Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1Lakshmi Girls 2018 In House 19 ngày
2National Youth U10 Absolute 2018 28 ngày 3 giờ
3National Youth U16 Female 2018 28 ngày 3 giờ
4Juniors Female 2018 28 ngày 5 giờ
5Juniors Absolute 2018 35 ngày 19 giờ
6National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff Game 3 48 ngày 19 giờ
7National Youth U18 Absolute 2018 - 2nd Place Blitz Playoff 48 ngày 19 giờ
8National Youth U18 Absolute 2018 48 ngày 20 giờ
9National Youth U18 Female 2018 48 ngày 21 giờ
10Fems 2017 Open 49 ngày 1 giờ
11National Youth U16 Absolute 2018 49 ngày 2 giờ
12National Youth U10 Absolute 2018 - Blitz Playoff 49 ngày 3 giờ
13National Youth U16 Female 2018 - Blitz Playoff 49 ngày 4 giờ
14National Youth U8 Female 2018 49 ngày 19 giờ
15National Youth U14 Absolute 2018 49 ngày 19 giờ
16National Youth U14 Female 2018 49 ngày 19 giờ
17National Youth U12 Female 2018 49 ngày 19 giờ
18National Youth U12 Absolute 2018 49 ngày 21 giờ
19National Youth U8 Absolute 2018 50 ngày 23 giờ
20National Youth U10 Female 2018 51 ngày 1 giờ
21Southern Chess Club Open 2017 63 ngày 19 giờ
22National Blitz Championship 2017 76 ngày 22 giờ
23First Flight Air Ambulance 2017 - Open 98 ngày 11 giờ
24First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1400 98 ngày 11 giờ
25First Flight Air Ambulance 2017 - Under 1200 98 ngày 11 giờ
26First Flight Air Ambulance 2017 - Novices B 98 ngày 11 giờ
27First Flight Air Ambulance 2017 - Novices A 98 ngày 11 giờ
2825th F W De Verteuil Memorial 100 ngày 8 giờ
29AIB Invitational Junior Classic 2017 - Novices 104 ngày 21 giờ
30AIB Invitational Junior Classic 2017 - Intermediate 104 ngày 21 giờ
31Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Open RR 125 ngày 20 giờ
32Trinidad and Tobago National Finals 2017 - Women RR 125 ngày 20 giờ
33Trinidad and Tobago International Open 2017 - Blitz 175 ngày 20 giờ
34Trinidad and Tobago International Open 2017 176 ngày
35Trinidad and Tobago International Under 12 - 2017 176 ngày 2 giờ
36National Championship 4th Qualifier 2017 216 ngày 19 giờ
37TML Training Camp 2017 224 ngày 18 giờ
38PLLF Chess Club - July 2017 - Novices A and B 231 ngày 19 giờ
39PLLF Chess Club - July 2017 - Under 1200 and Under 1400 231 ngày 19 giờ
40Pan American Life Insurance Open hosted by Paladins 237 ngày 17 giờ
41National Championship Qualifier 2017 - Tobago 250 ngày 19 giờ
42Knights Open Blitz 2017 261 ngày 14 giờ
4344th Knights Open Chess Tournament 2017 268 ngày 15 giờ
44Indian Arrival Day 2017 - Open 270 ngày 5 giờ
45Indian Arrival Day 2017 - Under 1400 270 ngày 5 giờ
46Indian Arrival Day 2017 - Under 1200 270 ngày 5 giờ
47Indian Arrival Day 2017 - Novices B 270 ngày 5 giờ
48Indian Arrival Day 2017 - Novices A 270 ngày 5 giờ
49Point Fortin Inhouse Tournament March 2017 334 ngày 17 giờ
50National Preliminaries 2017 East Qualifier 336 ngày 21 giờ