Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Chinese Taipei (TPE)

Flag TPE
SốGiảiCập nhật
12018 Kasparov Asia Pacific Tour- Open 18 giờ 32 phút
22018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U14 18 giờ 33 phút
32018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U12 18 giờ 33 phút
42018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U10 18 giờ 33 phút
52018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U8 18 giờ 34 phút
62018 Kasparov Asia Pacific Tour- Taipei U6 18 giờ 34 phút
72018 臺北市西洋棋等級積分春季賽 - 發展組 14 ngày 5 giờ
82018 臺北市西洋棋等級積分春季賽 - 高階組 14 ngày 20 giờ
92018 臺北市西洋棋等級積分春季賽 - 進階組 14 ngày 20 giờ
102017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-發展組 2017 Taipei City Grading & Club Rating WinterTournament - Development Section 75 ngày 23 giờ
112017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-進階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Winter Tournament - Advanced Section 77 ngày 23 giờ
122017 臺北市西洋棋等級積分冬季賽-高階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Winter Tournament - Elite Section 77 ngày 23 giờ
132017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-高階組 2017 Taipei City Grading and Club Rating Autumn Tournament-Elite Section 167 ngày 3 giờ
142017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-進階組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Advanced Section 169 ngày
152017 臺北市西洋棋等級積分秋季賽-發展組 2017 Taipei City Grading & Club Rating Autumn Tournament - Development Section 169 ngày
1611th Asian Dragons International Tournament 2017 Open 206 ngày 23 giờ
1711th Asian Dragons International Tournament 2017 U16 207 ngày 3 giờ
182017 Taipei Chess Open - U8 臺北市西洋棋公開賽 U8 224 ngày 22 giờ
192017 Taipei Chess Open U10 224 ngày 22 giờ
202017 Taipei Chess Open U12 224 ngày 22 giờ
212017 Taipei Chess Open - Open C 224 ngày 22 giờ
222017 Taipei Chess Open A-B Sections 224 ngày 22 giờ
232017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-進階組 262 ngày 23 giờ
242017 臺北市西洋棋等級賽夏季賽-高階組 262 ngày 23 giờ
252017 臺北市西洋棋等級賽-發展組 262 ngày 23 giờ
262017 Taipei Chess Grading Tournament 發展組 Development Section 357 ngày 2 giờ
272017 Taipei Chess Grading Tournament 進階組 357 ngày 2 giờ
282017 Taipei Chess Grading Tournament 高階組 357 ngày 2 giờ
292017 臺北市西洋棋積分賽 404 ngày 4 giờ
3010th Asian Dragons International Tournament 2016-U16 583 ngày 21 giờ
3110th Asian Dragons International Tournament 2016- Open 583 ngày 21 giờ
32Sinfin fiqurları - 18 yanvar 2016-cı il 790 ngày 20 giờ
33The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-U16 975 ngày 20 giờ
34The 9th Asian Dragons International Tournament 2015-Open 975 ngày 20 giờ
3510th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Open 1298 ngày
3610th Asian Schools Chess Championship 2014 U15U17 Girls 1298 ngày
3710th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Open 1298 ngày 1 giờ
3810th Asian Schools Chess Championship 2014 U15 Open 1298 ngày 1 giờ
3910th Asian Schools Chess Championship 2014 U13 Girls 1298 ngày 1 giờ
4010th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Open 1298 ngày 1 giờ
4110th Asian Schools Chess Championship 2014 U11 Girls 1298 ngày 1 giờ
4210th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Open 1298 ngày 1 giờ
4310th Asian Schools Chess Championship 2014 U9 Girls 1298 ngày 1 giờ
4410th Asian Schools Chess Championship 2014 U7 Open 1298 ngày 1 giờ
4510th Asian Schools Chess Championship 2014 U5U7 Girls 1298 ngày 1 giờ
4610th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Open 1298 ngày 1 giờ
4710th Asian Schools Chess Championship 2014 U5 Girls 1304 ngày 16 giờ
4810th Asian Schools Chess Championship 2014 U17 Girls 1307 ngày 6 giờ
49The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-U16 1339 ngày 22 giờ
50The 8th Asian Dragons International Chess Tournament 2014-Open 1339 ngày 22 giờ