Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1Trinidad and Tobago National Finals 2019 - Absolute 1 ngày
2Trinidad and Tobago National Finals 2019 - Women 20 ngày 21 giờ
3Kenneth Phillip Paladins Open 41 ngày 7 giờ
4Kenneth Phillip Paladins Blitz 2019 41 ngày 19 giờ
5National Championship Qualifier #4 2019 57 ngày 4 giờ
6NALIS One Day - Feb 2019 - Division 1 67 ngày 7 giờ
7NALIS One Day - July 2019 - Division 1 71 ngày
8NALIS One Day - July 2019 - Division 2 71 ngày
9NALIS One Day - July 2019 - Division 3 71 ngày
1010 Min Blitz Tournament 72 ngày 6 giờ
11Naparima College In House 2019 Division 1 76 ngày 4 giờ
12Naparima In House 2019 Division 2 76 ngày 4 giờ
13Naparima College In House 2019 Division 3 76 ngày 5 giờ
1446th Knights Open Chess Tournament 2019 76 ngày 19 giờ
15National Championship Qualifier #3 2019 - Tobago 106 ngày 22 giờ
16T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Under 1400 108 ngày 12 giờ
17T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Under 1200 108 ngày 12 giờ
18T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Open 108 ngày 12 giờ
19T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Novices B 109 ngày 11 giờ
20T&T Chess Foundation - Indian Arrival Day 2019 - Novices A 109 ngày 11 giờ
21NALIS One Day - March 2019 - Division 1 169 ngày
22NALIS One Day - March 2019 - Division 2 169 ngày
23NALIS One Day - March 2019 - Division 3 169 ngày
24National Championship Qualifier #2 2019 175 ngày 23 giờ
25NALIS One Day - Feb 2019 - Division 2 209 ngày 12 giờ
26NALIS One Day - Feb 2019 - Division 3 209 ngày 12 giờ
271ST NATIONAL QUALIFIER - 2019 217 ngày 23 giờ
28Juniors Absolute 2019 232 ngày 6 giờ
29Juniors Female 2019 233 ngày
30National Youth Under 12 Absolute 2019 253 ngày 6 giờ
31National Youth Under 10 Absolute 2019 253 ngày 7 giờ
32National Youth Under 14 Absolute 2019 253 ngày 7 giờ
33National Youth Under 10 Female 2019 253 ngày 7 giờ
34National Youth Under 12 Female 2019 254 ngày
35National Youth Under 18 Absolute 2019 254 ngày
36National Youth Under 16 Absolute 2019 254 ngày 2 giờ
37National Youth Under 16 Female 2019 254 ngày 5 giờ
38National Youth Under 14 Female 2019 254 ngày 5 giờ
39National Youth Under 12 Absolute 2019 - old version 254 ngày 6 giờ
40National Youth Under 8 Absolute 2019 254 ngày 8 giờ
41National Youth Under 10 Female 2019 256 ngày 17 giờ
42National Youth Under 8 Female 2019 256 ngày 17 giờ
43National Swiss 2018 257 ngày 10 giờ
44International City Rapid Chess Tournament 2018 260 ngày
45Paladins 50th Anniversary Under-15 266 ngày 21 giờ
46NALIS One Day - Dec 2018 - Division 1 274 ngày 1 giờ
47NALIS One Day - Dec 2018 - Division 2 274 ngày 1 giờ
48NALIS One Day - Dec 2018 - Division 3 274 ngày 1 giờ
49Naparima & GMPS Xmas 2018 Invitational -Novices 274 ngày 22 giờ
50Naparima & GMPS Xmas 2018 Invitational - Intermediate 274 ngày 22 giờ