Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chinese Taipei (TPE)

Flag TPE
SốGiảiCập nhật
12018 Asian Dragons International Tournament- U16 10 giờ 25 phút
22018 Asian Dragons International Tournament-Open 10 giờ 29 phút
32018 CAP International Youth Tournament U13U15 5 ngày 10 giờ
42018 CAP Taipei International Chess Open U17-U19- Open 5 ngày 11 giờ
52018 CAP International Youth Chess Open U7-U9-U11 5 ngày 11 giờ
62018 CAP International Youth Tournament U13U15 10 ngày 19 giờ
72018 CAP International Youth Tournament U13U15 11 ngày 5 giờ
82018 Taipei Grading & Rating summer tournament - Development Section 78 ngày 12 giờ
92018 Taipei Grading & Rating summer tournament - Advanced Section 78 ngày 13 giờ
102018 Taipei Grading & Rating summer tournament - Novice Section 78 ngày 14 giờ
112018 臺北市西洋棋等級積分春季賽-無等級組 2018 Taipei Grading & Club Rating Tournament - Beginners Section 134 ngày 11 giờ
122018 Kasparov Asia Pacific Chess Tour-Kaohsiung U14 152 ngày 8 giờ
13U6 153 ngày 5 giờ
14U8 153 ngày 5 giờ
15U10 153 ngày 5 giờ
16U12 153 ngày 5 giờ
172018 Kasparov Asia Pacific Chess Tour-Kaohsiung U14 153 ngày 10 giờ
182018 Kasparov Asia Pacific Tour- Kaohsiung Open 153 ngày 10 giờ
192018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U14 155 ngày 13 giờ
202018 Kasparov Asia Pacific Tour- Open 156 ngày 8 giờ
212018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U12 156 ngày 8 giờ
222018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U10 156 ngày 8 giờ
232018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U8 156 ngày 8 giờ
242018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U6 156 ngày 8 giờ
252018 臺北市西洋棋等級積分春季賽 - 發展組 169 ngày 19 giờ
262018 臺北市西洋棋等級積分春季賽 - 高階組 170 ngày 10 giờ
272018 臺北市西洋棋等級積分春季賽 - 進階組 170 ngày 10 giờ
282017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-進階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Winter Tournament - Advanced Section 233 ngày 13 giờ
292017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-高階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Winter Tournament - Elite Section 233 ngày 13 giờ
302017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-高階組 2017 Taipei City Grading and Club Rating Autumn Tournament-Elite Section 322 ngày 17 giờ
312017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-進階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Advanced Section 324 ngày 13 giờ
322017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-發展組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Development Section 324 ngày 14 giờ
3311th Asian Dragons International Tournament 2017 Open 362 ngày 13 giờ
3411th Asian Dragons International Tournament 2017 U16 362 ngày 17 giờ
352017 Taipei Chess Open - U8 臺北市西洋棋公開賽 U8 380 ngày 12 giờ
362017 Taipei Chess Open U10 380 ngày 12 giờ
372017 Taipei Chess Open U12 380 ngày 12 giờ
382017 Taipei Chess Open - Open C 380 ngày 12 giờ
392017 Taipei Chess Open A-B Sections 380 ngày 12 giờ
402017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-進階組 418 ngày 13 giờ
412017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-高階組 418 ngày 13 giờ
422017 臺北市西洋棋等級賽-發展組 418 ngày 13 giờ
432017 Taipei Chess Grading Tournament 發展組 Development Section 512 ngày 16 giờ
442017 Taipei Chess Grading Tournament 進階組 512 ngày 16 giờ
452017 Taipei Chess Grading Tournament 高階組 512 ngày 16 giờ
462017 臺北市西洋棋積分賽 559 ngày 18 giờ
4710th Asian Dragons International Tournament 2016-U16 739 ngày 11 giờ
4810th Asian Dragons International Tournament 2016- Open 739 ngày 11 giờ
49Sinfin fiqurları - 18 yanvar 2016-cı il 946 ngày 10 giờ
50The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-U16 1131 ngày 10 giờ