Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chinese Taipei (TPE)

Flag TPE
SốGiảiCập nhật
12017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-發展組 2017 Taipei City Grading & Club Rating WinterTournament - Development Section 15 ngày 15 giờ
22017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-進階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Winter Tournament - Advanced Section 17 ngày 16 giờ
32017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-高階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Winter Tournament - Elite Section 17 ngày 16 giờ
42017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-高階組 2017 Taipei City Grading and Club Rating Autumn Tournament-Elite Section 106 ngày 20 giờ
52017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-進階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Advanced Section 108 ngày 16 giờ
62017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-發展組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Development Section 108 ngày 17 giờ
711th Asian Dragons International Tournament 2017 Open 146 ngày 16 giờ
811th Asian Dragons International Tournament 2017 U16 146 ngày 19 giờ
92017 Taipei Chess Open - U8 臺北市西洋棋公開賽 U8 164 ngày 15 giờ
102017 Taipei Chess Open U10 164 ngày 15 giờ
112017 Taipei Chess Open U12 164 ngày 15 giờ
122017 Taipei Chess Open - Open C 164 ngày 15 giờ
132017 Taipei Chess Open A-B Sections 164 ngày 15 giờ
142017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-進階組 202 ngày 16 giờ
152017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-高階組 202 ngày 16 giờ
162017 臺北市西洋棋等級賽-發展組 202 ngày 16 giờ
172017 Taipei Chess Grading Tournament 發展組 Development Section 296 ngày 18 giờ
182017 Taipei Chess Grading Tournament 進階組 296 ngày 18 giờ
192017 Taipei Chess Grading Tournament 高階組 296 ngày 19 giờ
202017 臺北市西洋棋積分賽 343 ngày 21 giờ
2110th Asian Dragons International Tournament 2016-U16 523 ngày 14 giờ
2210th Asian Dragons International Tournament 2016- Open 523 ngày 14 giờ
23Sinfin fiqurları - 18 yanvar 2016-cı il 730 ngày 12 giờ
24The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-U16 915 ngày 13 giờ
25The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-Open 915 ngày 13 giờ
2610th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Open 1237 ngày 17 giờ
2710th Asian Schools Chess Championship 2014 U15U17 Girls 1237 ngày 17 giờ
2810th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Open 1237 ngày 18 giờ
2910th Asian Schools Chess Championship 2014 U15 Open 1237 ngày 18 giờ
3010th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Girls 1237 ngày 18 giờ
3110th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Open 1237 ngày 18 giờ
3210th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Girls 1237 ngày 18 giờ
3310th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Open 1237 ngày 18 giờ
3410th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Girls 1237 ngày 18 giờ
3510th Asian Schools Chess Championship 2014 U7 Open 1237 ngày 18 giờ
3610th Asian Schools Chess Championship 2014 U5U7 Girls 1237 ngày 18 giờ
3710th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Open 1237 ngày 18 giờ
3810th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Girls 1244 ngày 9 giờ
3910th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Girls 1246 ngày 23 giờ
40The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-U16 1279 ngày 15 giờ
41The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-Open 1279 ngày 15 giờ
422013 Asian Dragons International Tournament- Open 1626 ngày 14 giờ
432013 Asian Dragons International Tournament-U16 1626 ngày 14 giờ