Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Trinidad & Tobago (TTO)

Flag TTO
SốGiảiCập nhật
1National Championship Qualifier #2 2019 2 ngày 3 giờ
2NALIS One Day - Feb 2019 - Division 2 28 ngày 17 giờ
3NALIS One Day - Feb 2019 - Division 3 28 ngày 17 giờ
4NALIS One Day - Feb 2019 - Division 1 29 ngày 17 giờ
51ST NATIONAL QUALIFIER - 2019 37 ngày 5 giờ
6Juniors Absolute 2019 51 ngày 12 giờ
7Juniors Female 2019 52 ngày 6 giờ
8National Youth Under 12 Absolute 2019 72 ngày 12 giờ
9National Youth Under 10 Absolute 2019 72 ngày 13 giờ
10National Youth Under 14 Absolute 2019 72 ngày 13 giờ
11National Youth Under 10 Female 2019 72 ngày 13 giờ
12National Youth Under 12 Female 2019 73 ngày 6 giờ
13National Youth Under 18 Absolute 2019 73 ngày 6 giờ
14National Youth Under 16 Absolute 2019 73 ngày 7 giờ
15National Youth Under 16 Female 2019 73 ngày 11 giờ
16National Youth Under 14 Female 2019 73 ngày 11 giờ
17National Youth Under 12 Absolute 2019 - old version 73 ngày 11 giờ
18National Youth Under 8 Absolute 2019 73 ngày 14 giờ
19National Youth Under 10 Female 2019 75 ngày 23 giờ
20National Youth Under 8 Female 2019 75 ngày 23 giờ
21National Swiss 2018 76 ngày 15 giờ
22International City Rapid Chess Tournament 2018 79 ngày 5 giờ
23Paladins 50th Anniversary Under-15 86 ngày 3 giờ
24NALIS One Day - Dec 2018 - Division 1 93 ngày 7 giờ
25NALIS One Day - Dec 2018 - Division 2 93 ngày 7 giờ
26NALIS One Day - Dec 2018 - Division 3 93 ngày 7 giờ
27Naparima & GMPS Xmas 2018 Invitational -Novices 94 ngày 4 giờ
28Naparima & GMPS Xmas 2018 Invitational - Intermediate 94 ngày 4 giờ
29Naparima & GMPS Xmas 2018 Invitational - Open 94 ngày 4 giờ
30National Blitz Championships 2018 94 ngày 6 giờ
31National Blitz Championships 2018 94 ngày 9 giờ
32Paladins 50th Anniversary Open 98 ngày 8 giờ
33C3 Centre Blitz Open 2018 108 ngày 9 giờ
34C3 Centre Blitz U13 2018 108 ngày 9 giờ
35C3 Centre Blitz U9 2018 108 ngày 9 giờ
36F.W. De Verteuil Memorial Open Blitz 2018 117 ngày 3 giờ
3726th F.W. DE VERTEUIL MEMORIAL OPEN CHESS TOURNAMENT 2018 122 ngày
38Trinidad and Tobago National Finals 2018 - Open 122 ngày 4 giờ
39Trinidad and Tobago National Finals 2018 - Women 122 ngày 6 giờ
40NALIS One Day - Nov 2018 - Division 1 128 ngày 5 giờ
41NALIS One Day - Nov 2018 - Division 2 128 ngày 5 giờ
42NALIS One Day - Nov 2018 - Division 3 128 ngày 5 giờ
43PLLF Chess Club - Oct 2018 - Novices A and B 143 ngày 7 giờ
44PLLF Chess Club - Oct 2018 - Open 143 ngày 8 giờ
45Knights Club Championship 2018 194 ngày
464th National Qualifier 2018 212 ngày 4 giờ
47Paladins Primary School Individual 228 ngày 12 giờ
48Southern Chess Club Open 2018 234 ngày 1 giờ
49Central Vikings One-Day Rapid 2018 Under-18 253 ngày 1 giờ
50Central Vikings 2018 One-Day Rapid - Under 14 253 ngày 1 giờ