Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chinese Taipei (TPE)

Flag TPE
SốGiảiCập nhật
111th Asian Dragons International Tournament 2017 Open 30 ngày 1 giờ
211th Asian Dragons International Tournament 2017 U16 30 ngày 4 giờ
32017 Taipei Chess Open - U8 臺北市西洋棋公開賽 U8 47 ngày 21 giờ
42017 Taipei Chess Open U10 47 ngày 21 giờ
52017 Taipei Chess Open U12 47 ngày 21 giờ
62017 Taipei Chess Open - Open C 47 ngày 21 giờ
72017 Taipei Chess Open A-B Sections 47 ngày 21 giờ
82017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-進階組 84 ngày 22 giờ
92017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-高階組 84 ngày 22 giờ
102017 臺北市西洋棋等級賽-發展組 84 ngày 22 giờ
112017 Taipei Chess Grading Tournament 發展組 Development Section 180 ngày 3 giờ
122017 Taipei Chess Grading Tournament 進階組 180 ngày 3 giờ
132017 Taipei Chess Grading Tournament 高階組 180 ngày 3 giờ
142017 臺北市西洋棋積分賽 227 ngày 6 giờ
1510th Asian Dragons International Tournament 2016-U16 406 ngày 23 giờ
1610th Asian Dragons International Tournament 2016- Open 406 ngày 23 giờ
17Sinfin fiqurları - 18 yanvar 2016-cı il 613 ngày 21 giờ
18The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-U16 798 ngày 21 giờ
19The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-Open 798 ngày 21 giờ
2010th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Open 1121 ngày 2 giờ
2110th Asian Schools Chess Championship 2014 U15U17 Girls 1121 ngày 2 giờ
2210th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Open 1121 ngày 3 giờ
2310th Asian Schools Chess Championship 2014 U15 Open 1121 ngày 3 giờ
2410th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Girls 1121 ngày 3 giờ
2510th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Open 1121 ngày 3 giờ
2610th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Girls 1121 ngày 3 giờ
2710th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Open 1121 ngày 3 giờ
2810th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Girls 1121 ngày 3 giờ
2910th Asian Schools Chess Championship 2014 U7 Open 1121 ngày 3 giờ
3010th Asian Schools Chess Championship 2014 U5U7 Girls 1121 ngày 3 giờ
3110th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Open 1121 ngày 3 giờ
3210th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Girls 1127 ngày 17 giờ
3310th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Girls 1130 ngày 7 giờ
34The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-U16 1162 ngày 23 giờ
35The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-Open 1162 ngày 23 giờ
362013 Asian Dragons International Tournament- Open 1509 ngày 23 giờ
372013 Asian Dragons International Tournament-U16 1509 ngày 23 giờ