITZ 2019 623 ngày 13 giờ
36The Southern Chess Club 2019 Championship 666 ngày 12 giờ
37Trinidad and Tobago National Finals 2019 - Absolute 681 ngày 11 giờ
38Trinidad and Tobago National Finals 2019 - Women 681 ngày 19 giờ
39Kenneth Phillip Paladins Open 727 ngày 19 giờ
40Kenneth Phillip Paladins Blitz 2019 728 ngày 8 giờ
41National Championship Qualifier #4 2019 743 ngày 16 giờ
42NALIS One Day - Feb 2019 - Division 1 753 ngày 19 giờ
43NALIS One Day - July 2019 - Division 1 757 ngày 13 giờ
44NALIS One Day - July 2019 - Division 2 757 ngày 13 giờ
45NALIS One Day - July 2019 - Division 3 757 ngày 13 giờ
4610 Min Blitz Tournament 758 ngày 18 giờ
47Naparima College In House 2019 Division 1 762 ngày 17 giờ
48Naparima In House 2019 Division 2 762 ngày 17 giờ
49Naparima College In House 2019 Division 3 762 ngày 17 giờ
5046th Knights Open Chess Tournament 2019 763 ngày 8 giờ